20.06.2019 - SSK Emekli

SSK/Bağ-Kur Çakışmalarında Önemli Uygulama Değişiklikleri Var


SSK/Bağ-Kur Çakışmalarında Önemli Uygulama Değişiklikleri Var

28.02.2014 tarihinde yayımlanan 2014/5 sayılı Genelge ile 2013/11 sayılı toplu SGK Genelgesinde önemli birtakım değişikliklere gidiliyor. Bu yazımızda SSK’lı ve Bağ-Kur’luları ilgilendiren çok önemli değişiklikleri ele alalım istedik.

Kısmi Süreli SSK Süresi ile 4/b sigortalılığı Çakışmasında Önemli değişiklik

01.03.2011 tarihinden itibaren 4/a sigortalılığı 4/b sigortalılığına üstünlük tanınmış ve iş akdi kesintisiz devam ederken kısmi süreli istihdam, puantaj kaydına dayanan eksik günlü istihdam hallerinde de 4/b sigortalılığı eksik günlü SSK hizmeti halinde bile devreye giremiyordu. 2014/5 sayılı Genelge ile 2013/11 sayılı Genelgede yapılan değişiklik sonucu önemli bir değişikliğe gidiliyor.

Buna göre kısmi istihdam, tam süreli çalışmakla birlikte ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmı hizmet bildirilen (eksik gün nedeni 7- Puantaj kaydı) ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların (eksik gün nedeni 17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) aynı anda zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmasını gerektiren faaliyeti bulunması durumunda sadece çakışan süredeki 4/b sigortalılıkları iptal edilecek. Çakışma sürelerinin tespitinde her bir ay için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.

Yani son yedi yılda hizmet çoğunluğu bakımından Bağ-Kur’a geçmek istemeyen kısmi süreli SSK sigortalısı şirket ortakları veya işyeri sahipleri için artık iyice ince bir hesap yapmak gerekecek.

Kısmi süreli çalışanlara ilişkin hizmet çakışmalarında 2014/5 sayılı bu Genelge ile düzenlenen hususlar doğrultusunda Genelgenin yayım tarihi olan 28.02.2014 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecek olup, 01/03/2011 tarihinden itibaren kısmi süreli çalışması nedeniyle 4/b sigortalılığı sona erdirilenlerin çakışan süreler dışındaki primlerini ödemek için talepte bulunmaları halinde, söz konusu aylar 4/b sigortalılığı kapsamında 30 güne tamamlanıp hizmet süresi olarak değerlendirilebilecek. Sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılık hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.

Kendi Şirketinden SSK’lı Bildirilenlere Önemli Uyarı

5510 sayılı Kanunla sigortalıalrın ortağı oldukları şirketlerden SSK (4/a) sigortalısı olarak bildirilmeleri yasaklanmış, ancak 1 Ekim 2008 tarihinden önce ortağı olduğu şirketten SSK’lı olarak bildirilenlerin bu durumlarınd adeğişiklik olmadığı sürrece bildirilmeleri de istisnaen mümkün bulunuyor. Bu sigortalıalrın 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ortağı olduğu bir şirketten ayrılıp kesintisiz olarak ortağı olduğu diğer bir şirketten SSK’lı olarak bildirilmesi halinde de SSK sigortalılığı sona ermiş sayılıyordu. İstisnai hükümden yararlanarak 01.10.2008 tarihinden önceden beridir kesintisiz olarak ortağı olduğu şirketten SSK”lı olarak bildirilmeye devam eden ortakların SSK sigortalılıklarının devamı için dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta daha 2014/5 sayılı Genelge ile getirilmiş oldu. O da bu ortakların işçi-işveren vasıflarının hizmet akdi şartları bağlamında çakışması. 2014/5 sayılı Genelge burada iş akdinde bağımlı olma unsurunun oluşmadığına işaret ederek burada da önemli bir değişikliğin altını çiziyor.

Genelge;

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdinde gerekse iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesinde hizmet akdi işçinin muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibinin de bu hizmetin karşılığında ona bir ücret vermeyi taahhüt ettiği sözleşme olarak tanımlanmış olduğundan, hizmet akdi içinde, hukuki bağlılık (işverenin emir ve talimatına göre hareket etmek), süre (işin veya akdin süresi), hizmet (işçinin işverene bedeni veya fikri emek vaadi) ve ücret (hizmetin karşılığında ödenecek bedel) unsurları bulunmakta bu durumda kendi kurduğu işyerinde başkaca sigortalı çalıştırmayıp kendini sigortalı gösteren kişilerin 506 sayılı Kanun kapsamında ‘Sigortalı sayılmalarına imkan bulunmadığı gibi bu gibi işyerlerinin işyeri olarak da sayılmaması gerekmektedir.”

Diyor.

Örneğin 01.01.2005 tarihinden beri ortağı olduğu işyerinden SSK sigortalısı olarak bildirilmeye devam eden bir sigortalı sigortalılığı kesintisiz olarak sürdürse bile 01.04.2014 tarihinden itibaren o işyerinde çalışan olarak sadece kendisini bildirmişse 31.03.2014 tarihi itibariyle 4/a (SSK) sigortalılığı sona ermiş sayılıp 01.04.2014 tarihinden itibaren 4/b sigortalısı sayılmaya başlanacak.

Yurtdışında Çalıştırılan Türk İşçilerinin Vergi Kaydı

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri bu çalışmaları devam ederken 4/a sigortalılığı kapsamında isteğe bağlı sigorta primi ödeyebiliyorlar. 4/a sigortalılığı kapsamında isteğe bağlı prim ödeyenlerin aynı zamanda Türkiye’de 4/b sigortalılığı kapsamında zorunlu 4/b sigortalısı olmalarını gerektirecek vergi mükellefiyeti gibi ticari faaliyetleri olsa dahi isteğe bağlı sigortalılıkları sona erinceye kadar 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı sayılmayacaklar.

 

Kaynak:Şevket Tezel/10.03.2014

Bir önceki yazımız olan İşsizlik Sigortası ödemesi asgari ücrete göre en az yüzde 40 en fazla yüzde 80 olabilir… başlıklı makalemizde ali tezel, işkur ve işsizlik parası hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN