20.07.2019 - SSK Emekli

Vazife Malüllerine 2.Emeklilik Hakkı


Vazife Malüllerine 2.Emeklilik Hakkı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.11.2013 tarih ve 2013/40 sayılı genelgede 6495 sayılı yasa ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede memur olarak çalışılması durumunda 2. emeklilik hakkının bulunduğuna dair genelgede yer alan açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Ancak, bu düzenlemeden de 5434/45 rütbeli ordu vazife malulleri ile Polis vazife malulleri yararlanamamaktadır.

Harp Malûlleri, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamındaki vazife malullerinin, aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları ile sınırlı olmak üzere bu çalışmaları, ilgili mevzuat hükümlerine göreikinci bir hizmet olarak dikkate alınacaktır.

Vazife veya harp malullüğü aylığı bağlananlardan, yeniden herhangi bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmaya başlayanların, aylık bağlandıktan sonra geçen hizmet süreleri ayrıca değerlendirilmek suretiyle ikinci bir aylık bağlanması imkanı sağlanmıştır. 

SINIF VEYA GÖREV DEĞİŞTİREN VAZİFE MEMURLARIN DURUMU

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe 2008 yılı Ekim ayı başından önce göreve başlayan kamu görevlilerinden, Harp malullüğü kapsamında veya 2330 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek görevlerine devam edenlere, görevleri ile ilişikleri kesilmeksizin aylık bağlanması, bunların 4/1 (c) bendi kapsamında yeniden göreve başlamaları halinde aylıklarının kesilmemesi düzenlenmiştir. Sözü edilen kanunlar kapsamında vazife malulü olanlar çalıştıkları sürede, görev aylıklarıyla birlikte vazife malullüğü aylıklarını, görevlerinden ayrıldıklarında, vazife malullüğü aylığı ile hak etmeleri halinde ikinci emeklilik aylığını birlikte alabileceklerdir.

SINIF VEYA GÖREV DEĞİŞTİRMEDEN  ÇALIŞAN VAZİFE MEMURLARIN DURUMU

Ağustos 2013 Ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe giren 99. uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 52 nci madde ile, vazife malullükleri, 3713 sayılı Kanunu kapsamında bulunanlardan, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlardan, çalışmaları devam etmekte olanlar ile sınıf veya görev değiştirmek suretiyle çalışmaya devam edenlere, sonra geçen hizmet süreleri esas alınarak ikinci bir aylığın bağlanması imkanı sağlanmıştır. Görevlerinden ayrıldıklarında, vazife malullüğü aylığı ile hak etmeleri halinde ikinci emeklilik aylığı birlikte alabileceklerdir. 

VAZİFE MALÜLLÜGÜNDEN ÖNCE GEÇEN SÜRELER İLE SONRA GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 

Vazife malülü aylık bağlanan malullerin, malul sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak değerlendirilen süreleri, malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek çalışma veya sigortalılık süreleriyle hiçbir sebeple birleştirilmeyecektir.           

            Bu şu anlama gelmektedir vazife malülü olarak maaş alan bir kimsenin vazife mamullüğünden sonra yeni bir işe başlama tarihi olarak değerlendirilecek ve yürürlükte bulunan yeni şartlara göre emekllik şartına tabi olacaktır.

Bu şekilde sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayanlardan aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri, önce olanlar hakkında ise mülga hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak işlem yapılacaktır.

YENİ TESCİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK

Bu Kanun kapsamına girenler hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere ilgililerin sonradan geçen hizmetlerinin ayrıştırılmasını sağlayacak ikinci bir emeklilik sicil dosyası açılacak dolayısıyla ikinci bir emeklilik sicil numarası verilecektir. Bu kapsamda aylık almakta olup da 4/1-c bendine tabi görev yapan veya bu statüde yeni göreve başlayanların kurumlarınca “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin internet üzerinden “4/1-c Tescil işlemleri” ekranından tescil işlemleri yapılarak ikinci bir sicil numarası alınacaktır. 

Bir önceki yazımız olan Maden Çalışanlarının Emekliliği başlıklı makalemizde Emeklilik Şartları, Maden ve Ne Zaman Emekli Olurum hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN