26.06.2019 - SSK Emekli

Yurtdışı Borçlanma Nasıl Yapılır


Yurtdışı Borçlanma Nasıl Yapılır

YURTDIŞI BORÇLANMA GÜNLÜĞÜ 12,10 TL İLE  78,62 TL ARASINDA ÖDENİR 

5510 sayılı Kanununa tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.7.2014 ila 31.12.2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı                  :                     37,80 TL

Aylık kazanç alt sınırı                      :               1.134,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı                 :                  245,70 TL

Aylık kazanç üst sınırı                     :               7.371,00 TL

Yurtdışı sürelerini borçlanmak isteyenlerin yazılı müracaatı esas alınır.

Yurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesinin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan ya da posta yolu ile SGK ilgili ünitesine ulaştırılması ile yapılır.

 

Yurtdışı hizmet borçlanması başvurularında Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi ekinde yurtdışı çalışmalarını gösterir ve hizmet belgelerinden biri alınır. Pasaport sayfası veya yurda giriş-çıkış tarihlerini gösterir belgeleri istenir.

 

Borçlanma için belgelendirme ve tahakkuk eden borcun üç ay içinde ödenme mecburiyeti dikkate alındığında, SGK yazılı bildirisine rağmen eksik bilgi, beyan ve belgelerini üç ay içinde ibraz etmeyenlerin borçlanma işlemleri durdurularak, borçlanmanın geçersiz olduğu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

 

Bu durumda olanların borçlanma işlemi, yeni bir Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesine göre sonuçlandırılır.

 

Üç aylık sürenin belirlenmesinde ilgili yazının SGK çıkış tarihi esas alınır.

 

BORÇLANMA MİKTARININ HESAPLANMASI

 

SSK VE BAĞ-KUR  İÇİN HESAP KOLAY

3201 sayılı Kanunun 4. maddesinde borçlanma miktarının tespitinde, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının 5510 sayılı Kanunun 82. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’si olarak belirlenir.

 

EKİM 2008 ÖNCESİ MEMUR İÇİN HESAP ZOR

 

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların borçlanma tutarının öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeleri geçmemek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenecek olan göstergelerinin esas alınarak hesaplanır.

 

BORÇLANMADA ESAS EVRAKIN KAYITA GİRDİĞİ GÜN

 

Borçlanma tutarının tespitinde, adi posta veya kargo yoluyla veya SGK doğrudan yapılan yazılı başvurularda Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesinin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarihin esas alınacağı şeklinde yer almıştır.

 

Ayrıca, taahhütlü, iadeli – taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarihin SGK intikal tarihi olarak kabul edileceği öngörülmüştür.

 

SSK VE BAĞ-KUR İÇİN BORÇLANMA BEDELİ HESAPLANMASI

 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a/SSK) ve (b/BAĞ-KUR) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği EKİM 2008 tarihinden sonra ilk defa (c/DEVLET MEMURU) bendi kapsamında sigortalı sayılanların 3201 sayılı Kanun uyarınca hesaplanacak borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde 32’sinin borçlanmak istenilen gün sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacaktır. Formül ile ifade edersek; Borçlanma Tutarı = Seçilen Bir Günlük Prime Esas Kazanç x Borçlanma Gün Sayısı x % 32 olacaktır.

 

 

ÖRNEK

04.07.2014 tarihinde yurtdışında geçen 15 yıllık sigortalılık süresini günlük 30 Türk Lirası üzerinden borçlanmak isteyen bir sigortalının toplam borçlanma miktarı, 30 x 5400 x % 32 = 51.840,00 Türk Lirası olacaktır.

 

Seçilen prime esas kazanç miktarının borçlanma tutarının tebliğ edildiği tarihe kadar SGK yapılacak olan yazılı başvuru ile değiştirilmesi halinde, borç tahakkuku ve tebliği yeni seçilen miktar üzerinden sonuçlandırılır.

 

EKİM 2008 ÖNCESİ DEVLET MEMURU İÇİN HESAPLAMA DİKKAT İSTER

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan sigortalıların 3201 sayılı Kanunun geçici 5. maddesinde belirtildiği üzere borç tutarı, ilgililerin Türkiye’den ayrılmadan önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinden ayrıldıkları tarihte en son bıraktıkları derece ve kademelerine yurtdışında geçirdikleri ve borçlanmak istedikleri sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının müracaat tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir.

 

Bıraktıkları derece ve kademe 657 sayılı Kanunun 36. maddesindeki göreve giriş derece ve kademesinden daha aşağı olanlar ise, giriş derece ve kademeleri esas alınmak suretiyle yurtdışında geçen ve borçlanmak istedikleri süre değerlendirilmek ve aynı maddedeki tavan dereceleri aşmamak üzere borçlandırılır.

 

 

TALEP DİLEKÇESİNDE AYRINTIYA DİKKAT EDİNİZ

 

Borçlanma miktarının hesabına esas gün sayısı olarak, başvuru sahibince Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre; belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınır. 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün hesaplanır.

 

 

VEDAT İLKİ

 

vedat.uzman@gmail.com

 

Bir önceki yazımız olan SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞ ARTIŞ ZAMMI başlıklı makalemizde emekli maaşı ve vedat ikili hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
  1. hakan çay dedi ki:

    11.12.1970 doğumluyum 1.9.1988 ssk girişliyim ,10.08.1995 kktc’ye çalışmaya geldim TC’de 2088 günüm var,şimdien borçlanıp erken ve taksitle ödeyebilirmiyim şuan borçlanacak olursam günlük ne kadardır ve toplam ne kadar ödemem gerek ,kaç yaşında emekli olurum ,

SORU SORUN