21.05.2018 - SSK Emekli

Sgk Kredi Kartı İle Borç Ödeme

sgk borç ödeme, sgk prim ödeme, sgk,


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SGK primlerinin ödenmesine kolaylık sağlanması amacıyla Kredi Kartıyla prim ödeme ve bu işlemlere ilişkin klavuz

 

Sgk Borç Ödeme Sayfası

https://onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/index.jsf

sgk prim tahsilatı

 

 

 

 

1. Borc Sorgulama Sayfasından Sorgu türü seçilir.

1.1 4A İŞVEREN ÖDEMELERİ (4A)

1.2 4B SİGORTALI ÖDEMELERİ (4B)

1.3 DİĞER öDEMELER

 

2. Sorgu tipi seçim yapılır.

2.1 DEVREDİLEN SSK ÖDEMELERİ (4A)

 

2.1.1 İŞVEREN CARİ DÖNEM: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları çalıştıran işyeri işverenlerinin bu sigortalılara ilişkin

yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) sigorta prim borçlarını ödenebildiği seçenektir.

 

2.1.2 İŞVEREN İDARİ PARA CEZASI (IPC): 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (Devredilen SSK) sigortalıları çalıştıran işyeri işverenlerine,

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca uygulanan ve işverenlerce tebellüğ edilen yasal

ödeme süresi geçmemiş idari para cezalarının ödenebildiği seçenektir.

 

2.1.3 İŞVEREN 6111 YAPILANDIRMA : 6111 sayılı Kanun uyarınca borçları yeniden yapılandırılan

işyeri işverenlerinin taksit tutarlarının ödenebildiği seçenektir.

 

2.1.4 İŞVEREN İCRA DOSYA SEÇİMLİ: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının

değil de sadece bir veya birkaç icra dosyasındaki borçlarının ödenebildiği seçenektir.

Sayfa 3

2.1.5 İŞVEREN İCRA PEŞİN ÖDEME: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının tamamının

ödenebildiği seçenektir.

 

2.1.6 İŞVEREN İCRA TAKSİT PEŞİNATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının 6183 sayılı

Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi için taksit peşinatının ödenebildiği

seçenektir.

 

2.1.7 İŞVEREN İCRA ÖDEMELERİ – TAKSİT TAHSİLATI: İşverenlerin icraya intikal etmiş borçlarının

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olup taksit

miktarınınödenebildiği seçenektir.

 

2.1.8 TARIM SİGORTALILARI PRİM ÖDEMELERİ (2925 sy. Kanun) 2925 sayılı Kanun kapsamındaki

(SSK-Tarım) tarım sigortalılarının yasal ödeme süresi geçmemiş (cari ay) prim borçlarının ve

6111 sayılı Kanun uyarınca borçları yeniden yapılandırılan tarım sigortalıların taksit tutarlarının

ödenebildiği seçenektir.

 

2.2 DEVREDİLEN BAĞ-KUR ÖDEMELERİ (4B)

2.2.1 CARİ DÖNEM : 4/B Kapsamındaki sigortalıların cari dönem borçlarının ödenebildiği

seçenektir.

2.2.2 PRİM : Prim Tahsilatı, G.D.Taksitlendirme , G.D.Yapılandırma , G.D.Askerlik Borçlanması,

G.D.Aylıksız İzin Borçlanması, G.D.Fahri Çalışma Borçlanmas , G.D.Grev ve Lokavt Borçlanması,

G.D.On Yılıık Borçlanma, G.D.Seçim Borçlanması , G.D.Ücretsiz Doğum İzni Borçlanması,

G.D.Uzmanlık Borçlanması, G.D.Yurt Dışı Dolar Borçlanması, G.D.Yurt Dışı TL Borçlanması,

G.D.Ek-19 , G.D.Analık İzni Borçlanması, G.D.Doğum Borçlanması, G.D.Ihya Borçlanması,

G.D.Tutukluluk orçlanması, G.D.Vergi Borçlanması, G.D.Staj Borçlanması, 53.Madde borçlarının

ödenebildiği alandır (Bağ-Kur isteğe bağlı ve 2926 sayılı Kanun kapsamındaki (Bağ-Kur tarım)

sigortalıların primleri de bu seçenekten ödenir.

2.2.3 EK/19 MD.’YE GÖRE PRİM TAHSİLATI YAPILANDIRMA (5458 KAN.): 1479 sayılı Kanunun ek

19 uncu maddesi gereğince 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceye ait sigortalılığın

durdurulması ile ilgili uygulamanın yeniden sigortalılık olarak değerlendirilmesi için yapılması

gereken ödeme tutarının ödenebildiği seçenektir.

2.2.4 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce

02/08/2003 tarihi ile 30/09/2008 tarihleri arasında Bağ-Kur dışında ki sosyal güvenlik

kuruluşlarından aylık alanlardan esnaf ve sanatkarlar gibi kendi adına ve hesabına bağımsız

çalışması olanların, ödeyecekleri sosyal güvenlik destek primlerinin ödenebildiği seçenektir.

2.2.5 HİZMET İHYASI (TOPTAN ÖDEME): Bağ-Kur kapsamında çalışırken işten ayrılan fakat

malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılardan bu sürelere ilişkin

primlerini toptan ödeme olarak geri almış olanlardan bu sürelere ilişkin sigortalılık sürelerini

yeniden kazanmak isteyenlere, ödemeleri gereken ve Kurumca yazılı olarak tebliğ edilen tutarın

ödenebildiği seçenektir.

2.2.6 17 MD.’YE GÖRE PRİM TAHSİLATI YAPILANDIRMA (5510 KANUN): 5510 sayılı Kanunun

geçici 17 nci maddesi gereğince sigortalılığın durdurulması ile ilgili uygulamanın, yeniden Sayfa 4

sigortalılık olarak değerlendirilmesi için yapılması gereken ödeme tutarının ödenebildiği

seçenektir.

2.3 DİĞER ÖDEME TÜRLERİ :

 

2.3.1 Gayrimenkul Satışı ve Kira Tahsilatı :

2.3.2 Tarım Tevkifat:

2.3.3 Avans – Kişi Borcu – Yersiz Ödeme:

2.3.4 Ek Karşılık Tahsilatı – Faturalı Alacaklar

Sigortalı sicil numarası ve güvenlik kodu girildikten sonra , borç sorgula butonu ile ilgili işveren veya sigortalının

borcu sorgulanır.

 

 

 

Sorgulama Sonuç bölümünde bulunan Ad Soyad / Ünvan bilgileri kontrol edilir.

Ödenmek istenen borç ödeme butonu ile seçilir.

Sayfa 5

 

Ödenecek Tutar bilgisi isteğe bağlı (sadece kısmi tahsilat yapılabilecek tahsilat tipleri için eksik ödeme yapılabilir) olarak

güncellenerek onay butonuna basılır.

Banka

Bankanızın alabileceği en

yüksek hizmet ücreti

Akbank kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

Bank Asya kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

Denizbank kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

Finansbank kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

Garanti kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

Halkbank kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

ING Bank kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

İş Bankası kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

TEB kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

TFKB kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

Vakıf Bank kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

Yapı ve Kredi Bankası kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

Ziraat Bankası kredi kartı Maksimum Komisyon Tutarı

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/klavuz.pdf

 

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/prim_borcunun_kredi_kart%C4%B1yla_%C3%B6denmesi.pdf

Bir önceki yazımız olan SSK Sorgulama başlıklı makalemizde E-Bildirge, Emekli Aylık Bilgisi ve Emekli Aylık Kesinti hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN