20.08.2019 - SSK Emekli

SSK’Iıların Sigortalılık Başlangıç­ları Ne Zaman Başlamaktadır?

  • SSK
  • 1.954 KEZ OKUNDU

SSK’Iıların Sigortalılık Başlangıç­ları Ne Zaman Başlamaktadır?Sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve bu ilişki dolaysıyla Kurum-Sigortalı ve işveren arasında yükümlülük hak ve men­faatlerin doğuşu açısından sigortalılığın başlangıcı büyük ö- nem arz etmektedir.

Sigortalılığın başlangıcı açısından hizmet sözleşmesinin akdedildiği zaman mı yoksa fiili çalışma mı olduğu konusun da 506 sayılı Kanun döneminde doktrin de tartışma konusu olmuştur. Ancak Yargıtay vermiş olduğu birçok kararında fiilen işe başlamanın sigortalılık başlangıcı olduğuna hükmet­miştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka- nunu’nda sigortalılığın başlangıcı hiçbir duraksamaya mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiştir. Bu Kanun’da (4/1-a) SSK  gru­bunda yer alan sigortalıların sigortalılık başlangıcı;

  • Yargı kararlarına paralel olarak 5510 sayılı Kanun’da da hizmet akdine istinaden çalışmaları nedeniyle 4/1-a gru­bunda sigortalı sayılanların (işçilerin) sigortalılık başlangıcı fiilen çalışmaya başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır.
  • 4/1-a grubunda kısmen sigortalı sayılanlardan 3308 sa­yılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, meslekî eğitime başladıkları tarihten itibaren sigortalılıkları başlamaktadır.
  • 4/1-a grubunda kısmen sigortalı sayılanlardan meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ise zorunlu staja başladıkları tarihten itibaren sigortalılıkları baş­lamaktadır.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan ancak 4/1-a grubunda sigortalı sayılan diğer çalışanların sigortalılık başlangıcı çalış­maya başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır.

Bir önceki yazımız olan 30/04/2008 Sonrasında Sigortalı Olanların Emeklilik Hesabı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN