25.05.2018 - SSK Emekli

Tarım SSK


Tarım SSK

Tarım SSK : Kimler 2925 s. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Ka­nununun kapsamında bulunmaktadır?: 17/10/1983 Tarih Ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Si­gortalar Kanunu sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) ay­lığı, sürekli tam iş göremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanları kapsamaktadır.

4447 Sayılı Kanunun Yürürlüğünden (08.09.1999 Tarihinden) Önce İşe Girenlerin Emeklilik Şartları Nasıldır?

Tarım SSK ‘dan 08.09.1999 tarihine göre (08.09.1986 tarihi öncesinde) ister kadın ister erkek olsun 13 yıl ve daha fazla sigortalı bulunanlar en az 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve en az 3600 gün prim ödemiş bulunmaları şartı ile emekli (yaşlılık) aylı­ğından yararlanabilirler.

04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Sürek­siz Tarım Çalışanlarının Emekliliği Hangi Kanun Hükümleri ile düzenlenmiştir?

 

5510 S. Kanun Öncesinde 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda emeklilik şartları geçici 2. maddede düzenlenmiştir. Bu maddede 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; 13 yıl ve daha fazla sigor­talı bulunanlar en az 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve en az 3600 gün prim ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilecekleri hükme bağlanmıştır. Ayrıca 23/5/2002 tarihli 4759 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 23.5.2002 tarihinde;

Sigortalılık süresi 13 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 12 yıl 3 ay (dahil) dan fazla, 13 yıldan az olanlar kadın ise 41, erkek ise 45 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 11 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 12 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 42, erkek ise 46 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 10 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 11 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 43, erkek ise 47 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 10 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 44, erkek ise 48 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 9 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 10 yıldan az olanlar kadın ise 45, erkek ise 49 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 8 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 9 yıl 3 ay­dan az olanlar kadın ise 46, erkek ise 50 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 7 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 8 yıl 6 ay­dan az olanlar kadın ise 47, erkek ise 51 yaşını doldurmuş olmaları,

 Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 7 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 48, erkek ise 52 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 6 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 7 yıldan az olanlar kadın ise 49, erkek ise 53 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 5 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 6 yıl 3 ay­dan az olanlar kadın ise 50, erkek ise 54 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 4 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 5 yıl 6 ay­dan az olanlar kadın ise 51, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 4 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 52,erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 3 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 4 yıldan az olanlar kadın ise 53, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 54, erkek ise 58 yaşını doldur­muş olmaları,

Ve en az 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ö- deme şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanabilmektedirler.

30.04.2008 Tarihinden önce Sigortalı Olan Tarım Çalışanı Erkekler Hangi Şartlarla Emekli Olacaklardır?

30.04.2008 Tarihinden önce Sigortalı Olan Ta­rım Çalışanı Tarım SSK Erkeklerin Emeklilik Şartları

ilk Defa Sigortalı 1.Koşul 2.Koşul 3.Koşul
Gereken Emekli Gereken
Olduğu Tarih Sigortalılık

Süresi

Olacağı

Yaş

Prim Ödeme Gün Sayısı
09.09.1986-23.05.1989 15 44 3600
24.05.1989-23.02.1990 15 45 3600
24.02.1990-23.11.1990 15 46 3600
24.11.1990-23.08.1991 15 47 3600
24.08.1991-23.05.1992 15 48 3600
24.05.1992-23.02.1993 15 49 3600
24.02.1993-23.11.1993 15 50 3600
24.11.1993-23.08.1994 15 51 3600
24.08.1994-23.05.1995 15 52 3600
24.05.1995-23.02.1996 15 53 3600
24.02.1996-23.11.1996 15 54 3600
24.11.1996-23.08.1997 15 55 3600
24.08.1997-23.05.1998 15 56 3600
24.05.1998-23.02.199 15 57 3600
24.02.1999-08.09.1999 15 58 3600
09.09.1999-30.04.2008 Yok 60 3600

 

30.04.2008 Tarihinden önce Sigortalı Olan Tarım Çalışanı Tarım SSK Kadınlar Hangi Şartlarla Emekli Olacaklardır?

Tarım SSK

Tarım SSK

 

01.05.2008 TARİHİNDEN SONRA SÜREKSİZ TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN EMEKLİLİĞİ

01.05.2008 Tarihinden Sonra Süreksiz Tarım İşle­rinde Çalışan İşçiler Hangi Kanuna Göre Emekli Olacak?

SGK’nın uygulama Kanunu ile 17/10/1983 Tarih Ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlükten kaldırıldığından, süreksiz olarak tarım işlerinde çalışan kadın ve erkek işçiler 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan diğer (4/1-a) sigortalıları gibi hiçbir ayrıma tabi olmadan aynı şart­larla emekli olacaklardır.

30.04.2008 Tarihinden Sonra Süreksiz Tarım İşle­rinde Çalışan Erkek İşçiler hangi şartlarla emekli olabilir?

İlk defa 01.05.2008 günü ve sonrasında sigortalı olanlar kural olarak kadın ise 58 yaşında erkek ise 60 yaşında ve 7200 gün prim ödenmiş olması kaydıyla emekli olabileceklerdir. Ancak 7200 gün prim aşağıda belirtilen hangi yaş aralığında doluyorsa o yaşta emeklilik söz konusu olacaktır

a) 30.04.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan süreksiz tarım işlerinde çalışan erkek işçilerin emeklilik şartları

30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar aşağıdaki tab­loda yer alan hangi dönem aralığında gerekli olan 7200 prim gün sayısını doldurmuş iseler o tarihte emekli olacaklardır.

Örneğin 01.10.2010 tarihinde ilk defa sigortalı olan Tamer TATİ isimli işçi 01.10.2034 tarihinde 7200 prim gün sayısını doldurmuş ise bu durumda yaş artışından etkilenmeden 60 yaşında emekli olacaktır.

30.04.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan süreksiz Tarım SSK  işlerinde çalışan erkek işçilerin emekli­lik şartları

Erkek 4/1-a (SSK’lı) Etnekl lik Şartları
Dönem aralığı Emeklilik İçin Gerekli Yaş/Prim Gün Sayısı
01.05.2008-31.12.2035 60/7200
01.01.2036-31.12.2037 61/7200
01.01.2038-31.12.2039 62/7200
01.01.2040-31.12.2041 63/7200
01.01.2042-31.12.2043 64/7200
01.01.2044-31.12.2045 65/7200
01.01.2046-31.12.2047 65/7200
01.01.2048’den itibaren 65/7200

 

b) 30.04.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan süreksiz tarım işlerinde çalışan bayan işçilerin emeklilik şartları

30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar aşağıdaki tab­loda yer alan hangi dönem aralığında gerekli olan 7200 prim gün sayısını doldurmuş iseler o tarihte emekli olacaklardır.

Örneğin 09.11.2011 tarihinde ilk defa sigortalı olan Hamira DEM isimli işçi 01.07.2033 tarihinde 7200 prim gün sayısını doldurmuş ise bu durumda yaş artışından etkilenme­den 58 yaşında emekli olacaktır. Belirtilen prim gün sayısını 2043 yılında tamamladığını varsaydığımızda ise bu durumda 4 yaş daha geç olarak 62 yaşında emekli olacaktır.

30.04.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan süreksiz tarım işlerinde çalışan Kadın işçilerin emekli­lik şartları

Kadın 4/1 -a (SSK’lı) Emeklilik Şartları
Dönem aralığı Emeklilik İçin

Gerekli Yaş/Prim

Gün Sayısı

01.05.2008 -31.12.2035 58/7200
01.01.2036-31.12.2037 59/7200
01.01.2038-31.12.2039 60/7200
01.01.2040-31.12.2041 61/7200
01.01.2042-31.12.2043 62/7200
01.01.2044-31.12.2045 63/7200
01.01.2046-31.12.2047 64/7200
01.01.2048’den itibaren 65/7200

 

Bir önceki yazımız olan Malüllük Aylığı başlıklı makalemizde Malülen Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
  1. Anonim dedi ki:

    Rahime.ikibin.altida.bakur.girisi. var.devamediyorum.kac.yilda.emekli.ollurum

    1. admin dedi ki:

      en az 5400 gün ile 58 yaşından bağkur’dan ssk kaya geçip 3600 gün tamamlarsanız erkek 60 bayan ise 58 yaşında emekli olabilir

SORU SORUN