26.06.2019 - SSK Emekli

Sgk İşlem Başvurusunda İstenen Dilekce ve Belge


Sgk İşlem Başvurusunda İstenen Dilekce ve Belge: Aşağıdaki Listede Hangi işlemleri için  Dilekce form  ve  İşlemlerin ne kadar zamanda yapılması gerekdiğine dair Liste yer almaktadır.

Örneğin:  Yaşlılık Aylığı Bağlanması için  SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için) 3-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

Tüm İşlemlere ait bilgileri aşağıda  Form ve dilekçeleri ise yazının bitiminde bulabilirsiniz

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU DİLEKÇE VE İŞLEM TAMAMLAMA SÜRELERİ

SIRA

NO

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1 Evlenme İkramiyesi

İşlemleri

657 Sayılı Kanuna göre tabi herhangi bir görevde çalışmadığına dair beyan. 1 gün
2 Aylık Ödeme Döneminin Üç Aydan Bir Aya

Dönüştürülmesi İşlemi

Dilekçe 1 gün
3 Aylık Kesme İşlemleri 1-   Dilekçe (vefat, evlenme, göreve girme, mezuniyet, yaş haddi, muhtaçlık iptali, aylıkların tahsil edilmemesi vb.)

2-   Mezuniyet belgesi fotokopisi (erkek yetimler için)

3-   Göreve girme yazısı

4-   Muhtaçlık iptal belgesi

1 gün
4 Bankadan İade Edilen Aylıkların Ödenmesi

İşlemleri

Dilekçe 7 gün
5 Kanuni Varislere Ödeme Yapılması İşlemleri 1-   Varislerin ayrı ayrı talep dilekçeleri

2-   Veraset ilamı

3-   Bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacakları vergi muafiyeti yazısı

7 gün
6 Kaydı Yok Yazısı İşlemleri Dilekçe 1 gün
7 Yaşlılık Aylığı

Bağlanması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için)

3-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

30 gün
8 Malullük Aylığı

Bağlanması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

3-  Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

60 gün

 

 

9 İş Kazası Ve Meslek

Hastalığı Geliri

Bağlanması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-  Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

3-  Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

60 gün
10 Ölüm Aylığı Bağlanması SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-   18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

3-   İl veya İlçe İdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için)

4-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir.

5-  4 (b) sigortalıları için aktif ölüm aylık bağlama işlemlerinde Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

30 gün
11 Ölüm Geliri Bağlanması SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2- 18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

3-   İl veya İlçe İdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için)

4-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir.

5-Sigortalının ölüm nedenini bildiren ölü muayene zabıt varakası, otopsi raporu, doktor raporu vb. belgeler

30 gün
12 Çalışma Nedeniyle

Kesilen Aylığın Yeniden

Başlatılması

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-  Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

15 gün
13 5335 S.K. Göre Kamu

Kuruluşlarında Çalışması

Nedeniyle Aylığı

Kesilenlerden İşten

Ayrılan Ve Yeniden Aylığı

Bağlanacaklarla İlgili İşlemler

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Talep dilekçesi

2-  Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

25 gün
14 Bankada 6 Ay Hareket Görmeyen Aylıkların

İadesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

Talep Dilekçesi

20 gün

 

 

15 Kontrol Muayenesi İle

İlgili İşlemler

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

Hastaneye sevk talebi

20 gün
16 Belediye Başkanlarına Makam, Görev Veya

Temsil Tazminatı Ödenmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Makam Temsil ve Görev Tazminatı Talebi

2-Valilik veya Kaymakamlıktan alınan görev yeri ve süresini gösterir belge

3-Temsil ve Görev Tazminat Taahhütnamesi

20 gün
17 Bağlanan Aylıkların Kontrolü Ve Düzeltilmesi

Talepleri

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

Talep Dilekçesi

20 gün
18 Aylıklardan Fuzulen Kesilen Miktarların

İlgililere Ödenmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

Talep Dilekçesi

15 gün
19 Öğrencilik Halinin Son Bulması İle Aylık/Gelirinin Diğer Hak Sahiplerine Ödenmesi SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1Talep Dilekçesi

2-Okuldan mezuniyet veya ayrılış belgesi

20 gün
20 Evlenmesi Veya Sigortalı Çalışması Nedeniyle Aylıkları Durdurulan Kız Çocuklarının İşten Ayrılması, Dul Kalması Veya Boşanması Üzerine Aylıklarının Yeniden Ödenmesi SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi

20 gün
21 Eşin Boşanması Veya Dul Kalması Neticesinde Tekrar Aylık Bağlanması SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi

20 gün
22 2022 S.K. Göre Aylık Alan Hak Sahiplerine Aylık

Fark Ödenmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Talep Dilekçesi

2-  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairelerinin sevk işlemleri sonucu hastanelerden alınan Sağlık Kurulu Raporu

20 gün
23 Toptan Ödeme Ve İhya İşlemleri SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

2-  Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için İ.B. formu)

20 gün

 

 

24 Cenaze Ödeneği

Verilmesi

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

5 gün
25 Evlenme Ödeneği Verilmesi SİGORTALILIK DURUMU 4/b liler için;

1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

(İşlemin sonuçlandırılması için kontrol memurları tarafından boşanmanın muvazaalı olup olmadığına dair rapor düzenlenmesi gerekmektedir.)

20 gün
26 İcra Kesintisinin Kaldırılması İşlemleri 1-  Talep Dilekçesi

2-   İcra Müdürlüğünün haczin kaldırılmasına ilişkin yazısı

6 gün
27 Banka/PTT Şube ve

Adres Değişikliği

Talep Dilekçesi 1 gün
28 Verese İşlemleri (Ölen Sigortalı Ve Hak

Sahiplerinin Hak Edip De

Alamadığı Aylık/Gelirlerin Ödenmesi)

SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için;

1-  Talep Dilekçesi

2-Veraset ilamı

3-  Veraset ve intikal vergisi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden alınan belge.

30 gün
29 Taksitlendirme İşlemi 1-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

2- İlk taksitin ödendiğine dair makbuz veya dekont

3-Teminat

4-Teminat olarak taşınır ve taşınmaz mallar gösterilmiş ise, bu malların değer tespitlerinin yapılmasında Kurum teknik elemanlarınca ve hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenmiş raporlar hariç rapor düzenleyen ekspertiz veya bilirkişilerin yetki veya ruhsat belgeleri

4-Borç miktarı 100.000-TL ve altında bulunan özel sektör borçluları ile borç miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlar ve belediyelere ait Mali Durum Belgesi

5-Borç miktarı 100.000-TL üstünde olan özel sektör borçlularına ait Serbest Meslek veya Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlişkin

Rapor

6-Borç miktarı 100.000-TL üzerinde olan halka açık şirketlerin en son bilanço bilgileri

5-Tüzel kişilerde yetkili olduğuna ilişkin imza sirküsü

2 gün
30 Emzirme Ödeneği

Verilmesi

1-Talep Dilekçesi

2-Doğum Raporu veya KPS’den Alınan Bilgiler

2 gün
31 Sağlık Aktivasyon

İşlemleri

1-Beyan Taahhüt Belgesi 1 gün

 

 

32 Geçici İş Göremezlik

Ödeneği Verilmesi

1-Talep Formu

2-  Çalışmazlık Belgesi

3-  Vizite Kağıdı

4-Doğum Raporu

2 gün
33 İş Kazası – Meslek Hastalığının Tespiti 1-          İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu (SSİY Ek 7)

2-Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Tanzim Olunan Rapor

3-   Kolluk Kuvvetlerince Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı

75 gün
34 Kısmi Malullük Aylığının Tam Aylığa

Dönüştürülmesi

1- 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi,

2-  Yurtdışında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi,

3-  Döviz Alım Belgesi (Dolar Üzerinden borçlanma yapanlar için),

4-   Borç Ödeme Makbuzu.

30 gün
35 Malullük Aylığında Durum

Değişiklikleri

Dilekçe 7 gün
36 Kısmi Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa

Dönüştürülmesi

1- 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi,

2-  Yurtdışında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi,

3-  Döviz Alım Belgesi (Dolar Üzerinden borçlanma yapanlar için),

4-   Borç Ödeme Makbuzu,

30 gün
37 Yaşlılık Aylığında Durum

Değişiklikleri

Dilekçe 25 gün
38 Ölüm Aylığı Bağlanması 1- Tahsis Talep dilekçesi,

2-  Tıbbi Rapor (Çalışamayacak Derecede Malul yetimler için),

3-  Öğrenci Belgesi(Öğrenim gören erkek yetim çocuklar için),

4-  Yoklama Belgesi,

5- Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre düzenlenmiş formülerler

25 gün
39 Kısmi Ölüm Aylığının

Tam Aylığa

Dönüştürülmesi

1- Tahsis Talep Dilekçesi,

2-  Döviz Alım Belgesi (Dolar Üzerinden borçlanma yapanlar için),

3-   Borç Ödeme Makbuzu,

4-  Tıbbi Rapor (Talepte bulunan yetimler için),

5-  Öğrenci Belgesi (Öğrenim gören erkek yetim çocuklar için),

30 gün
40 Ölüm Aylığında Durum

Değişiklikleri

1- Tahsis Talep dilekçesi,

2-  Tıbbi Rapor (Talepte bulunan yetimler için),

3-  Öğrenci Belgesi (Öğrenim gören erkek yetim çocuklar için),

4-   Evlilik/Boşanma durumlarını gösterir belge(Yabancı uyruklular için)

20 gün

 

 

41 Meslek Hastalığı Geliri Bağlanması Dilekçe 60 gün
42 Meslek Hastalığı Geliri Durum Değişikliği Dilekçe 25 gün
43 Meslek Hastalığı Ölüm Geliri Bağlanması Dilekçe 20 gün
44 Meslek Hastalığı Ölüm

Gelirinde Durum

Değişikliği

Dilekçe 20 gün
45 Verese Ödemeleri 1- Dilekçe,

2-  Veraset İlamı,

3-  Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf tutulduğuna ve vergisinin ödendiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak

belge,

20 gün
46 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) Bendi Kapsamındaki Sigortalıların Yurtdışı Hizmet Birleştirilmek Suretiyle Yaşlılık,

Malullük, Ölüm Aylığı Bağlanması Ve Hizmet Tespiti İle

Kurumumuzdan Aylık Bağlanmış

Sigortalılarımızın Yurtdışı Aylık Taleplerinin İncelenmesi Ve Kurumumuzdan Kısmi Aylık Alan

Sigortalılarımızın 3201 Sayılı Kanuna Göre Borçlanarak Tam Aylığa Çevrilmesi.

1-  Dilekçe,

2-  Tıbbi Rapor,

30 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

47 Bulgaristan’dan

Bağlanan Gelirin/Aylığın Türkiye’den Ödenmesi

1-  İki dilde (Türkçe-Bulgarca) hazırlanmış matbu aylık talep dilekçesi,

2-  Bulgaristan Çalışma Karnesi ve Çalışma Belgeleri (UP-30, UP-2),

3-  Askerlik Karnesi,

4-  Hak sahiplerine Bulgaristan tarafınca istenen iki dilde (Türkçe-Bulgarca) hazırlanmış matbu verese dilekçesi, 5­5- Öğrenci Belgesi,

18 gün
48 Rehberlik Hizmetleri 1 gün
49 Yurtdışı Borçlanması 1- Talep Dilekçesi,

2-  Yurtdışındaki sigortalılık sürelerini gösterir hizmet belgesi

3-  Emniyet Müdürlüğünden alınacak belge veya yaşadığı ülkeden alınacak ikametgah belgelerinden birisi (Yurtdışında ev kadını olarak geçen süreleri gösterir ikamet belgesi)

12 gün
50 Yurtdışı Borçlanmasına Göre Malullük Aylığı Bağlanması 1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi,

Sağlık Kurulu raporu,

2-  3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi,

3-  Yurtdışında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi,

4-   Borç Ödeme Makbuzu,

70 gün
51 Yurtdışı Borçlanmasına Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması (Taşra

Birimi)

1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi,

2-  3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi,

3-  Yurtdışında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi,

4-   Borç Ödeme Makbuzu,

25 gün
52 Yurtdışı Borçlanmasına Göre Yaşlılık Aylığı İkinci Karar İşlemleri (Taşra

Birimi)

1- Dilekçe,

2-  3201 sayılı Kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesi,

3-  3201 sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek olan Yoklama Belgesi,

4-  Yurtdışında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi,

25 gün
53 Yurtdışı Borçlanmasına Göre Ölüm Aylığı Bağlanması (Taşra

Birimi)

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 60 gün
54 Aile Yardımları (Taşra

