24.06.2018 - SSK Emekli

Memurların Emekli İkramiyesi


Memurların Emekli İkramiyesi

Konu: Memurluktan İstifa Edip SSK veya Bağkur Kapsamında Çalıştıktan sonra emekli ikramiyesi alınır mı?

Aşağıda, 6270 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin teknik açıklaması yer almaktadır. Açıklama biraz detaylı olduğu için başlangıçta özet bazı bilgiler vermek uygun olacaktır.

1- Kamuoyunda, 15 yıl memuriyet hizmeti olduktan sonra istifa edenlerin, emekli ikramiyesi alabileceği yönünde bir değerlendirme vardır. Sayın Faruk Çelik de bunu Meclis Genel Kurulunda bu şekilde açıklamıştı. Ancak bu değerlendirme doğru görünmemektedir.

2- İstida edenler emekli ikramiyesi alamayacaktır. (Sağlık nedeniyle işten ayrılma, evlenen kadının 1 yıl içinde işten ayrılması istisnadır)… Çalışırken vefat edenler emekli ikramiyesi alabilecektir.

3- Dava açanlara, davalarından vazgeçmeleri halinde emekli ikramiyesi verilecektir. Ancak davalarından vazgeçecek olanlar için de, 1475 sayılı Kanundaki şart aranacaktır. Bu nedenle, bu durumda olanların, SGK’ya başvurup bilgi aldıktan sonra, davalarından vazgeçmesi gerekmektedir. Aksi halde boş yere davalarından vazgeçmiş olacaktır.

Memuriyetten Ayrılanların Emekli İkramiyesi Yolunu Anayasa Mahkemesi Bir Kez Daha Açtı

T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi yani memur veya 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel iken bu görevlerinden kendi isteğiyle veya kendi isteği dışında ayrılıp çalışma yaşamlarını SSK’lı veya Bağ-Kur’lu olarak tamamlayarak Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olanlara memuriyet süreleri için “Emekli Sandığı iştirakçiliğinden sonra diğer kurumlara prim ödedikleri” gerekçesiyle emekli ikramiyesi ödenmiyordu. Bu uygulamaya dayanak teşkil eden 2829 sayılı Kanunun ilgili maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, iptalin yürürlüğü için bir yıllık süre tanınmıştı. Bir yıl 01.06.2009’da dolmuş, ancak beklenen düzenleme yerine iptal edilen hüküm 5434 sayılı Kanunun içine konarak 01.06.2009’dan geçerli olarak yeniden yürürlüğe sokulmuş, bu ikinci kanun da CHP tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmüştü. İşte Anayasa Mahkemesi 2009’da yeniden getirilen “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve …” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş bulunuyor.

RG’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan Karar bu konuda açılan çok sayıda davaya ışık tutacak. Bu haktan ilk yararlanacak olanları memuriyet sürelerinden sonra birkaç gün bile olsa SSK’ya, Bağ-Kur’a veya özel banka sandığına tabi olarak çalıştıktan sonra emekli oldukları için ikramiye alamayanlardan bu konuda dava açanlar oluşturuyor. Ancak bu davayı kazanıp da 3-5 kuruş emekli ikramiyesi alma durumuna düşmemek için adımları bilerek atmak gerekiyor. Emekli ikramiyesi sadece emekli olunduğunda kazanılan bir hak olduğundan memuriyetten yahut 399 sayılı KHK’ye tabi iken ayrılmış olmasına karşın halen bir kurumdan emekli durumda olmayanlar için henüz yapılacak bir şey bulunmuyor. Keza henüz dava açmamış olanlar, dava açabilir veya çıkartılması gerekli düzenlemeyi bekleyebilirler.

 İstifa Edip Memuriyetten Özel Sektöre Geçersem Neleri Kaybetmiş Olurum?

1999 yılında devlette öğretmenliğe başlamıştım. Bugün özel okula geçmeye karar verdim. Yani SSK’lı olacağım. Bana Emekli Sandığı’ndan ayrılmamın kaybettireceği ve de SSK’lı olmanın kazandıracağı durumlar hakkında bilgi verir misiniz? Özel okuldan çıkmam halinde devlete geri dönmem mümkün mü? Henüz istifa etmedim. Rumuz:AYÇA

 Sayın Okurum,

Devlet memuru olarak bağlı olduğunuz kuruma yazılı olarak başvurmak suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilirsiniz. İstifa eden memurlardan;

 • Normal olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
 • Memuriyetten çekilmek isteyip yerine atanan kimsenin gelmesine kadar 1 ay çalışmayan veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam etmeden görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
 • Devir ve teslim ile yükümlü bir görevi olan memurlardan bu işlemlerin sonunu beklemeden görevlerinden ayrılanlar 3 yıl geçmeden,
 • Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayat üzerinde etkili afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurlarından yerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakanlar hiçbir surette,

Devlet memurluğuna tekrar alınmazlar. Bu sınırlamalar içinde kalmak kaydıyla ilk istifanızdan sonra geri dönmeniz mümkündür.

