24.01.2019 - SSK Emekli

Ölüm Aylığı Yardım ve Şartlar


Ölüm Aylığı Yardım ve Şartlar

Ölüm Aylığı Yardım ve Şartlar : Ölüm Sigortasından Hangi Yardımlar Yapılmaktadır? Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar; Ölüm aylığı bağlanması, Ölüm toptan ödemesi yapılması, Evlenme ödeneği verilmesi ile Cenaze ödeneği ödenmesidir.

Ölüm Aylığından yararlanma Şartları Nelerdir?

a) Sigortalıya ilişkin koşullar : Sosyal güvenlik reformunun uygulama Kanunun yürür­lük (2008/Ekim) tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sa­hiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığına (4/1-c) tabi olan­lar için En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

 • SSK (4/1-a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süre­leri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
 • 5510 s. Kanunun 47. maddesinde belirtilen sebeplerle kazaya uğramış35, malûllük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malullüğü veya yaş­lılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi ta­mamlanmamış,
 • Bağlanmış bulunan malûllük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş olması,

Şartları aranmaktadır.

2008/Ekim ayından önce ölen sigortalılardan dolayı hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için; gerek sigortalıya gerekse hak sahiplerine ilişkin koşullar mülga kanun hü­kümlerine göre değerlendirilmektedir

b) Hak sahiplerine ilişkin koşullar : Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası hak sahiple­ridir.

Diğer taraftan, Kanunun 56. maddesinde, ölen sigortalı­nın hak sahiplerinden;

– Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,

– Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmeyeceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve kız çocukların, bağlan­mış olan gelir ve aylıkları, gelir ve aylık başlangıç tarihi itiba­riyle iptal edilecek ve yersiz ödenen gelir ve aylıklar Kanunun 96. madde hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Kanunla yürürlükten kaldırılan mülga kanunlara göre ölüm gelir ve aylığı alan eş ve kız çocuklarından, Kanunun yü­rürlük tarihi itibariyle eşlerinden muvazaalı olarak boşanıp birlikte fiilen yaşadıkları tespit edilenlerin gelir ve aylıkları, Kanunun yürürlük tarihini takip eden ödeme dönemi itibariy­le kesilecek, yersiz ödenen gelir ve aylıklar Kanunun 96. mad­de hükümlerine göre tahsil edilecektir.

5510 sayılı Kanuna göre ölüm tarihi Kanunun yürürlük tarihinden sonra olan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanırken aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Kısmi Emeklilik başlıklı makalemizde kısmı emeklilik şartları, ne zaman emekli ve yaştan emekli hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
 1. murat kumru dedi ki:

  Merhabalar,
  Babam 2006 şubat ayında vefat etti.
  1972 yada 1973 yıllarında görünen 4 aylık bir sigorta kaydı var.
  24 aylık da askerlik kaydı görünüyor .
  annemin ölüm aylığı alması için ne yapmamız lazım bize olmadığını söylediler .
  Teşekkürler iyi çalışmalar.

SORU SORUN