Birimi)

1- Öğrenim Belgesi,

2-  Beyan/Taahhütname,

15 gün
55 İstisna Akdi (Taşra

Birimi)

1- Tip sözleşme,

2-   1 000 EURO’luk teminat mektubu,

3-  Sağlık raporu,

4-  Firma müracaat yazısı,

3 gün
56 Kontrol Muayeneleri

(Taşra Birimi)

Sözleşmeli ülke kurumunun yazısı 30 gün
57 Mevzuata Tabi Kalma

(Taşra Birimi)

1-  İşveren görevlendirme yazısı ve talep dilekçesi,

2-  Dışişleri Bakanlığı görevlendirme yazısı,

2 gün
58 Sözleşmeli Ülkelerde Sağlık Yardımı

Sağlanması (Taşra Birimi)

1- Talep dilekçesi ve taahhütname,

2-   İşveren görevlendirme/ ücretli izin yazısı,

1 gün
59 Yurtdışı Fatura İncelemeleri (Taşra

Birimi)

Sağlık yardımına ilişkin raporlar ve faturalar 60 gün
60 Yurtdışı Sağlık Yardımları

(Taşra Birimi)

İkili sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre öngörülmüş formülerler 30 gün
61 Hizmet Birleştirme Sigorta sicil numarası ve sigortalı hizmetin geçtiği il 15 gün
62 İştirakçilik/ Sigortalılık

İşlemleri

1-Askerlik belgesi

2-  Öğrenim belgesi,

3-  506 ve 1479 sayılı Kanuna tabi geçen hizmetler

15 gün
63 İsteğe Bağlı İştirakçilik

işlemleri 5434 Ek 76

İştirakçilik talep dilekçesi 1 gün
64 Aylıksız İzin 1-          İlgilinin borçlanma istemini belirtir dilekçesi ,

2-Kurumdan hizmet belgesi,

3-Aylıksız izin onayı,

4-Aylıksız izin nedenine göre doğum yaptığı tarih,

5-Mazeret izin süreleri,

6-Eşinin statüsü,

7-  Yurt dışında aldığı eğitimin mesleği ile ilgili olup olmadığına ilişkin belge

5 gün
65 Askerlik Borçlanması 1-Dilekçe,

2-Terhis belgesi veya Yedek subay terhis belgesi,

3-Hizmet Belgesi

1 gün
66 Avukatlık Staj

Borçlanması

1-Dilekçe,

2- öğrenim belgesi,

3-Öğrenim süresinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığını gösterir belge,

4-Hizmet Belgesi

2 gün
67 Doktora Borçlanması 1-Dilekçe,

2-öğrenim belgesi,

3-Doktora diploması,

4-Hizmet Belgesi

2 gün
68 Uzmanlık Borçlanması 1-Dilekçe,

2- öğrenim belgesi,

3-öğrenim süresinin uzmanlıktan sayılıp sayılmadığını gösterir belge,

4-Hizmet Belgesi

2 gün
69 Fahri Asistanlık Borçlanması 1-Dilekçe,

2-öğrenim belgesi,

3-Fahri asistan olarak görev yaptığı süreyi gösterir belge,

4-Hizmet Belgesi

2 gün
70 Seçimler Nedeniyle

Açıkta Geçen Sürelerin Borçlandırılması

1-Dilekçe,

2-istifa ettiği ve istifasının kabul edildiğini gösterir olur belgesi

3-Hizmet Belgesi

2 gün
71 Askeri Personelin Sivil Öğrencilikte Geçen Süreleri 1-30.08.2008 tarihi ve öncesi nasp edilenler için Dilekçe,

2-Öğrenim süresini gösterir belgesi

3-Hizmet Belgesi

2 gün
72 Zorunlu Göçe Tabi

Tutulduktan Sonra Türk

Vatandaşlığına

Alınanların Borçlanma

İşlemleri

Dilekçe 12 gün
73 Borçlanma İşleminden Vazgeçme 1-Dilekçe,

2-Çalışma Karnesi ve Türkçe tercümesi veya Konsolosluk veya Ataşelikten alınacak belge

3-Hizmet Belgesi

1 gün
74 Tescil Düzeltme Sigortalı Dilekçesi 1 gün
75 Hizmet Düzeltme Sigortalı Dilekçesi 12 gün
76 Doğum Borçlanması Borçlanma belgesi 2 gün
77 5510 Sayılı Kanun Uyarınca, 4/1-A