 

Çok cazip bir teklif olmadıkça her halukarda Emekli Sandığı’ndan emeklilik hakkını elinizde bulundurmanız için memuriyette 10 yılı doldurmanızı öneririm. Zira beş yıl da isteğe bağlı E.S. iştirakçisi olmanız 61 yaşınızı doldurduğunuzda 10 yıllık memuriyetinizle birlikte sizi Emekli Sandığı emeklisi yapmaya yetecektir. Bu emekliliğe engel olacak durum ise istifanızdan sonra özel sektörde çalışmanızın en az 3,5 yıl yani bin 260 gün sürerek SSK’dan emekliliğe tabi olmanızdır ki bundan sonra tekrar memuriyete dönmedikçe artık Emekli Sandığı’ndan emekli olamazsınız. Emekli Sandığı’ndan emekli olmazsanız Emekli İkramiyesi de alamazsınız. Özel sektördeki bundan sonraki çalışmalarınız nedeniyle kıdem tazminatı alırsınız, ancak memuriyet süreniz için ikramiye alma hakkını yitirirsiniz.

İşin en önemli boyutlarından biri de SSK aylıkları hesaplamasındaki gariplik nedeniyle SSK aylıklarında erozyonun mütemadiyen sürmesidir. Oysa Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları zamana karşı daha korumalıdır. Örneğin 1990 yılında emekli olmuş 2/1 dereceden emekli ek göstergesiz bir memurla bugün emekli olan aynı emeklilik derecesindeki bir memur aynı emekli aylığını almakta, buna karşın 15 yıl önce emekli olmuş bir SSK emeklisi ile aynı ortalama kazanç ve gün sayısına sahip bugün emekli olmuş bir başka SSK’lı arasında iki kat aylık farkı olabilmektedir.

İstifa Edecek Memurların İkramiye Hakkı İçin Önemli Uyarı

Soru: 1966 doğumluyum. 1991’de memuriyete başladım. Kesintisiz çalıştım. 20 yılım doldu. Ama yaştan etkilendim. 18.10.2014 tarihinde ikramiyemi alarak emekli olabiliyorum.

6270 sayılı Kanuna göre:

1) Şimdi istifa edersem, yaşımı doldurduğumda emekli ikramiyemi alabiliyor muyum?

2) Bir de 4 ay önce 2011 yılında ikinci defa evlendim. Evlilik nedeniyle ayrılsam, emekli ikramiyemi alabilir miyim? Z.B.

Cevap: Hak etme koşulları bakımından kıdem tazminatına benzetilse de emekli ikramiyesinin alınma zamanı değişmedi, yine emekli olunan tarihte alınabilecek. Bu nedenle aylığın yanında ikramiye için de 18.10.2014 tarihini beklemek durumundasınız. Ama 6270 sayılı Kanuna göre 2014 yılında ikramiyenizi almanız için yapmanız gereken bir şey var.

O da ayrılışınızın 6270 sayılı Kanunda belirtilen şekle uydurmanızın gerekiyor oluşu. 6270 sayılı Kanunla bundan sonra istifa ederek ayrılacak memurların yaş şartı dolup da emekli olacakları tarihte ikramiyelerini sorunsuz almaalrı bakımından 6270 sayılı Kanun gereği yapılması gereken bir işlem de unutulmamalı. Zira 6270 sayılı Kanuna göre emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınmak üzere, emeklilik veya malullük aylığı bağlanması dışında herhangi bir sebeple görevleri sona erenler için, görevin sona erme sebebinin bu durumu kanıtlayan belgelerle birlikte yazılı olarak kurumlarına bildirilmesi ve bunların özlük dosyasında saklanması zorunlu bulunuyor. Bu nedenle ayrılırken dilekçenizde 5434 sayılı Kanunun 39 ve geçici 205 inci maddesindeki normal emeklilik için gerekli 20 yıllık hizmet sürenizi tamamladığınızı (15-20 yıl arası hizmetle ayrılacaklar bakımından yaştan emeklilik için 15 yıllık süreyi) aynı Kanunun 89 uncu maddesine göre bu durumun dosyanızda tevsik edilmesini isteyin. 26.01.2012 tarihinden sonra kamu kurumlarından emekliye ayrılma dışında nedenlerle ayrılanların görevinden ayrılışına ilişkin belgelerin onaylı birer fotokopileri SGK Başkanlığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına yazı ekinde gönderilmesi gerekecektir.

 

İlk Defa Memurlukları Ekim 2008’den Sonra Olanların İkramiye Koşulları Farklıdır

Okurum Egemen Demirelli “Geçtiğimiz 2014 yılı Aralık ayında polis memurluğu görevimden usulüne uygun istifa ettim. Polis memuru olarak yıpranma ile birlikte 5 yıl 5 ay hizmetim var. Emekli Sandığı’na yatırılan bu primler karşılığı tazminat alabilir miyim? Eğer tazminat alır isem geçmiş hizmeti yeniden atandığım, kurumda memuriyet derece kademesi olarak saydırabilir miyim? diyerek sorusunu yöneltiyor.

15.10.2008’den sonra (Memur veya 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel gibi) kamu personeli olanlarla daha önce bir şekilde Emekli Sanığı iştirakçisi olanların birçok sosyal güvenlik hakkı bakımından farklı olduklarından söz etmiştik. Bu okurumun sorusu bazında ilk defa kamu personeli olanların emekli ikramiyelerinin hangi koşullara sahip olduğunu ortaya koyalım.

Bu okurumuzun da göreve başlama tarihi itibariyle emekli ikramiyesi bakımından eski Emekli Sandığı iştirakçileri gibi uygulanmayacak.

İlk defa 15 Ekim 2008 ve sonrasında 4/1-c sigortalılığı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan;

 1. a) 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanan ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı çalışma sürelerinin tamamı 4/1-c sigortalılığı kapsamında geçmiş olanlara,
 2. b) 5510 sayılı Kanuna göre 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c sigortalılığı kapsamındaki sigortalılıklardan birden fazlasına tabi olarak çalışmakta olanlardan, aylık bağlanma aşamasında en son 4/1-c sigortalısı olarak çalışmakta olanlara,
 3. c) Aylık bağlanma aşamasında sigortalı olarak çalışmamakla birlikte son sigortalılığı 4/1-c sigortalılığında geçmiş olanlara,
 4. d) Aylık bağlanmasına yetecek günü olmadığından emekli olamayıp yaşlılık toptan ödemesi yapılanlardan son olarak 4/1-c sigortalılığında çalışmış olanlara,
 5. e) En son 4/1-c sigortalılığında çalışmakta iken ölenlerden dolayı ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine,
 6. f) Ölüm tarihi itibariyle sigortalı konumda olmayıp ölmeden önce son sigortalılıkları 4/1-c sigortalılığı kapsamında olanların kamu idarelerinde 4/1-a veya 4/1-c sigortalılıkları kapsamında geçmiş toplam hizmet sürelerine göre,

emekli ikramiyesi ödenmesi gerekiyor.

Kamu idarelerinde 4/1-a sigortalılığı kapsamında geçmiş sürelerin emekli ikramiyesi hesabına katılması için;

 • İş kanunlarına tabi olarak çalışmış olanların iş sözleşmelerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması,
 • Sözleşmeli personel statüsünde çalışmış olanların ise hizmet sözleşmelerinin ilgili mevzuatına göre iş sonu tazminatı veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak kazanılmasını gerektirecek şekilde sona ermiş olması

şart.

Oysa Ekim 2008’den önce bir şekilde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olanlardan 6270 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26.01.2012 tarihinden sonra istifa edenlerin ikramiyeleri kamudan ayrılışlarının 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanacak biçimde olmasına bağlı bulunuyor.

Yani erkek ise muvazzaf askerlik hizmetine başlaması, kadın ise evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde ayrılmış olması, en az 15 yıl ve 3600 gün şartlarını sağlıyor olmasına bağlı bulunuyor. Memuriyetten çıkarılmış ise alınamıyor.

 

Bir önceki yazımız olan Memurlar Emekli Sandığı Emeklilik Şartları başlıklı makalemizde Emeklilik Hesaplama Tabloları ve Memur Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 11 SORU
 1. KILINÇ 66 dedi ki:

  30,5 yıl üzerinden emekli oldum. Bunun 25 yılı memuriyet, diğer kısmı Bağ-Kur da geçirdiğim sürelerdir. 1986 ile 1992 yılları arası Bağ-Kur a ait. Emekli maaşını aldığım halde, ikramiye yi ödemediler. Sebep 6270 sayılı kanuna göre 2003 yılında hizmet birleştirmesi yaptığım için dediler. ikramiyeyi alabilmem için ne yapmam gerekir.

 2. ihsan dedi ki:

  Merhaba, 01,11,1994 başlangıç tarihli 441 gün işçilik sigortam ve 15.08.1997 – 14.05.2006 yılları arasında 8 yıl 9 ay’ lık devlet memurluğu hizmetim var. 1992 yılında 15 ay askerlik yaptım. 2006 yılında kendi isteğimle istifa ederek yurtdışına gittim. Yurtdışında herhangibir sigortalığım yok. Sorum; Türkiyeye döndüğümde memurluktan emekli olabilrmiyim, olursam ne zaman olurum ve ne kadar ücret yatırmam gerekiyor. Birde emekli ikramiyesi alma hakkım varsa eğer ne kadar alabilirim. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

  1. ihsan dedi ki:

   Doğum tarihim 1972.

 3. Ali dedi ki:

  15.06.1995 tarihinde emekli sandığına bağlı olarak çalışmaya başladım. 2001 senesinde çalıştığım kurumun statüsü değişti ve belirsiz ve süresiz hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başladım. Ancak hala emekli sandığına tabiyim ve 1. Derece 4. Kademedeyim ve ek göstergem 3600 oldu. Toplam çalışma sürem 21 yılı geçti. Şimdi iş değiştirmek istiyorum ve bu iş yeri ssk tabi. Emekliliğimi 26.11.2021 de hak ediyorum. Bu durumda emekliliğim dolduğumda maaşımı hangi kurumdan alırım ve tazminat ve ikramiye alma durumum Nasıl olur. Teşekkürler.

SORU SORUN