26.06.2019 - SSK Emekli

Prim Günü Eksik Olanlar Nasıl Emekli Olabilir


Prim Günü Eksik Olanlar Nasıl Emekli Olabilir:  Emeklilik için gün sayısı  yetmeyenlerin gözü  meclisten gelecek  haberlerde, Emeklilik te  yaşa takılanlardan ziyade  belirli bir yaşa gelmiş  fakat  prim günleri  eksik olanların nasıl emekli olabileceğini ve neler yapmaları gerektiğini  bu yazımızda anlatmaya çalışacağız.

Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte  SSK’lı 4A , Bağ-kur’lu 4B, Emekli Sandığı Çalışanı İse 4C Olarak adlandırılmaktadır.

Askerlik Borçlanması Yaparak  İşe giriş tarihinin Öne çekilmesi:  Askerden Önce Sigortanız Yok İse  8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekilmesi, yada 8 Eylül 1999 öncesi ise borçlanma ile aylık şartlarının bir kademe geriye götürülmesi halinde 4/a SSK sigortalıları 1 sene erken  emekli olabilir.

Askerlik Borçlanması 540 Gün
11.691,00 TL

  

Malul ( Engelli) Çocuğu Bulunan Kadınlar:  01. Ekim 2008’den sonra geçen prim ödeme gün sayılarının Dörtte Biri ¼  Prim ödeme gün sayısına eklenir. ve Bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

Söz Konusu indirimler için kadın sigortalısının bu durumu belgelendirmesi koşuluna bağlıdır.  Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun varlığı sağlık kurulu raporu ile belgelenir.

Örnek:  Sigortalı 01.10.2008 Den sonra 3.000 Gün prim ödemiştir.  3.000/4=750  gün prim sayısına eklenecektir.  750/360= 2 yıl 8 gün  emeklilik yaşından düşülecektir.

 

Doğum Borçlanması Yaparak Erken Emekli Olunabilirmi . Doğum borçlanması yapılabilmesi için çocuğun sigorta başlangıç tarihinden sonra doğmuş olması gerekmektedir.

İlk sigorta başlangıcı çıraklık ya da stajyerlik kapsamında olan kadın sigortalıların staj ya da çıraklık sigortası giriş tarihinden sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır..

Normalde staj süresi sigortalılığı emeklilik için başlangıç kabul edilmemektedir. Ancak, SGK’nın 2010/106 sayılı genelgesine göre mesleki stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar isterlerse doğum borçlanması yapıp emekliliklerini 4 sene öne alabilirler.

Çıraklık veya  Stajerlik sigortası olmayan kadınların  doğum borçlanmasında ise dikkat edilmesi gereken  “ Eğer Prim Gününüz eksik ise  ve emekliliğinize az bir zaman kaldı ise” doğum borçlanması yapmalarıdır.  Çünkü Emekliliğinizi çok süre var ise  zaten bu süreleri çalışarakda  doldurma imkanı  bulabilirsiniz.

Doğum Borçlanması 1 Çocuk 2 Çocuk 3 Çocuk
720 Gün 1.440 Gün 2.160 Gün
15.588,00 TL 31.176,00 TL 46.764,00 TL

 

Yaş Haddinden  ( Kısmı ) Emeklilikle Erken Emeklilik Şartları:  Bazı sigortalıların  Yaşları yüksek fakat prim günleri  normal emeklilik için az olabilir  bu durumda  Kısmı Aylık bağlanabilir, Fakat  bu durumda  normal emekli maaşından daha az maaş alırlar.

Yaştan emeklilik için 3.600 günden ,4.500 günden  ve 5.400 günden  Emekli olunabilir  Bunun Tüm Şartları Aşağıdaki Tabloda verilmiştir.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK SSK BAĞKUR EMEKLİ SANDIĞI
OLABİLİR Kadınlar 58 Yaşında- Erkeler İse 60  Yaşında Emekli Olabilir 3600 GÜNDEN EMEKLİ OLAMAZ 3600 GÜNDEN EMEKLİ OLAMAZ
08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olan Kadın ve Erkekler

 

30.04.2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Erkeklerinin Kısmi Emeklilik Hesaplama Koşulları

İlk SİGORTALILIK BAŞLANGICI EMEKLİLİK İSTEM TARİHİNDEKİ GEREKEN EN AZ
Yaş Prim Gün Sayısı
4/1-a Erkek
01.05.2008-31.12.2008 4/1-a 63 4600
01.01.2009 – 31.12.2009 4/1-a 63 4700
01.01.2010-31.12.2010 4/1-a 63 4800
01.01.2011 -31.12.2011 4/1-a 63 4900
01.01.2012-31.12.2012 4/1-a 63 5000
01.01.2013-31.12.2013 4/1-a 63 5100
01.01.2014-31.12.2014 4/1-a 63 5200
01.01.2015-31.12.2015 4/1-a 63 5300
01.01.2016- 4/1-a 63 5400

 

01.10.1999 tarihinden Önce Sigortalı Olan Bağ- Kur’lu Erkeklerin Yaş Haddinden (Kısmi) Emeklilik Şartları

01.10.1999 Tarihi itibarıyla

Erkek ise 15 tam yıl (5400 gün prim) prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dol­masına;

Sigortalılık

Süresi

Emekli

Olunacak

Yaş

2 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 55
2 yıldan fazla-4 Yıldan az 15 Yıl (5400 gün) 56
4 yıldan fazla-6 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 56
6 yıldan fazla-8 yıldan az 15 Yıl (5400 gün) 57
8 yıldan fazla-10 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 57
10 yıldan fazla 15 Yıl (5400 gün) 58

Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık ay­lığı bağlanmaktadır.

İlk Defa 01.10.1999 tarihinden Önce Sigortalı Olan Bağ-Kur’lu Kadınlar Yaş Haddinden (Kısmi) Emekliliği

01.10.1999 Tarihi itibarıyla Kadın ise 15 tam yıl (5400 gün prim) prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolma sına 2 tam yıldan az süresi kalanlar 50 yaşında kısmi emeklilik aylığına hak kazanmaktadır.

01.10.1999 tarihinden Önce Sigortalı Olan Bağ- Kur’luu Kadınların Yaş Haddinden (Kısmi) Emeklilik Şartları

01.10.1999 Tarihi itibanyla

Erkek ise 15 tam yıl (5400 gün prim) prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dol­masına;

Sigortalılık

Süresi

Emekli

Olunacak

Yaş

2 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 50
2 yıldan fazla-4 Yıldan az 15 Yıl (5400 gün) 51
4 yıldan fazla-6 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 52
6 yıldan fazla-8 yıldan az 15 Yıl (5400 gün) 53
8 yıldan fazla-10 yıl ve daha az 15 Yıl (5400 gün) 54
10 yıldan fazla 15 Yıl (5400 gün) 56

 

İlk Defa 01.05.2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Olan Erkek Ve Kadın Bağ-Kur’luların (4/1-b’lilerin) Yaş Haddinden (Kısmi) Emeklilik Şartları

Prim Koşulunun Doldurulduğu Tarih Kadın Erkek (4/b)

BağKur

Sigortalıları

01.05.2008 -31.12.2035 61 63 5400
01.01.2036-31.12.2037 62 64 5400
01.01.2038-31.12.2039 63 65 5400
01.01.2040-31.12.2041 64 65 5400
01.01.2042 den itibaren 65 65 5400

 

Erken Yaşlanan Sigortalılar Nasıl Erken  Emekli Olabilir:  Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aslığı alabileceklerdir.

Buna göre

55 Yaşını doldurduğunda  ve 5400 gün primi var ise emekli olabilirler

 

Ağır ve Yıpratıcı İşlerne Çalışanlarda Erken Emekli Olabilme İmkanına  Sahip:  .:  Aşağıdaki listedeki sektörlerden çalışan işçilere fiili hizmet süresi olarak prim günlerine ekleme ve yaş hadlerinden düşüş sağlanmıştır. 

Örnek Olarak :   Demir Çelik Fabrikasında 1400 Gün Çalışan  Bir Kişinin Fiili Hizmet Süresi: 1400×90/360=350 Gün

Maden Ocaklarında 1300 Gün Çalışan  Bir Kişinin Fiili Hizmet Süresi : 1300×180/360=650 Gün 

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlardan  ( 60 Gün)

Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlardan; ( 60 Gün)

Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlardan; (90 Gün)

Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlardan; ( 60 Gün)

Alüminyum fabrikalarında çalışanlardan;  ( 60 Gün)

Yeraltı işlerinde çalışanlardan; ( 180 Gün)

Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlardan; ( 90 Gün)

Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlardan; ( 60 ve 90 Gün)

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlardan; (90 Gün)

Emniyet ve polis mesleğinde görev yapanlardan; ( 90 Gün)

Milli İstihbarat Teşkilatı Mensupları, ( 90 Gün)

İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlardan;  ( 60 Gün) 

Yaşa Takılanlar :  Emeklilikte  yaşa takılanlar için  bir emeklilik planı  beklenmektedir.  Olası  taslak planlar ise  Prim ve sigortalılık süresi şartlarını doldurmuş fakat  yaş haddinden emekli olamayanlar için  emekli emekli olmalarını sağlayıp,  normal emeklilik süresini dkkate alıp daha az maaş verilmesi şeklinde olabilir. . Böyle bir beklenti kamu oyunda mevcut bulunmakta.  Fakat ne zaman kanunlaşır  bilemiyoz. 

Prim Günü eksik olupda yaşı yüksek olanla için ise  yine beklenti olarak  Kalan primlerinin borçlanıp emekli olunması , Bildiği gibi  boşta geçen süreler için henüz bir borçlanma imkanı bulunmamaktadır. Sadece Askerlik borçlanması, Doğum Borçlanması  ve Yurt Dışı Borçlanma yapılabilmektedir.

2018  TORBA KANUN

Hükümet, bağkur  borcu olanlar  ve emekliliği gelenler   yeni bir fırsat kapısı açıldı , Bağ-Kur borcu olan esnaf Ziraat Bankası’ndan kredi kullanarak emekli olabilecek. Prim borcu olan esnaflar 48 ay vade ile kredi çekecek, taksitleri emekli maaşından kesilecek.

Kullanılan bu kredilerden komisyon alınmayacak  ve  borçlunun siciline bakılmayacak.  Mart 2018 ayında kesinleşecek olan bu kanun  , prim günü eksik olan ve bağkur borcu olan kişiler için bir fırsat.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Malüllük Aylığı başlıklı makalemizde Malülen Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 56 SORU
 1. şule özoğlu dedi ki:

  Merhaba sayın yetkili;
  Yurtdışı borçlanmadan yararlanarak emekli olmak istiyorum. 3 seneden fazla yurtdışında bulundum.Ancak yeşil pasaportlu olarak ve çalışmadım.Sadece lisan kurslarına gittim.01/10/1988 girişliyim ve 15 ay daha prim eksiğim var.13/12/1965 doğumluyum.Bu haktan yararlanabiliyormuyum.
  Saygılarımla

  1. Sgk Uzmanı dedi ki:

   yurt dışında ev kadını ve çalıştığınız süreleri süreleri borçlanabilirsiniz

 2. muharrem guler dedi ki:

  Sorunuz bakıma muhtaç engelli yine prim gün eksik emekli olmak istiyorum ne yapmam gerekiyor

 3. Osman Pilis dedi ki:

  Girisim 1997 sigortali girisim var ama pirimim 2002de yatirilmis 1997mi geceerli yoksa primin yattigi tarih 2002mi gecerli olacak aciklama getirirseniz tesekkur ederim

SORU SORUN