27.05.2019 - SSK Emekli

Ölen Kişinin Aylığını Kimler Alabilir


Ölen Kişinin Aylığını Kimler Alabilir

2008 Den Sonra Ölenler Borçlanma Yaparak Ölüm Aylığı Alabilirmi.? Bugün ölüm aylığı hk bazı bilgiler vermeye çalışacağız kimler hak sabidir ölen sigortalının hangi gün şartlayı ile geride kalanlar için ölüm aylığı’ndan yararlanabilir bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Ölüm Aylığı Nedir Kimler Ölüm Aylığından Yararlanabilir.? Kanun koyucu bu konuyu bazı şartlara bağlamıştir
1-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,olmalıdır veya
2-) 4/1-(a) yani SSK’lılar için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. Yalnız Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri ki bunlar çalışılmadan geçerek borçlanılan sürederden bahsedilmektedir yurt dışında geçen hizmet sürelerini borçlanmak bu kapsamda değerlendirilmemetedir. Yani askerlik süresi gibi borçlanmalar hertürlü diye tarif edilmektedir..En  az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmayacaktır.
Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınacaktır. Başka bir ifadeyle 01/10/2008 Tarihinden sonra ölenler için borçlanılan süreler kabul edilmeyecektir.
Ayrıca, kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?  
Ölüm aylığı, ölen sigortalının;
a-) Eşine,
b-) Çocuklarına,
c-) Anne ve babasına,
bağlanır.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Eşine Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?
Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si;  aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise  Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları ile birlikte kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması veya
yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
şarttır.

Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
Evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.
Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır
.

Hayatını Kaybeden Sigortalının Anne Ve/Veya Babasına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?
Anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.
Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Ve Nasıl Başvurulur? Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için hak sahiplerinin, örneği Kurumca hazırlanan Tahsis talep dilekçesi ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine başvurması şarttır.

Hizmet akdine tabi (4/a lı) ve kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışmış sigortalıların hak sahipleri için  Tahsis Talep Dilekcesi ; ekleyecekleri belgeler

Tahsis Talep Beyan Dilekcesi
-18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrencibelgesi,-Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda)eklenir.

Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?
-Eşi yeniden evlendiği takdirde, -çocuklarının Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,Kendi sigortalılıkları nedeniyle taraflarına gelir veya ylıkbağlanması, Evliolmayan kızçocuğu evlendiği takdirde herhangibir eğitim kurumunda öğrenim görmeyen erkek çocuğu 18 yaşını doldurduğu, ortaöğrenim gören erkek çocuğu 20 yaşını doldurduğu, yükseköğrenim gören erkek çocuğu 25 yaşını doldurduğu takdirde,
-Anne ve/veya babasına, diğer çocuklarından hak kazandıkları gelir/aylıklar dışında, gelir/aylık bağlandığı takdirde, -Anne ve/veya babası asgari ücretin net tutarından fazla gelir elde ettiği takdirde, bağlanmış bulunan ölüm aylıkları kesilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 16 SORU
  1. Ümmiye Yaradanakul dedi ki:

    Babam emekli sigortalı idi. Eşim bağkur emeklisiydi. İkisi de vefat etti. Ölmüş babamdan emekli maaşı alabilirmiyim. (Bir arkadaşım için soruyor )

  2. murat dedi ki:

    Annem babamdan kalan ölüm aylığı almakta. Geçen sene eşinden boşanan kız kardeşim sosyal güvenlik kurumuna dilekçe ile başvurup annemin aldığı ölüm aylığından faydalanmak istemiştir. Annemin maaşı şuan 1000 liranın altına düşmüş bulunmakta ve geçinmekte zorluk çekmektedir. Kız kardeşimin annemin aldığı ölüm aylığındaki payı nasıl iptal edebilirim. Herhangi bir yasal yolu mevcutsa nelerdir. Bilgilendirirseniz sevinirim.

  3. Nuray dedi ki:

    Annem vefat etti SSK emeklisi ben sigortalı olarak calışyorum eşimden ayrılalı 3yıl oldu. Annemin emekli maaşını alabilirmiyim

1 2 3 6
SORU SORUN