27.05.2019 - SSK Emekli

Yıllık İzinde Çalışan İşçilerin Kanun Karşısındaki Durumu Nedir?


Yıllık İzinde Çalışan İşçilerin Kanun Karşısındaki Durumu Nedir?

            Çalışma hayatında daha çok karşımıza işçilerin işverenler tarafından izine çıkartılmaması veya izin parası vermemesi şeklinde işçilerin mağduriyeti yanında birde işverenler tarafından izin verilip’te işçiler bu dönemi izin yapmayıp başka bir iş yerinde çalışarak geçirmesi işte bu durumda olan işçiler daha çok tekstil ve inşaat sektörelinde olmakla beraber diğer sektörlerde de karşılaşılabilen bir durum.

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

İzin ne şekilde ve nasıl kullanılır

Bir yılını doldurmuş işçiler için ücretli izin söz konusudur. İzin süresi işveren tarafından bölünemez. İşçi izin süresince ücretli olarak başka bir işte çalışamaz. Çalıştığı taktirde izin ücreti işveren tarafından geri alınabilir. İş kanunumuzda yıllık ücretli izin ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

 1. a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
  b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
  c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamina giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamina girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir yani aşağıda değindiğimiz hususlar dışında çalışılmamış olan günler 1 yıl hesabında dikkate alınmaz 1 yıl hesabı 360 gün olarak değerlendirilir eğer yıl içerisinde eksik günleri var ise 360 gün tamamlanınca izin hakkını elde eder.

 

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

MADDE 55. – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

 1. a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler
 2. b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
 3. c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
 4. d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
 5. f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

ı) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.

 1. j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.

Yıllık ücretli iznin uygulanması

MADDE 56. – Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.

Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.

Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

Yıllık izin ücreti

MADDE 57. – İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN CETVELİ

YIILLIK İZİN FORMU

Bir önceki yazımız olan SGK İşyeri Bildirilmesi başlıklı makalemizde iş veren, İş Yeri Bildirim Formu ve İstenen Belgeler hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN