20.07.2019 - SSK Emekli

Memurların Doğum Borçlanması


Memurların Doğum Borçlanmasında Adım Adım Uygulama

Bilindiği üzere 6552 sayılı son Torba Kanunla en son Emekli Sandığı iştirakçisi iken doğum yapmış olanlara da doğum borçlanması yapma hakkı tanınmıştı. SGK’nın 2014/32 sayılı yeni Genelgesi ile bu uygulamanın detayları ortaya konmuş bulunuyor.

Ekim 2008 ayından saha önce bir süre T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olup bilahare ayrıldıkları için haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan sigortalılardan 5510 sayılı Kanunun 4/1-a (SSK) veya 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılıkları kapsamında çalışması bulunan ve borçlanma için gerekli şartları taşıyanlar en son tabi oldukları statüye göre SGİM/SGM’lerce Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen esaslar uyarınca borçlandırılabilecekler.

Borçlanmada Başvuru Yeri

Yine Ekim 2008 ayından saha önce bir süre Emekli Sandığı iştirakçisi oldukları için haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan sigortalılardan 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmasından sonra herhangi bir statüde çalışması bulunmayanlar ile halen 5510 sayılı Kanunun 4/1-c sigortalılığı kapsamında tabi görevine devam edenlerin borçlanma talebinde bulunmaları halinde, doğum sonrasındaki iki yıllık süre içerisinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmemiş süreleri borçlanma amacıyla başvuru yeri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı olacak.

Son sigortalılık statüsünün 4/1-a (SSK) veya 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamında

olması halinde borçlanma işleminin SGİM/SGM’lerce yapılması gerekiyor.

Emekli Sandığı Borçlanma Hesabı

Bunların borç tutarı, SGK’ya yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak olup, tarafına bildirilen borç tutarının borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekecek.

Son defa Emekli Sandığı iştirakçisi iken borçlanma yapanlar Emekli sandığı borçlanma sistemine göre göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamına göre ödeme yapacak iken son defa SSK sigortalılığı kapsamında iken borçlananlar günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6,5 katı arasında kendilerince belirlenecek rakamın yüzde 32’si oranında ödeme yapacaklar.

Üniversite mezunu bir memurun Emekli Sandığı iştirakçiliği kapsamında 12 aylık doğum borçlanması hesabı ve borç tutarı

Geçerli memur maaş katsayısı

0,076998

Taban Aylık

1.205,27 TL

Gösterge aylığı (D/K:9/1) (620 gösterge x katsayı)

47,74 TL

Ek gösterge aylığı

0,00 TL

Kıdem aylığı (20 x Katsayı)

1,54 TL

Ek göstergeye göre özel hizmet tazminatı

303,92 TL

Borçlanma matrahı

1.558,47 TL

Borçlanma tutarı (1558,47 x 12 x %36

6.732,59

SSK-Bağ-Kur Borçlanma Hesabı

4/1-a (SSK) sigortalılığı veya 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamında borçlanma yapacaklar için ise 2014 yılı içindeki başvurular için günlüğü 12,96 TL ile 78,62 TL arasında sigortalılarca tercih edilecek rakamdan yapılabilecek.

Borçlanmanın Aylığa Etkisi

Bu ödemelerin bağlanacak aylığa etkileri arasında fark kişinin nereden emekli olacağına göre değişiyor. Şayet Emekli Sandığı statüsünden emekli olacak ise arasında rakamsal fark bulunan bu iki borçlanmanın aylığa etkisi sıfır olacak. Şayet SSK statüsünden emekli olunacak ise borçlanma farkı emekli aylığına cüzi de olsa yansıyacak. Yok eğer Bağ-Kur statüsünden emekli olunacak ise borçlanılacak süreye göre etki değişecek. Eğer 01.10.2008 öncesi süreler borçlanılıyorsa her iki metodun arasında fark olmayacak, 01.10.2008 sonrası süreler borçlanılıyorsa SSK aylığındaki gibi aylık cüzi miktarda da olsa etkilenecek.

Borçlanma Nereye Sayılacak?

Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğumdan önce tescil şartının gerçekleşmiş olması gerekmekte olup, borçlanma statüsü sigortalının borçlanma başvuru tarihindeki talebine göre, başvurduğu tarihte herhangi bir çalışması olmayan sigortalıların ise en son sigortalılık statüsü esas alınarak borçlanma statüsü belirlenecek.

Doğum borçlanması talebinde bulunan sigortalıların son sigortalılık statülerinin ve borçlandırılacak sürelerinin tespitinde; “Borçlanma Talep Dilekçesinde” 5434 sayılı Kanuna tabi çalıştığının beyan edilmesi veya bu Kanuna tabi çalışmanın herhangi bir şekilde anlaşılması durumunda SGİM/SGM’lerce “Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığından” sigortalının tescil kaydının ve hizmetinin olup olmadığının bildirilmesi istenecek.

Borçlanma ve İkramiye

Doğum borçlanmasında askerlik borçlanmasından farklı olarak borçlanılan süreler ikramiyeye esas süreden sayılmıyor.

Borçlanmanın Emeklilik Tarihine Etkisi

“Üç doğum borçlanmasıyla altı yıl erken emeklilik” kulağa hoş gelen bir slogan ve iddia olsa da kazın ayağı öyle değil. Bir kere doğum borçlanması yapılması için çocuğun doğumuyla iki yaşını doldurması arasındaki sürenin sadece primsiz, boşta geçmiş günler olması gerekiyor. Çalışma hayatına başlamadan önceki doğumlar zaten borçlanılamadığından borçlanılacak sürelerin 23.05.2002 tarihinden önceki süreler olması şartıyla her bir yıl borçlanma için 1 yaş daha erken emekli olunması mümkün bulunuyor.
Kaynak:Şevket Tezel/26.12.2014

Bir önceki yazımız olan Tarım SSK Sigortalıları da Artık Doğum Borçlanması Yapabilir başlıklı makalemizde şevket tezel ve tarım ssk hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
  1. Nilgün Karaosmanoğlu dedi ki:

    bugün itibariyle MEB de 18 yıl 8 ay 13 gündür görev yapan bir sınıf öğretmeniyim.kadro derecesi:2 aylık derecesi:2 aylık kademesi:3
    göreve başlama tarihi: 17/01/1997 ( Ancak eşimin yurt dışındaki görevi sebebiyle – ücretsiz izin alamadığım için – 2 yıllık istifa ederek çalışmadığım, sonra açıktan tekrar atanarak çalışmaya devam ettiğim bir dönem var.13/11/1998 ayrılış – 07/12/2000 tekrar başlangıç)
    iki çocuğumun doğumunda da 6 aylık birer ücretsiz doğum izni kullandım. doğum borçlanması yapabilir miyim? Yapabilirsem en erken ne kadar bir süre daha çalışarak emekli olabilirim?

SORU SORUN