Kapsamında Sigortalı

Olanların Çalıştıkları İşyerlerinin Tescil

Edilmesi

İşverenler, işyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken,

1- Yerleşim belgesi ile imza sirkülerini,

2-  Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirkülerini,

3-  Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini,

4-  Tüzel kişilerde tescile ilişkin Tic. Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirkülerini,

5-  Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşmesini,

6-  Kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin ad-soyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir listesini,

7-   İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopilerini,

8-   İnşaat işyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inşaat yapım sözleşmesini,

işyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işyerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir. İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gönderirler

1 gün
78 Kısa Vadeli Sigorta

Kolları Prim Oranının

Tespiti

Dilekçe 6 gün
79 E-Bildirge Başvuru 1-          e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu

2-e-Sigorta Sözleşmesi

a- İşverenin gerçek kişi olması durumunda başvurular, gerçek kişi olan işverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabilecektir. Ancak bu durumda, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin de e-Sigorta Sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

b- İşverenin tüzel kişi olması durumunda başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili bulunan kişinin işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili kılınan kişinin imzası bulunacak olup, başvuru formuna imza sirkülerinin veya vekaletnamenin aslı ya da onaylı sureti eklenecektir.

5 gün
80 Borcu Yoktur Yazıları 1-4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklilerin Kurumumuzdan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı talep etmeleri durumda örneği 01/10/2007 tarih 2007-75 sayılı Genelge ekinde yer alan “4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine İlişkin Talep Formu(Ek-6 )” ile başvurmaları gerekmektedir.

2-Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının bildirilmesine ilişkin müracaatlar, örneği 21/8/2009 tarih 2009-106 sayılı Genelge ekinde yer alan başvuru formu(EK-1) ile yapılacaktır.

3 gün
81 E-Borcu Yoktur

Başvuruları

1-  e-Borcu Yoktur Başvuru Formu

2-  e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi

Tüzel kişilerde ve Adi Ortaklık Başvurularında:

3-  Vergi Levhasının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

4-  İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi

5 – Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi

Gerçek Kişi başvurusunda:

6-  Nüfus Cüzdanının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi

7-   İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi

8-  Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi

9-  Üst düzey yöneticilerin göreve başlama, görev bitiş tarihlerinin belgelenmesi.

5 gün
82 İlişiksizlik Belgesinin

Düzenlenmesi

Dilekçe 10 gün
83 KDV Mahsubu Dilekçe 1 gün
84 Asgari İşçilik Uygulaması Dilekçe 10 gün
85 5510 Sayılı Kanunun 4/1- A Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlere Kesilen İdari Para Cezalarına İtiraz Dilekçe 25 gün
86 Günlük Kazanç Beyanının Alınması İşlemi Prime esas günlük kazanç beyan talep formu 1 gün
87 Sağlığa İlişkin (Eczane,

Hastane, Optik Vb.)

Kurum İçi Ve Kurum Dışından Gelen Talepleri Değerlendirmek, Sağlık

Verilerinin Tek Yerden

Raporlanması İşlemlerini Yürütmek Ve Dağılımını Sağlamak

1-          Resmi Yazı

2-Dilekçe

15 gün
88 MEDULA Hastane

Uygulaması

Düzenlemeleri

Resmi Yazı. 15 Gün
89 MEDULA Sistemi İle İlgili Vatandaşlarımızın Başvuruları (Hastanenin Provizyon Alamaması, Katılım Payı Vb.) Dilekçe 10 gün
90 Sağlık Hizmet Sunucularının MEDULA Sistemi İle İlgili

Başvuruları (Provizyon Alınamaması, Kayıtların Düzeltilmesi, Örnekleme İptali vb.)

Dilekçe 15 gün
91 MEDULA Hastane

Uygulaması Eğitimi

1-Dilekçe,

2-Resmi Yazı.

15 gün
92 Yurtdışında Tedavi 1-  İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi

2-  Usulüne uygun düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporu

7 gün
93 Sözleşme Ve Protokol Yapılan Sağlık Hizmeti Sunucularına Bilgi Ve Görüş Verme İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 7 gün
94 Şahıs Fatura Ödemeleri İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 15 gün
95 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 gün
96 Eczacıların Talep Ve

Şikayetlerinin

Değerlendirilmesi

Dilekçe 15 gün
97 Tıbbi Malzeme Temininde Karşılaşılan Sorunların

Giderilmesi

1-          Dilekçe,

2-Müstahaklık Belgesi 3- Sağlık Kurulu Raporu (Epikriz, kullanım Raporu) 4-Reçete,

5-Fatura

6- (2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen belgeler)

30 gün
98 Optikçilerden Gelen Şikayet Ve Taleplerin Değerlendirilmesi Dilekçe 20 Gün
99 İlaçların Temini Hakkında Vatandaşlardan Gelen Şikayet Ve Taleplerin Değerlendirilmesi 1)          Kimlik ve iletişim bilgilerini içerir dilekçe,

2)Şikayet veya talebi destekleyici türde bilgi ve belge örnekleri (reçete, sağlık raporu, fatura, kasa fişi, resmi yazı

vb.)

15 gün
100 Serbest Eczanelerden

İlaç Temin Protokolü, Yurtdışından İthal İlaç Temin Protokolü, Talep

Ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi,

Merkez Teşkilatı, Hizmet Başvuru Esasına Dayanmamaktadır. 15 gün
101 Maluliyet Tespiti (Çalışma

Gücü Kaybı)

1-sigortalı ilk işe giriş bildirgesi

2-sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler vb.

3-Erkekse askerlik süre belgesi şayet askerlik yapmamış ise sakat raporu

4-Var ise ilk işe giriş sağlık raporu, epikrizler ve diğer tıbbı belgeler

5-Talep dilekçesi

50 gün
102 Kontrol Muayenesi 1-Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararları ve kararlara esas olan Sağlık Kurulu Raporlarını içerir dosyasının tamamı

2- Kontrol muayenesine ilişkin sağlık kurulu raporu ile dayanağı tıbbi belgeler, epikriz vb.

50 gün
103 Sigortalıların Hak Sahibi Veya Geçindirmekle

Yükümlü Olduğu

Çocuklarının Çalışma Gücü Kaybı Tespiti

1-Sağlık Kurulu Raporu ve dayanağı tıbbi belgeler, epikrizler, yatış dosyası vb.

2-Erkekse askerlik süre belgesi veya varsa asker sakat raporu (20 yaşından büyük erkek çocukları için)

55 gün
104 Yaşlılık Sigortasından

Erken Emeklilik

1-Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler

2-Talep Dilekçesi

3-İlk işe giriş sağlık raporu

50 gün
105 Kadın Sigortalının Başka Birisinin Sürekli

Bakımına Muhtaç Derecede Malul

Çocuğunun Bulunması

Halinde

1-Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler

2-Talep dilekçesi

55 gün
106 Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanlığı Bilgi Edinme

* Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında

Yönetmelik: Madde 9)

10 gün
107 T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme (BİMER) İşlemleri * Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9) 10 gün
108 Genel Sağlık Sigortası Mevzuatına İlişkin Değişiklik Önerisi 1-    Dilekçe,

2-    Yeni önerinin gerekçesi,

5 gün
İlk Müracaat Yeri SGK İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İkinci Müracaat Yeri İSTANBUL VALİLİĞİ
Tel 0212 252 05 00 Tel 0212 455 59 25
Faks 0212 244 04 92 Faks 0212 512 20 86
E-Posta ryildiz4@sgk.gov.tr E-Posta alikazgan@istanbul.gov.tr

 

3.600 Gün İstifa Dilekcesi

Tahsis Talep Beyan

Borçlanma Dilekcesi

GSS Başvuru

Bağkur Giriş Formu

İsteğe Bağlı Giriş Formu

EK 5 Tarım SSK Başvuru

Bağkur Borç Sildirme Formu

İBB FORMU

TÜM DİLEKCELER İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Anne ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanması başlıklı makalemizde anne ölen oğlundan maaş alabilirmi, oğlu ölen anneye maaş bağlanması ve ölen evlattan maaş hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
  1. Mert dedi ki:

    Benım aylıgım kesildi ve okumuyorum ama herhangı bır sıgorta yan gelır gbı bırsey de yok npmam gerek devam etmesı ıcın

SORU SORUN