16.11.2018 - SSK Emekli

Sgk-Bağkur Yapılandırma 2016


Sgk-Bağkur Yapılandırma 2017:  Sgk Bağkur Yapılandırma ve Sgk İşveren borçları için yapılandırma borçları ve nasıl başvuru yapılacak  ve hesaplaması

Güncelleme

Yeniden Yapılandırma 2017 

31 Mart 2017’den önceki: Vergi ve bazı idari para cezaları, Sgk, bağkur Prim Borçları,sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezasıyapılandırma kapsamına alınıyor.

 

Teklifle, 31 Mart 2017 dikkate alınarak, belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınıyor.

Bağkur Borçlarının Yapılandırılması:  Başvuru Formu En Geç 31/10/2016 tarihine kadar Sosyal güvenlik kurumuna verilmesi gerekmektedir.

Yapılandırma borcu için peşin veya  taksitle ödeme seçeneklerinden birisi tercih edilecektir.  Peşin ödeme seçeneği tercih edildiğinde borçların tamamı en geç 02/01/2017  tarihine kadar ödenecektir.

Taksitle ödeme seçeneği  seçilir ise 6 taksit için %4,5  Dokuz taksit için %8,3, On iki taksit için %10,5 On sekiz taksit için % 15 taksitlendirme farkı ilave edilecektir.

bagkur-vade

Taksitli ödeme yolu seçilirse taksitler ikişer ay dönemler halinde ödenecektir.

Bağkur-Yapılandırma-Başvuru-Formu

İşveren Sgk Borçların Yapılandırılması:  Boşvuru formu en geç 31/10/2016  tarihine kadar – e sigorta kanalıyla yada iş yerinin bağlı olduğu sgk müdürlüğüne elden veya posta yolu ile başvurulacak.

Yapılandırma borcu için peşin veya  taksitle ödeme seçeneklerinden birisi tercih edilecektir.  Peşin ödeme seçeneği tercih edildiğinde borçların tamamı en geç 02/01/2017  tarihine kadar ödenecektir.

Taksitlendirme için İse : Altı taksit: % 3,2 , Dokuz taksit: % 5,3  , Oniki taksit: 6,4  , On Sekiz ay taksit: %8,6  , Yirmi dört ay taksit için % 10,9   , Otuz altı ay taksit:  %19, Kırksekşiz ay taksit için % 24,7,  Altmış eşit taksit için % 30,4  ,  Yetmiş iki eşit taksit için %36,10,  Yüzkıkdözt eşit taksit için %70,30  taksitlendirme fatkı ilave edilecektir.

vade-farkı

İlk Taksitlerin ödeme süresi 02.01.2017  tarihinde başlayacaktır.

Sgk-İşveren-Yapınadırma-Formu

E devlet Sisteminde yapılandırma ve  taksitleri sorgulamak için aşağıdaki linklerden giriş yapabilirsiniz, Tabiki bu hizmetten faydalanmak için e devlet şifreniz olması gerekmektedir.

 

1) Başvuru formu, en geç 31/10/2016 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla gönderilecek ya da işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.
2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APS gönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
3) Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.
4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi şarttır.
Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için %4.5, dokuz eşit taksit için %8.3, oniki eşit taksit için %10.5, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 2/1/2017 tarihinde sona erecektir.
5) Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye? de sportif faaliyette bulunan spor kulüplerince yirmidört eşit taksit için % 19,4 otuz eşit taksit için % 23,8, otuzaltı eşit taksit için % 31,8 oranında taksitlendirme farkı ilave edilerek azami 36 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.
6) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda aylık dönemler halinde olmak üzere altı eşit taksit için % 3,2 dokuz eşit taksit için % 5,3, oniki eşit taksit için % 6,4, onsekiz eşit taksit için % 8,6, yirmidört eşit taksit için % 10,9, otuzaltı eşit taksit için % 19, kırksekiz eşit taksit için % 24,7, altmış eşit taksit için % 30,4, yetmişiki eşit taksit için %36,1, yüzkırkdört eşit taksit için %70,3 taksitlendirme farkı ilave edilerek azami yüz kırk dört eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.
7) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.(Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar Hariç)
8) Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit seçilebilecektir.
9) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.
10) Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen 2/1/2017 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.
11) Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, kapsama giren borcun tamamının 2/1/2017 tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde, taksitlendirme farkının yeniden hesaplanması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilecektir
12) 6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.
13) Kapsama giren borçlarla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, borçların 6736 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair ilgili genelgenin Ek:7/a nolu ekinde yer alan dilekçenin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.
14) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam eden borçların 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasının istenilmesi halinde bu başvuru formunun ilgili bölümünün işaretlenmesi gerekmektedir.
15) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde taksitlendirilen borcun ilk iki taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesi halinde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Bir önceki yazımız olan Doğum Borçlanması 3 Çocuk Bağkur-Memur-SSK başlıklı makalemizde 3 çocuk doğum borçlanması, bağkur doğum borçlanması ve Doğum Borçlanması hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
  1. Şenol dedi ki:

    İki senedir yapılandırıp düzenli ödediğim Bağkur borcum var şu an çıkan yasayla müracaat etsem herhangi bir indirim olurmu?

  2. şeyma dedi ki:

    Dükkan açtık bağkur numarası almadık ancak vergisini ödedik.2008’de yasa degistiği için yararlanamıyoruz.Bunun için af çıkma ihtimali yok mu?Af istiyoruz.

SORU SORUN