24.01.2019 - SSK Emekli

İş Sağlığı ve Güvenliği 2014


30/06/2012 Tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandığında bu kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Bu kanunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri ,Bu Hizmetlerin Desteklenmesi,Risk Değerlendirilmesi ,Kontrol,Ölçüm ve Araştırması,Acil Durum Planları,Yangınla Mücadele,ilk Yardım,Tahliye ,Çalışanların Eğitilmesi ,İşveren tarafından koruyucu malzemelerin temin edilmesi bunlar zaten olmazsa olmazlardı.

Bu işlemlerin 01/01/2013 tarihine kadar hazırlanmış ve bitmiş olması gerekiyordu.

2013 yılı Yönetmeliklerin yayınlanması ve netleşmesi sürecinde, işverenler yukarıdaki yazılanları yapmaya başlamış olmaları gerekiyordu.

Asıl işvereni bunaltan nokta her ay uygulanacak olan İdari Para Cezalarıdır.

Örneğin:

4/1-a 26/1-a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması

2.240

6/1 26/1-b – Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde her bir kişi için

5.601

– Aykırılığın devam ettiği her ay için

5.601

6/1-ç 26/1-b Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı)

1.120

10/1 26/1-ç – İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırılmaması

3.361

– Aykırılığın devam ettiği her ay için

5.041

 

 

Genelde diğer İPC ve Yönetmeliklere aykırı davranışlar içinde 1.120 TL ödeyeceklerdir.

Burada ben kanundan haberdar değilim demek kurtarmaz.Bu cezalar katlandığında Esnaflar işyeri anahtarlarını Çalışma Bakanlığına teslim eder.

Esnaf Kavramı Nedir?

Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri olarak tanımlanır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177’nci maddesinde yer alan “1.sınıf defter tutma hadlerinin yarısını aşmayan” ölçekteki işletmelerin sahipleri esnaf ve sanatkar sayılmış, bu hadleri aşanlar ise tacir ve sanayici olarak kabul edilmiştir.  Vergi sisteminde ise esnaf ve sanatkarlar için , vergileme bakımından; “basit usule tabi olanlar”, “işletme hesabına esasına tabi olanlar” , “bilanço esasına tabi olanlar” şeklinde bir ayrım yapılmıştır. Her üç grup kapsamına girebilen esnaf ve sanatkar bulunmaktadır .

Çevremizde Esnaf ve Sanatkar bellidir.

İşveren yanında çalışan iki yada üç kişiden oluşur.Buna da 4857 sayılı İş Kanunun İstisna bölümünde buluyoruz.

Esnafın Sıkıntıya Sokan Nokta Neden Bugünler

Aslında Esnaf ve Sanatkar bu kanun yayınlandığında 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra ifadesi ile 01/07/2013 tarihinde yürürlüğe girecekti.

02/08/2013 tarihinde yapılan düzenleme ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri alınması 01/01/2014 ertelendi.

Bu şu demek idi.

Esnaf ve Sanatkar Tehlikeli yada Çok Tehlikeli kapsamda ise İşyeri Hekimi,İş Güvenliği Uzmanı bulundurma yükümlüğü ertelenmişti.

Diğer Yükümlülüklerde erteleme yoktu.

Odaların üyelerinin bu konuya yeterince ilgi göstermemesi ,odaların ise bu konuyu anlatma adına 2013 yılından beri eğitimler düzenlemesine rağmen yeterince ilgi uyanmamıştır.

Bakanlık bugünlerde bu sahada denetim yaptığında esnaf ve sanatkarların bir çok düzenlemeyi yerine getirmediğini görecektir.

MESLEK MENSUPLARI  BUNALTILAR

Bir çok meslek mensubu arkadaşlarımız ağırlıklı olarak esnaf ve sanatkarların işyeri defterlerini tutukları için 6331 ile ilgili mükelleflerden gelen sorulardan bunalıma girdiler.

Mükelleflerinin bu kanunu yeterince tanımadıklarından, her şeyi kendilerinden beklediklerini söylüyorlar.

Adeta tabiri caiz ise burunlarından soluyorlar.

Çünkü mükellefler bu işin onların işi olduğunu zannederek tüm sorumlulukları onların üstüne yıkmaya çalışıyorlar.

Onların görevi sadece mükelleflerine bu kanunu kısaca tebliğ etmek ve Esnaf  odalarına yönlendirerek çözüm bulmalarını tarif etmektir.

Onun dışında ne kesilen İPC ,ne de diğer yaptırımlarda faturanın meslek mensubu SM,SMM kesilmesine müsaade etmemeleridir.

Bunun içinde birlik içinde hareket etmeleri gerekiyor.

Konuyla İlgili İzmir’de Meslek Mensubu olan Engin Malay üstadın  makalesindeki tavsiyeyi hatırlatmak isterim.

Birincisi, biz mühendis, mimar ya da teknik eleman değiliz. İkincisi, bu iş başlı başına bir sektör olup bu işi uzmanları yapmalıdırlar.

Bana göre buradaki sorumluluğumuz işlerini yaptığımız kişi/kişilere, kurum/kuruluşlara işin önemini ve yükümlülüğü ile müeyyidelerini özetleyen küçük bir bilgi aktarmakla sınırlı olmalıdır.

Meslektaşlar olarak, işletme sahiplerine bu durumu aktardıktan sonra devre dışı kalıp buna göre tavır almak ve bu duruşun arkasında dik durmaktan gerektiği düşüncesindeyim.

(YENİGÜN GAZETESİ/ENGİN MALAY-29/01/2013 Tarihli Makalesi)

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ DESTEKLENMESİ

10’dan az çalışanı bulunan işyeri için destekte sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınır.

  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının %1,4
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının %1,6’sıdır.

 

Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilir.

SPEK Alt Sınırı /30 x1,6/100xGün Sayısı olarak hesaplanacaktır.

SPEK Alt Sınırı /30 x1,4/100xGün Sayısı olarak hesaplanacaktır

Bu tutar Esnaf ve Sanatkar için yeterli olmadığı için çalışan işçilerden çıkarmak istediklerini gündeme getirdiler.

Bu rakamların yükseltilmesi gerekir.

Esnaf ve sanatkarlar işyerlerinde 1 kişi işçi çalıştırmaları halinde yukarıdaki cezalara muhatap olacakları gibi aşağıdaki ceza miktarı ile canları yanacaktır.

6/1 26/1-b – Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde her bir kişi için

5.601

– Aykırılığın devam ettiği her ay için

5.601

6/1 26/1-b Kanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi halinde ve aykırılığın devam ettiği her ay için

2.800

6/1-b 26/1-b Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.680

6/1-c 26/1-b İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.680

6/1-ç 26/1-b Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı)

1.120

6/1-d 26/1-b Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.680

 

Toplamda 14.561 TL Ceza can yakacaktır.

Şimdi bu tablolar karşısında Meslek Mensupları haklı değil mi bunalmakta.

Bir yandan Vergi ,Bir Yandan SGK ,Diğer yandan İş Sağlığı ve Güvenliği ………….

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Bir önceki yazımız olan E-Devlet başlıklı makalemizde e devlet ilk giriş, e devlet nedir ve e devlet şifresi nasıl alınır hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN