16.11.2018 - SSK Emekli

Ölüm Aylığı Şartları ve Gerekli Belgeler


ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI ve GEREKLİ BELGELER:  Ölüm Aylığı ? SSK , Bağkur veya  Memur olarak çalışan bir kişinin emekli olmadan önce ölmesi halinde eşine ve çocuklarına emekli maaşının bağlanmasıdır. Fakat ölen her kişinin ailesine ölüm aylığı bağlanmaz. Ölen kişinin mutlaka belirli bir süre sigortalı olma ve prim ödeme şartlarını yerine getirmesi şarttır.

SSK ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( EŞ VE ÇOCUKLAR, ANNE BABA)

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Ölüm tarihinde

 • En Az 5 Yıl Sigortalılık süresinin bulunması
 • Her türlü borçlanma hariç en az 900 gün primi olması veya borçlanma dahil en az 1800 gün primi olması

Dikka Edilirse Sgk uygulamasına göre 5 yıllık sigortalılık süresi olmakla birlikte prim ödeme gün sayısı 900 günün altında olanların sigortalıların hak sahiplerine borçlanma yolu ile 900 güne tamamlama hakkı verilmemektedir.

Örneğin : 5 Yıllık sigortalılık süresi bulunup 500 gün prim ödemesi olan ve borçlanabileceği 600 gün askerlik süresi olan sigortalılnın hak sahiplerine SGK en az 400 gün borçlanma hakkı vermemektedir.

 

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a)  ssk sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmayacaktır.

HEM EŞ VE ANNE BABADAN MAAŞ ALABİLME TABLOLARI SSK-BAĞKUR  MEMUR-EMEKLİ SANDIĞI

Eşin Sigorta Statüsü Eşin Ölüm Tarihi Anne-Babanın Sigorta Statüsü Anne-Babanın Ölüm Tarihi Alınacak Aylık
SSK 30.09.2008 SONRASI BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI TERCİH ETTİĞİ AYLIK
BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI SSK 30.09.2008 SONRASI TERCİH ETTİĞİ AYLIK
BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ TERCİH ETTİĞİ AYLIK
BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI TERCİH ETTİĞİ AYLIK
BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI TERCİH ETTİĞİ AYLIK
BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ TERCİH ETTİĞİ AYLIK
SSK 30.09.2008 SONRASI SSK 30.09.2008 SONRASI TERCİH ETTİĞİ AYLIK
SSK 01.10.2008 ÖNCESİ SSK 01.10.2008 ÖNCESİ TERCİH ETTİĞİ AYLIK
SSK 01.10.2008 ÖNCESİ SSK 30.09.2008 SONRASI TERCİH ETTİĞİ AYLIK
SSK 30.09.2008 SONRASI SSK 01.10.2008 ÖNCESİ TERCİH ETTİĞİ AYLIK
BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ SSK 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ SSK 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI SSK 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
SSK 01.10.2008 ÖNCESİ BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
SSK 01.10.2008 ÖNCESİ BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
SSK 30.09.2008 SONRASI BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
EMEKLİ SANDIĞI 01.10.2008 ÖNCESİ SSK 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
EMEKLİ SANDIĞI 30.09.2008 SONRASI SSK 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
EMEKLİ SANDIĞI 01.10.2008 ÖNCESİ SSK 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
EMEKLİ SANDIĞI 30.09.2008 SONRASI SSK 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
EMEKLİ SANDIĞI 30.09.2008 SONRASI BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
EMEKLİ SANDIĞI 01.10.2008 ÖNCESİ BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
EMEKLİ SANDIĞI 01.10.2008 ÖNCESİ BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
EMEKLİ SANDIĞI 30.09.2008 SONRASI BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
EMEKLİ SANDIĞI ÖLÜM TARİHİ FARKETMEZSİZİN EMEKLİ SANDIĞI ÖLÜM TARİHİ FARKETMEZSİZİN TERCİH ETTİĞİ AYLIK
SSK 01.10.2008 ÖNCESİ EMEKLİ SANDIĞI 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
SSK 30.09.2008 SONRASI EMEKLİ SANDIĞI 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
SSK 01.10.2008 ÖNCESİ EMEKLİ SANDIĞI 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
SSK 30.09.2008 SONRASI EMEKLİ SANDIĞI 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ EMEKLİ SANDIĞI 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK
BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI EMEKLİ SANDIĞI 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
BAĞ-KUR 01.10.2008 ÖNCESİ EMEKLİ SANDIĞI 30.09.2008 SONRASI HER İKİ AYLIK
BAĞ-KUR 30.09.2008 SONRASI EMEKLİ SANDIĞI 01.10.2008 ÖNCESİ HER İKİ AYLIK

 

Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınacaktır.

Ayrıca, kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

a-) Eşine,

b-) Çocuklarına,

c-) Anne ve babasına,

bağlanır.

Ölüm Aylığı Paylaşımı
1- Yalnızca eş olması halinde % 75,
2- Yalnızca eş var ancak eş Emekli Sandığından kendi aylığını alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışıyor olması durumunda ise % 50,
3- Bir eş 1 yetim olması halinde; eş % 60, yetim % 30,
4- Bir eş 2 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er,
5- Bir eş 3 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er, ancak yüzde yüzü geçemeyeceği için tutarın paylaştırılması gerekmektedir.
6- Tek yetim olması halinde % 50
7- İki yetim olması halinde % 40’ar olmak üzere toplamda % 80,
8- Üç yetim olması halinde 1/3 er oranında toplamda % 100
9- Dört yetim olması halinde ¼’er oranında toplamda % 100
Bu şekilde paylaşım dul ve yetim sayısı arttıkça belirtilen şekilde paylaştırılmaktadır.

