20.07.2019 - SSK Emekli

Memur Ne Zaman Emekli Olabilirim


Memur Ne Zaman Emekli Olabilirim: Yapılan en son düzenlemelere göre 30 Nisan 2008’den önce göreve başlamış olan Memur’lar reform yasasından hiç bir olumsuz hükümlerinden etkilenmeyeceklerdir.

Devlet Memurlarından 30 Nisan 2010 ile 30 Eylül 2010 arasında göreve başlayanlar için yine 5434 sayılı kanunun ilgili mevzuatı uygulanacak.

Ancak bu memurlar emeklilik yaş şartı açısından yeni yasa hükümlerine tabi olacaklardır. Yukarıda ifade edildiği  üzere Eski Memur/Yeni Memur ayrımı yapmamız gerekmektedir. Aşağıdaki hesaplama formun da bu düzenlemelere göre hesaplama yapmaktadır.

Kadın Memurların Kademe Durumu: Bu bölümde kadın memurlar için söz konusu olan kademelendirme tablo ve örnekler yardımıyla anlatılacaktır.

23.Mayıs 2002 Tarihi itibariyle emeklilik hizmet süresini doldurmaya iki yıldan az kalan kadın devlet memurlarından  başlamak üzere kademeli geçiş öngörülmüştür. 4759 sayılı yasa ile kadın devlet memurları için öngörülen kademeli geçiş tablosu aşağıdadır.

534 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunun 4447 Sayılı kanunu ile eklenen geçici 205. maddeye göre anılan kanunun yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinde kademeli sisteme geçilmiştir.

Erkek sigortalıların 23.05.2002 tarihi itibariyle toplam emeklilik hizmet sürelerine göre emekliye ayrılabilecekleri yaş aşağıda yazılı olduğu şekilde tespit edilmiştir

23.05.2002 tarihi itibariyle Memur Emekli Sandığı Er­kek Sigortalıların Normal Şartlarla Emekliliği

Memurluğa

ilk

Giriş Tarihi

23.05.2002

TARİHİNDE

25 TAM YILI DOLDURMAK İÇİN KALAN SÜRE

TAHSİS TALEP TARİHİNDE GEREKLİ OLAN
FİİLİ HİZMET SÜRESİ (YIL) YAŞ

ŞARTI

08/09/1974’ dan önce ise 25
09/09/1974 – 08/09/1976 arası 25 43
09/09/1976 – 23/05/1979 arası 2 yıldan az kalanlar 25 44
24/05/1979- 23/11/1980 arası 2 yıldan fazla, 3,5 yıldan az 25 45
24/11/1980- 23/05/1982 arası 3,5 yıldan fazla, 5 yıldan az 25 46
24/05/1982 – 23/11/1983 arası 5 yıldan fazla, 6,5 yıldan az 25 47
24/11/1983 – 23/05/1985 arası 6,5 yıldan fazla, 8 yıldan az 25 48
24/05/1985 – 23/11/1986 arası 8 yıldan fazla, 9,5 yıldan az 25 49
24/11/1986 – 23/05/1988 arası 9,5 yıldan fazla, 11 yıldan az 25 50
24/05/1988- 23/11/1989 arası 11 yıldan fazla,12,5 yıldan az 25 51
24/11/1989- 23/05/1991 arası 12,5 yıldan fazla, 14 yıldan az 25 52
24/05/1991 – 23/11/1992 arası 14 yıldan fazla,15,5 yıldan az 25 53
24/11/1992 – 23/05/1994 arası 15,5 yıldan fazla, 17 yıldan az 25 54
24/05/1994 – 23/11/1995 arası 17 yıldan fazla, 18,5 yıldan az 25 55
24/11/1995 – 23/05/1997 arası 18,5 yıldan fazla,20 yıldan az 25 56
24/05/1997 – 23/11/1998 arası 20 yıldan fazla, 21,5yıldan az 25 57
24/11/1998- 08/09/1999 arası 21,5 yıldan fazla,22 yıldan az 25 58
08/09/1999 – 30/04/2008 25 60

23.05.2002 tarihi itibariyle Emekli Sandığı Ka­dın Sigortalıların Normal Şartlarla Emekliliği

Kadınların 23.05.2002 tarihi itibariyle emeklilik hizmet süreleri­ni 25 yıla (9000 güne) doldurma- lanna kalan süre; Gereken

Sigortalılık

Süresi

Emekli

Olacakları

Yaş

2 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 40
2 yıldan fazla – 3 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 41
3 yıldan fazla – 4 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 42
4 yıldan fazla – 5 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 43
5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 44
6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 45
7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 46
8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 47
9 yıldan fazla -10 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 48
10 yıldan fazla -11 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 49
11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 50
12 yıldan fazla -13 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 51
13 yıldan fazla -14 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 52
14 yıldan fazla -15 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 53
15 yıldan fazla -16 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 54
16 yıldan fazla -17 yıl ve daha az 20 yıl (7200 gün) 55
17 yıldan fazla 20 yıl (7200 gün) 58

İLK DEFA 01.05.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTALI OLAN ERKEK VE KADIN MEMUR EMEKLİ SANDIĞI (4/1-c’LİLERİN) NORMAL (TAM) EMEKLİLİK ŞARTLARI

01.05.2008 Tarihinden İtibaren Sigortalı Olan Erkek ve Kadın Emekli Sandığı Normal (Tam) Emeklilik Şartlan

Prim Koşulunun

Doldurulduğu

Tarih

Kadın Erkek (4/1 -c)

Emekli Sandığı Sigortalıları

01.05.2008 -31.12.2035 58 60 9000
01.01.2036-31.12.2037 59 61 9000
01.01.2038 -31.12.2039 60 62 9000
01.01.2040 -31.12.2041 61 63 9000
01.01.2042 -31.12.2043 62 64 9000
01.01.2044-31.12.2045 63 65 9000
01.01.2046 -31.12.2047 64 65 9000
01.01.2048 65 65 9000

 5434 SAYILI KANUNA GÖRE FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN FAYDALANANLARIN EMEKLİLİĞİ

Bazı iş yada işyeri koşullan çalışanların daha çabuk yıp­ranmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle 5434 sayılı Kanunda bu işlerde çalışanlara fiili hizmet süresi zammı adı altında ilave süre verilmektedir. (Örneğin, haber hizmetleri ve basında çalışanlar, döküm atölyelerinde, zehirli boğucu gaz ve asit işlerinde, patlayıcı madde imalatında ve radyasyon laboratuvarlarında yapılan görevler vb)

5434 sayılı Kanunda 4447 s. Kanunla ilave edilen bu süre­nin tamamının öngörülen yaş haddinden indirilmesi hükmü getirilerek indirilen süre kadar erken emekli olabilme imkanı sağlamıştır

HİZMETİNİ DOLDURUPTA YAŞINI TAMAMLA­MADAN GÖREVLERİNDEN AYRILANLAR

4447 s.Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 20-25 fiili hizmet yılını tamamlayıp, geçiş sürecinde belirtilen yaş­larını doldurmadan istifa ederek görevlerinden ayrılanlar, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmamak şartıyla emeklilik hakkını kazanabilmek için gerekli olan yaşı dol­durduklarında yazı ile kuramlarına müracaatla emeklilikle­rini de isteyebileceklerdir. İstifa ettikten sonra diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi görevlerde çalışanlar hakkında ise 2829 sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanununa göre işlem tesis edilecektir.

EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA YAŞ HADLERİ AYRICA BELİRTİLEN İŞTİRAKÇİLER

Emekli Sandığı Kanunun 40.Maddesinde iştirakçilerin gö­revleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 ya­şını doldurdukları tarih olarak hükme bağlanmıştır.

Aynı maddede bazı hizmet sınıfları için görevin özelliği nedeniyle daha düşük yaş hadleri belirlenmiştir.

Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösteri­len yaşları doldurdukları tarihlerdir:

Emekli Sandığı Kanununda yaş hadlerine yer verilen emekli olacakları  yaş

Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler 41
Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46
Binbaşılar 52
Yarbaylar 55
Albaylar (Değişik: 12/12/1980 – 2358/1 md.) 60
Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller (Değişik: 12/12/1980 – 2358/1 md.) 62
Kor ve organeraller ve amiraller 65
Mareşal ve büyük amiraller 68
6,7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri
Hastabakıcı hemşireler 55
Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar 60
Gedikli subaylar 52
Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar) 43
Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar) 46
Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar) 49
Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar) 55
Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60
Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58
Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56
Polis memurları 52
Gümrük koruma memurları 50
Gümrük koruma kısım amirleri 55
| Bakıcıları ve dağıtıcıları 55

Memur Emeklilik Hesaplama İçin Tıklayınız

Sgk Sistemi Üzerinden Hesaplama İçin Tıklayınız

Bir önceki yazımız olan Ne Zaman Emekli Olabilirim başlıklı makalemizde emeklilik sorgulama, Ne Zaman Emekli Olurum ve sgk hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN