"geçici iş görmezlik" ile Etiketlenen Konular

Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar ödenmektedir?   İş kazası, meslek hastalığı ya da analık...
Meslek hastalığının tespiti ve bildirimi kaç gün içinde ve nasıl yapılmaktadır?   Sigortalının çalıştığı işten...
İş kazasının bildirimi kaç gün içinde ve nasıl yapılmalıdır? İş kazasının, sigortalıların işvereni tarafından, o...
İş kazası ve meslek hastalığı ne demektir? İş kazası; – Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, –...
Analık hali nedir? Sigortalı kadının, gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul...
Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi için prim ödeme gün sayısı şartı aranmakta mıdır?              Sigortalının...
Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanan sigortalılar, ödeneği ne kadar sürede alabilirler? Sigortalının geçici iş...
Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere ödenmektedir? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda,...
Geçici iş göremezlik ödeneği ne demektir ve nasıl ödenmektedir?   Geçici iş göremezlik; sigortalının iş...