GEREKLİ EVRAKLAR

Ölüm Aylığı Başvuru Formu

 

BAĞKUR ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( EŞ VE ÇOCUKLAR, ANNE BABA)

 

Hak sahiplerine Bağ-Kur şartlarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için ödenmesi gereken en az prim gün sayıları;

– 4 Ekim 2000 tarihinden önce ölenler için 3 tam yıl yani 1080 gün prim ödemek,

– 4 Ekim 2000 ila 7 Ağustos 2001 tarihleri arasında ölenler için 5 tam yıl yani 1800 gün prim ödemek,

– 8 Ağustos 2001 ila 1 Ağustos 2003 tarihleri arasında ölenler için 3 tam yıl 1080 gün prim ödemek,

– 2 Ağustos 2003 tarihi ve sonrasında ölenler için 5 tam yıl 1800 gün prim ödemek, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için yeterli şarttır.

GEREKLİ EVRAKLAR

Ölüm Aylığı Başvuru Formu

 

MEMUR  ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( EŞ VE ÇOCUKLAR, ANNE BABA)

A) Eşe aylık bağlanması şartları;
Dul olduğu sürece vefat eden eşinden dolayı aylık alabileceği, başka bir şartın getirilmediği, ancak alacağı tutara etki eden aylık oranının emekli aylığı ya da çalışması halinde farklı olacağı belirlendiği görülmektedir.

NOT; Ölüm aylığı adı altında yeni düzenleme olan 5510 sayılı Kanunda dul aylığı bağlanması için zorunlu olan hizmet süresi 10 yıldan 5 yıla indirilmiştir. 5510 sayılı Kanuna göre dul eşlere aylık bağlanma şartlarına ikinci bölümde yer vereceğiz.

B) Çocuklar;
– Kız çocuklar;
a) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 10 yıldan fazla olması durumunda evli olmaması halinde, ayrıca devlet memuru olmadığı süre içerisinde yetim aylığını alabilecekleri anlaşılmaktadır. Ancak evli olan veya devlet memuru olan kız çocuklara yetim aylığı bağlanmamakta, bağlanan aylık var ise kesilmektedir.
b) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, yine evli olmama ve devlet memuru olarak çalışmaması durumunda yetim aylığı alabilmektedirler. Ancak bu aylıklar, 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar muhtaç olmaları kaydıyla ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir.

C) Erkek çocuklar;
a) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 10 yıldan fazla ise 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir. Aylıkların süresiz ödenebilmesi için malul durumda olmaları gerekmektedir.
b) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir. Aylıkların süresiz ödenebilmesi için malul durumda olmaları gerekmektedir.

Aylık oranları;

1- Yalnızca eş olması halinde % 75,
2- Yalnızca eş var ancak eş Emekli Sandığından kendi aylığını alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışıyor olması durumunda ise % 50,
3- Bir eş 1 yetim olması halinde; eş % 60, yetim % 30,
4- Bir eş 2 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er,
5- Bir eş 3 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er, ancak yüzde yüzü geçemeyeceği için tutarın paylaştırılması gerekmektedir.
6- Tek yetim olması halinde % 50
7- İki yetim olması halinde % 40’ar olmak üzere toplamda % 80,
8- Üç yetim olması halinde 1/3 er oranında toplamda % 100
9- Dört yetim olması halinde ¼’er oranında toplamda % 100
Bu şekilde paylaşım dul ve yetim sayısı arttıkça belirtilen şekilde paylaştırılmaktadır.

GEREKLİ EVRAKLAR

Ölüm Aylığı Başvuru Formu

 

Bir önceki yazımız olan SSK Prim Öğrenme başlıklı makalemizde hizmet dökümü, SSk Prim ve ssk sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 126 SORU
 1. Nese dedi ki:

  Merhaba babam vefat edeli 10 yıl oldu 700 gün sigortasi var aylik çikmiyor ve hastaydı raporu vardı deli raporu çalişmiyordu snneme aylik çıkarmı

 2. ömer polat dedi ki:

  Babam 1962 doğomlu 1997 de vefat etti annem babamın 3 aylık emekli sini parayla almış şimdi babamın emekli parasını nasıl alırız size zahmet beni bilgilendirin

  1. Aslı dedi ki:

   ssk gıdıp bılgı alabılırsın buradan bılgı alabılecegını dusunmuyorum

 3. Güngör GÜMÜŞ dedi ki:

  Ben dul bayanım Bağkur emeklisiyim Bağkur Maaşı Almaktayım Aldığım Maaştan feragat ederek Merhum Emekli Gazi Albay Olan Babamın Maaşını ALABİLİRMİYİM.

  1. Abdullah dedi ki:

   Gazi maasini emekli sandigi verecek.maastan feragat etmeye gerek yok.her iki maasida alirsiniz.

  2. Selin dedi ki:

   Bnim babam 2012de vefaat etti annem maas aliyor. Ama alamiyorum ne yapmam lazim yardim edin

SORU SORUN