23.05.2019 - SSK Emekli

Yatırım Teşvik Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği


Yatırım Teşvik Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;

  1. Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
  2. Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen,

istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.

Ekonomi Bakanlığınca karşılanan prim tutarları işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla; yatırımların isletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi

işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde Hâzinece karşılanacaktır.

Stratejik yatırımlarda bu destek 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl uygulanacaktır.

Bölgeler Uygulama Süresi
1 2 yıl
2 3 yıl
3 5 yıl
4 6 yıl
5 7 yıl
6 10 yıl

Ekonomi Bakanlığı tarafından, teşvik belgesi kapsamında yukarıda yer alan sürelerle sağlanacak olan sigorta primi işveren hissesine 2012/3305 sayılı Karar’ın 12. maddesinin (4) numaralı fıkrasında üst sınır getirilmiştir.
• Buna göre, yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemeyecektir.
• Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, 1,2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemeyecektir

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler Sigorta Primi işveren Hissesi

Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı

(%)

Sigorta Primi işveren Hissesi Desteğinin

Sabit Yatırım Tutarına Oranı

(%)

1 10 3
2 15 5
3 20 8
4 25 10
5 35 11

 

Destek Ne Zaman Başlıyor?:Destek uygulamasına yatırım tamamlama vizesinin tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.

Destek Nasıl Uygulanıyor?:Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde kayıtlı azami destek oranının aşılmaması kaydıyla teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.

Yatırımın Cinsine Göre Uygulamanın ” Kapsamı:Komple Yeni Yatırımlarda, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımla sağlanan , diğer yatırım cinslerinde (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme, entegrasyon) ise yatırımın tamamlanmasını takiben yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde SGY’ya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır.

İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı ödemiş olması gerekir. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.
Sosyal Güvenlik Kurumunca, destekten yararlanacak yatırımcılar için;
a. Desteğin uygulanacağı aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutar ve Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamının ödendiğinin,
b. 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve/veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının,
c. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki on beş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının,
tespit edilmiş olması gerekir.

 

Bir önceki yazımız olan Emeklilik’te Son Yedi Yıl Kuralı başlıklı makalemizde Borçlanma son 7 yıl, Emeklilik ve son 7 yıl hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN