24.01.2019 - SSK Emekli

Yurt Dışı Borçlanma Kesilen Aylık


YURTDIŞI BORÇLANMASI YAPARAK YAŞLILIK AYLIĞI ALAN ÇALIŞANLARIN 19/06/2010 TARİHİNDEN ÖNCE KESİLEN SÜRELERE AİT AYLIKLARI GERİ ALAMAZ

 

Vedat Bey , ben yurtdışı borçlanması yaparak (3201 sayılı Kanuna göre) 01/01/2009 tarihinde emekli oldum.3201 sayılı Kanunun 6/B gereği gerekçe gösterilerek 01/01/2009-19/06/2010 Tarihleri arasında aldığım emekli aylıklarım kesildi.

Daha sonra 5997 sayılı Kanun ile SGDP çalışma hakkımız tekrar verilmiştir.

Geçmişe ait geri alınan emekli aylıklarımı SGK dava açarsam kazanma hakkım var mıdır? İSMİ SAKLI

 

**

Sorunuza cevap vermeden önce 3201 sayılı Kanunun 6/B DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

B) (Değişik: 17/4/2008-5754/79 md.) Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye’de sigortalı çalışmaya başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmaz.

Bu hükme dayanarak Yurtdışı Borçlanması Yaparak Yaşlılık Aylığı bağlananlara Türkiye’de işyeri açtıklarında yada bir işveren nezdinde çalıştıklarında yaşlılık aylıklarını kestirmeleri gerekiyordu.

Emekli olanların kendilerine bir tahsis (emeklilik) numarası verilir ve yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanların, tahsis numaraları “4” ile başlar.

Sizde 8.5.2008 gününden sonra işe girdiğinizden emekli aylığınızı kesmişler.

5997 sayılı Kanun İle Mağduriyete son verildi.

Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. Türkiye’de sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışılmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

DAVA AÇSANIZDA KAZANMA ŞANSINIZ YOK

T.C

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/14785

Karar No. 2014/19912

Tarihi: 07.11.2013

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

YAPARAK YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN 19.06.2010 TARİHİNDEN ÖNCE TÜRKİYE’DE

ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARIN HALİNDE YAŞLILIK AYLIKLARININ KESİLECEĞİ

ÖZETİ: 01/10/2006 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya başlayan davacının 08/02/2010 tarihi itibariyle şirket ortaklığının başladığı ve 5510 sayılı Yasa’nın 4/b (mülga 1479 sayılı Yasa) kapsamındaki çalışmalarının devam ettiği ve böylece Türkiye’de çalışmaya devam ettiği anlaşılmakla 5754 sayılı Yasa’nın 79. maddesi ile değişik 3201 sayılı Yasa’nın 6/B maddesine göre davacının vergi kaydının başladığı 08/02/2010 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı alması mümkün değildir. 3201 sayılı Yasa’nın 6/B maddesi 5997 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile değiştirilerek Yasa’nın yürürlüğe girdiği 19/06/2010 tarihinden itibaren Türkiye’de sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışılmasına ilişkin hükümlerin uygulanacağı ifade edilmiş ise de bu kuralın Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önceki uyuşmazlıklara uygulanması mümkün değildir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 07/11/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

VEDAT İLKİ

 

vedat.uzman@gmail.com

07.05.2014

Bir önceki yazımız olan Engelli aylığında püf noktaları başlıklı makalemizde 65 yaş aylığı, engelli aylık ve Engelli Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN