25.05.2018 - SSK Emekli

SSK’da Dul ve Yetim Aylığı Şartları


SSK’da Dul ve Yetim Aylığı Şartları

SSK’lılar için emeklilik hesaplaması bölümüne son vermeden önce, kısaca da olsa dul ve yetim aylığı şartlarına değinmek istiyoruz. Mevzu­atta ölüm aylığı olarak ifade edilen dul ve yetim aylıkları, ölen sigortalı­nın prim günleri dikkate alınmak suretiyle, eş ve çocuklara bağlanacak aylıklardır. Bir sigortalının vefatından sonra geride kalan eş, çocuk ve ana-babasma aylık bağlanabilmesi için, hem ölen sigortalıyla ilgili şartlar hem de geride kalan hak sahipleri için şartlar söz konusudur. Ölen si­gortalıyla ilgili şartlar;

 • 5 yıllık sigortalılık süresine sahip olması,
 • Bu 5 yıllık süre içerisinde en az 900 gün prim ödemiş olmasıdır.

Şunu hemen belirtelim ki 1 Ekim 2008’den önce ölen sigortalıların hak sahipleri, hizmet borçlanması (askerlik, yurtdışı borçlanması vb.) yaparak 5 yıldan eksik süreyi ve 900 günden az prim gününü tamamla­yabilmektedirler. Ancak 1 Ekim 2008’den sonra ölen sigortalıların, borç­lanma hariç net 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödemesi bulun­ması şarttır.

Yukarıda yer verdiğimiz şartlar, ölen sigortalının taşıması gereken şartlardır. Bir de geride kalan hak sahiplerinin taşıması gereken şartlar mevcuttur. Bunlar;

 • Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uygun olarak evlilik ilişki­sinin bulunmasına bağlıdır. Yani boşanmış olduğu eşinden dul aylığı alma imkanı yoktur. Eşlerin dini nikahla evlenmiş olması ya da nikahsız birlikte yaşamaları, dul aylığına hak kazandırmaz.
 • Dul eşin, sosyal güvenlik kapsamında çalışıyor olması dul aylığı almasına engel olmaz. Fakat çalışmayan eşe %75, çalışan eşe %50 ora­nında dul aylığı bağlanır.
 • Çocuklar için en temel şart, sosyal güvenlik kapsamında çalış­mıyor olmalarıdır. Çıraklar, stajyerler ve üniversitede kısmi süreli çalıştı­rılan öğrenciler hariç olmak üzere, sigortalı olarak çalışan kız-erkek ço­cuklara yetim aylığı bağlanmaz.
 • Yetim aylığı bağlanan erkek çocuklar çalışmamak şartıyla 18 yaşlarına kadar (ortaöğretimde okuyanlar 20, yükseköğretimde okuyan­lar 25 yaşlarına kadar) aylık alabilirler. Erkek çocuklar evlenseler de (ça­lışmamak şartıyla) aylık almaya devam edebilirler.
 • Kız çocukları için yaş sınırı bulunmamaktadır. Evli olmayan ve­ya sonradan boşanan yahut da dul kalan ve çalışmayan kız çocuklarına yaşları ne olursa olsun yetim aylığı ödenmeye devam edilir.
 • En az %60 oranında malul kız-erkek çocuklara yaşlarına ve evli olup olmadıklarına bakılmaksızın yetim aylığı bağlanır. Normalde erkek çocuklar için yaş sınırı ve kız çocukları için evli olmama şartı aranırken, malul çocuklarda bu şartlar aranmaz.
 • Ölen sigortalının anne ve babasına;

Her birisinin aylık gelirlerinin asgari ücretin netinden  az olması,

o SGK’dan gelir veya aylık almıyor olmaları, o Eş ve çocuklara bağlanan aylıktan artan hisse bulunması,

Şartıyla aylık bağlanmaktadır.

Ölen sigortalıyla ilgili şartların ve hak sahipleriyle ilgili şartların bir arada varlığı halinde dul ve yetim aylıkları hisseleri oranında bağlana­caktır.

Evlatlık edinilen çocuklara yetim aylık bağ­lanması gerek eski SSK mevzuatında gerekse yeni SGK mevzuatında bazı şartlara bağlanmış durumda. 5510 sayılı Kanunun 34. maddesinde, “Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlan­mış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden hareketle evlatlıklara hangi şartlarla yetim aylığı bağlanabileceğini sıralayabiliriz;

 • Evlatlık alınan çocuğun bizzat sigortalı tarafından (yani eşiniz tarafın­dan) evlat edinilmiş olması,
 • Yetim aylığı bağlanacak çocuğun baba tarafından tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş ya da babalığı hükme bağlanmış olması,
 • Ya da sigortalının kendi çocuğu olup da vefatından sonra doğmuş olması, gerekiyor.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN