24.06.2018 - SSK Emekli

Sigortalılık Süresinin Başlangıcının Belirlenmesi


Sigortalılık Süresinin Başlangıcının Belirlenmesi

Sigortalılık süresinin başlangıcı; ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul edilir. Bu düzenleme mülga 506 sayılı Kanunun 108. maddesinde düzenlenen, “malul­lük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigorta­lılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihdir.” hükmü ile paralellik gösterir.

Aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınan sigortalılık süreleri, sigortalı­lığın başlangıç tarihi ile sigortalının aylık bağlanması için yazılı istekte bu­lunduğu, aylık bağlanması için istekte bulunmayan sigortalılar için ise ölüm tarihi arasında geçen süredir. Kanuna göre sigortalılık süresinin sonu, sigor­talının tahsis (emeklilik) talebinde bulunduğu tarihdir. Hak sahipleri açısın­dan ise sigortalının ölüm tarihidir.

Sigortalılık süresi, sigortalılığın başlangıcı ile aylık talebinde bulunulan tarih arasında geçen süredir. Aylık talebinde bulunmayan ve ölen sigortalıla­rın hak sahiplerine aylık bağlanırken esas alınacak sigortalılık süresi ise, ölen sigortalının sigortalılık başlangıcı ile ölüm tarihi arasında geçen süredir. An­cak sigortalılık sürelerine ilave edilecek süresi bulunanların (gazeteci, su­bay, polis v.b. görevde bulunmuş kişiler) bu şekilde hesaplanan sigortalılık sürelerine ilave yapıldıktan sonra bulunan süre emekliliğe esas sigortalılık süresi olacaktır.

Ornek-1: İlk defa 15 Nisan 1980 tarihinde adına uzun vadeli sigorta kol­larından prim ödenen kişi 30 Mayıs 2012 tarihinde emeklilik için başvuruda bulundu ise sigortalılık süresinin başlangıcı: 15 Nisan 1980, sigortalılık süre­sinin sonu: 30 Mayıs 2012, sigortalılık süresi, 32 yıl 1 ay 15 gün olacaktır.

Örnek-2: İlk defa 10 Şubat 1990 tarihinde adına uzun vadeli sigorta kol­larından prim ödenen kişi 20 Kasım 1995 tarihinde vefat etmiş ise sigortalı­lık süresinin başlangıcı: 10 Şubat 1990, sigortalılık süresinin sonu: 20 Ka­sım 1995 , sigortalılık süresi, 5 yıl 9 ay 10 gün olacaktır.

Örnek-3: İlk defa 15 Haziran 1985 tarihinde adına uzun vadeli sigorta kollarından prim ödenen kişi 20 Haziran 2013 tarihinde emekliliğe başvur­muş ve öncesinde bir yıl yedek subaylık hizmeti yapmış ise ise sigortalılık süresinin başlangıcı: 15 Haziran 1985, sigortalılık süresinin sonu: 15 Hazi­ran 2013, emekliliğe esas sigortalılık süresi, 28 yıl 3 ay 5 gün olacaktır.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, sigortalılık süresi belirlenirken, ça­lışılmadan geçirilen sürelerde sigortalılık süresine dahil edilmektedir. Örne­ğin; 1 Ocak 1978 tarihinde ilk defa sigorta tescili yapılan ve toplam 3600 gün prim ödemesi bulunan bir kişinin, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla toplam 10 yıl prim ödemesi (3600 gün) olmasına rağmen 35 yıl sigortalılık süresi bulunmaktadır.

Sigortalılık başlangıç tarihini bilerek yanlış beyan ederek normal süreden önce emekli aylığı almaya başlayan sigortalılara Kurum tarafından yapılan yersiz ödemeler geri alınmaktadır. Yargıtay önüne gelen bu tür davalarda Kurum lehine karar vermektedir. Emsal olması bakımından Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararı aşağıya alınmıştır.

Sigortalılığının başlangıç tarihini yanlış beyan eden ve bu biçimde yaşlılık aylığını hak etmediği dönemde almaya başlayan sigortalıya ödenen aylıklar, haksız ve fazla ödenmiş aylıklardır. Bu nedenle Sosyal Sigortalar Kurumu bu aylıkların iadesini talep edebilir. Bu durumda davacı pasif sigortalının iyi niyetle zenginleştiği de ileri sürüle­mez; olay sebepsiz zenginleşmedir ve zenginleşmesinin iadesi gerekir (Yargıtay HGK. E: 1991/10576. K:1992/76, T: 19.2.1992 ).

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN