18.07.2019 - SSK Emekli

YURTDIŞI BORÇLANMADA MAVİ KARTLI


YURTDIŞI BORÇLANMADA MAVİ KARTLI GURBETÇİNİN BORÇLANMA ESASLARI BELİRLENİYOR MAVİ KART NEDİR?

29/05/2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 6304 sayılı Kanunla değiştirilen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belge mavi karttır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler;

Ø Seçme ve seçilme,
Ø Muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ,
Ø Askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur.
Ø Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
Ø Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili Kanun hükümlerine tabidirler.

Bu kişilerin Türkiye ‘de ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır-taşınmaz mal iktisabı ile ferağı konularında kendilerine tanınan haklar konusundaki işlemler, yürürlükte bulunan ve Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülür.

Mavi Kartlılar “İzinle Türk vatandaşlığını kaybedenler” olup T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ancak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen haklardan faydalanabilecek kimselerdir.

BORÇLANMA HAKLARI

Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ;

Ø 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak,
Ø Yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ,
Ø Bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ,
Ø Yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, 3201 sayılı kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, 3201 sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirileceği öngörülmüştür.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDA GEÇEN SÜRE BORÇLANILIR
Bu maddede yapılan değişiklik ile borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşlarının yanı sıra sadece talep tarihinde Türk vatandaşı olmamasına rağmen izinle Türk vatandaşlığını kaybeden sigortalıların kendilerine yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçen süreleri borçlanma hakkı verilmiştir.

MİAT TARİH 11/09/2014 DİKKAT
İzinle Türk vatandaşlığını kaybedenler 11/09/2014 tarihinden itibaren yaptıkları borçlanma başvuruları diğer şartların yerine gelmesi şartıyla kabul edilecek borçlanma işlemleri gerçekleştirilecektir.

SGK 11/09/2014 ÖNCEYİ RED YAPACAK

11/09/2014 tarihinden önce borçlanma başvurusunda bulunup da henüz başvuruları reddedilmemiş olan izinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin talepleri reddedilecek ve borçlanma taleplerinin reddedildiği, yeniden başvurmaları halinde yasal düzenlemeden yararlanabilecekleri konusunda başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.

SADECE TC VATANDAŞLIK SÜRELERİ DİKKATE ALINIR

İzinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin borçlanma hakkından yararlanabilmeleri için borçlanmak istedikleri sürede Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunduğundan Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurtdışında geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı süreleri borçlanma kapsamında değerlendirilmeyecektir.

DAVA AÇANLAR İÇİN VAZGEÇME ŞARTI

SGK aleyhine açılmış ve henüz sonuçlanmamış davalardan vazgeçenlere dava konusu talep dilekçelerine istinaden yeni düzenleme doğrultusunda işlem yapılması imkanı tanınmıştır.

Türk vatandaşı olmamaları nedeniyle borçlanma talebi SGK tarafından reddedilen ve bunun üzerine 11/09/2014 tarihinden önce SGK aleyhine dava açan henüz davası neticelenmemiş izinle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin davalarından vazgeçtiklerini gösterir ilgili mahkemelerden alacakları yazı ya da ilgili mahkeme kaleminin şerhini taşıyan dilekçeyi ekleyecekleri SGK başvurmaları halinde reddedilen borçlanma talep dilekçeleri esas alınarak o tarihte tercih ettikleri prime esas günlük kazanç üzerinden borç tahakkukları gerçekleştirilerek sigortalılara tebliğ edilecektir. Söz konusu borcun yasal süresi içerisinde ödenmesi halinde borçlanma geçerli sayılacaktır. Tebliğ edilen borcun yasal süresi içerisinde bir kısmının ödenmesi ya da hiç ödenmemesi halinde ise ödenmeyen kısım için yeniden müracaat şartı aranacaktır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com
Kaynak:Vedat İkili 26.09.2014

Bir önceki yazımız olan Yüksek (3000 liraya kadar) dul ve yetim aylığı alabilirsiniz başlıklı makalemizde ali tezel, dul maaşı ve yetim maaşı hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
  1. Osman Kazan dedi ki:

    Merhaba lar Ben yurt dışı borçlanma hesaplatmak istiyor ve Nezaman emekli olacağımızı öğrenmek istiyoruz

  2. RAMAZAN AKSAKAL dedi ki:

    MERHABA BEN RAMAZAN AKSAKAL 27.10.1971 DOGUMLUYUM ALMANYA DA YASIYORUM SSK DAN EMEKLI OLMAK ISTIYORUM TÜRKIYEDE HIC BIR GÜN CALISMISLIGIM YOKTUR BANA LÜTFEN YARDIMCI OLABILIRMISINIZ
    TESEKÜR EDIYORUM

SORU SORUN