15.12.2018 - SSK Emekli

Memur Emeklilileri Ne Kadar İkramiye Alacak


Memur Emeklilileri Ne Kadar İkramiye Alacak   30 yıldan fazla hizmeti olan emeklilere her bir yıl için ek ikramiye ödemesi başladı. İkramiye tutarı, emeklilerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki aylık tutarına göre ödenecek. 2014 yılında emekli olan ve 40 yıl çalışan bir memur emeklisi 26 bin liraya yakın ikramiye alabilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR?Emekli olunan tarih kıstası ortadan kaldırıldığından 30 yılı așan emekli ikramiyesine esas hizmet süresi bulunan memur emeklilerinin, kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı așan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanabilirler

BAŞVURU YERİ: Mithatpașa Caddesi No:7 Sıhhıye/Ankara adresinde bulunan Kurumumuz Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Bașkanlığına) dilekçe ile bașvuruda bulunulması gerekmektedir.

18.01.2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçici 226 ncı madde ile 07.01.2015 tarihinden önce emekli olan ve emekli oldukları tarihteki hükme bağlı sınırlama nedeniyle 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmeyenlerin 30 yılı așan her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmesine imkan tanınmıștır.

Memurların Kendisi İçin Dilekçe      ( Ölen Memurların Varisi ) HAK SAHİPLERİ İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE

HESAPLAMA:Memurların görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının bașlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacaktır. Otuz yılı așan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50,00 Türk Lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir șekilde 100,00 Türk Lirasının altında olamayacaktır

ÖDEME ŞARTLARI: Bu kapsamda ödenecek emekli ikramiyesi, emeklilerin kendilerinin veya hak sahiplerinin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerinde yapacakları bașvurular esas alınarak ödenecektir. Bu süre hak düșürücü süre olup bu sürede bașvuru yapılmaması halinde sonradan yapılacak bașvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Bașvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7.500,00 Türk Lirasına kadar olan kısmı bașvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.

AÇILMIŞ OLAN DAVALAR DEVAM EDECEK Mi? Açılmıș ve devam eden davalarda, ilgililerden ayrıca bir bașvuru șartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerekli ödeme yapılacaktır. Dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamıș olan emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmıș oldukları bașvuru tarihinden itibaren ișleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmıș davalar; Mahkemelerce, “davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına” karar vermek suretiyle sonuçlandırılacaktır.

 

30 YIL ÜZERİ ÇALIŞAN EMEKLİLERİN EK GÖSTERGELER İTİBARİYLE HER BİR YIL İÇİN ALACAKLARI İKRAMİYE (TL)

Bir önceki yazımız olan SSK Sorgulama başlıklı makalemizde E-Bildirge, Emekli Aylık Bilgisi ve Emekli Aylık Kesinti hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN