20.08.2019 - SSK Emekli

Personel İşveren Maliyeti Hesaplama


Personel İşveren Maliyeti Hesaplama

Personel İşveren Maliyeti Hesaplama:  Personel İşveren Maliyeti  Bir personel çalıştırdığımızda katlandığımız  maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu maliyetler Nelerdir  ve biz onları nasıl öderiz.  Bu maliyetleri İlk Öncelikle personel ile anlaştığınız net ücret+sgk+vergi  maliyetleridir.  Personel ile net ücretten anlaşıldığında tüm sgk ve vergi maliyetleri işveren tarafından karşılanmaktadır.

Sgk Primi :  Bürüt ücretin %37.5  bu tutar teşvikten yararlanma şartlarına göre 5510 %32.5 – 5510+6111 Sayılı kanundan yararlanırsak %17 Kadar Düşmektedir.

Gelir ve Damga Vergisi : Personelden gelir vergisi kesilip ( Asgari Geçim İndirimi Düşülerek)  her üç ayda bir veya  bazı mükelefler aylık olmak üzere muhtasar beyanname ile bildirip  bu tutar  damga vergisi ile birlikte  vergi dairesine ödenmektedir.

Gelir Vergisi %15 (-AGİ)    Damga Vergisi Binde 7,59  Olarak hesaplanmaktadır.

2018  Yılı Asgari Ücret : 2029,50 TL’dir  Net Ücret İse 1.603,12 TL’dir
tıkla sorunu sor