15.12.2018 - SSK Emekli

Memur-Emekli Sandığı Emeklilik Başvuru


Memur-Emekli Sandığı Emeklilik Başvuru: Bilindiği üzere, 14/04/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ ile kamu görevlilerinden, tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alınmasına başlanmıştır.

Hizmet Takip Programı (HİTAP), kamu idarelerince 4/1-(c) kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak internet üzerinden web, toplu veri veya manuel veri gönderim yöntemleriyle SGK’na aktarılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, bu Program sigortalıların sisteme girilen veriler esas alarak toplam hizmet süreleri ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespitini de yapmaktadır. Diğer taraftan, emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması programın nihai amaçlarından biri olarak görülmüştür.

Dolayısıyla, söz konusu Tebliğ’in “Hizmet Takip Programı” başlıklı 4 üncü maddesinin;

“(1) HİTAP ile Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan ile ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan tüm bilgileri, kamu idareleri tarafından Kuruma internet ortamında gönderilir.

(2) Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak;

ç) Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması,

işlemleri yapılır.” hükmü ile kamu idareleri tarafından Hizmet Takip Programı üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması amaçlanmıştır.

Kurumumuzca hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek, emeklilik hizmetlerinde etkinlik sağlanması ve aylık bağlama sürelerinin kısaltılması amacıyla “HİTAP” Hizmet Takip Programı etkin olarak kullanılmaya başlanarak, yeni bir aşamaya geçilmiş ve 2016 yılı Aralık ayından itibaren gerçekleştirilen pilot uygulama sonucunda, “Emekliye sevk onaylarının ve emekli ikramiyesi onaylarının HİTAP programı üzerinden on-line olarak alınması” suretiyle özellikle emeklilik belgelerinin posta ile gönderilmesinden kaynaklanan sürecin de ortadan kaldırılmasına bağlı olarak emeklilik işlemlerinin tamamlanma süresinin kısaldığı gözlenmiştir.

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların emeklilik işlemlerinin, HİTAP üzerinden gönderilecek elektronik imza ile onaylı emeklilik belgeleri esas alınarak yürütülmesi işlemlerine 15/09/2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu kapsamda, tüm kamu idarelerinin ekte yer alan kullanma kılavuzuna göre, 4/1-(c) sigortalılarının elektronik imzalı emekliye sevk onay ve emeklilik belgelerini HİTAP programı üzerinden on-line olarak gönderebileceklerdir.

Öte yandan, Kurumumuzca imzalanan; Sigortalı ve Hak Sahiplerine İlk Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokoller kapsamında, 01/08/2017 tarihinden geçerli olarak bağlanan ilk gelir/emekli aylık ve emekli ikramiyesi ödemeleri sigortalıların tercihleri esas alınarak ödenmeye başlanmıştır.

Bu nedenle, 4/1-(c) sigortalılarının ilk emekli aylık ve ikramiye ödemelerinin, ekli dilekçe örneği esas alınarak tercih ettikleri banka/PTT şubeleri aracılığıyla ödeneceği, dolayısıyla emeklilik başvurusunda bulunan sigortalıların banka tercih dilekçelerinin de emeklilik belgeleri ile birlikte gönderilmesi önem arzetmektedir.
Bu şekilde, gönderilen bilgi ve belgelerin ayrıca posta veya elden Kurumumuza gönderilmesi gerekmemektedir

İlgili Genelge ve Yazı

 

HİTAP EMEKLİLİK İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

Kullanım Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız

emekli-sandığı-maaş-talebi-dilekcesi

Emekli Sandığı Online Emeklilik Başvurusu

Bir önceki yazımız olan Emekli Sandığı otuz yıldan fazla emekli ikramiyesi başlıklı makalemizde 30 yıldan fazla çalışan memur, emekli sandığı memur ikramiye ve memur emekli ikramiyesi hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 3 SORU
  1. tanju bingöl dedi ki:

    22 yıl 8 aydır emekli sandığına bağlı olarak çalışmaktayım acaba emekli sandığında bi miktar para kullana bilirmiyim

  2. funda dedi ki:

    Ben devlet memuru yum 1980 yılında işe başladım 2011 yilindada emekli oldum yani 30 sene 7 ay benim 7 ayim odenmiyor

  3. hülya dedi ki:

    ben bir okul müdürüyüm haziran ve temmuz aylarında emekliye ayrılabiliyoruz 31 temmuz itibarıyla emekliye ayrılsam 22 yıl 11 ay çalışmış oluyorum benim emekli maaşım ve ikramiyem 22 yıl üzerinden mi olacak 11 ay hesaba katılacakmı ayrıca i,lk defa 1983 yılında sigortalı oldum ve memuriyete başladığım tarihe kadar çeşitli zamanlarda 370 gün çalışmışlığım var bu süre ekletirse emekli maaşım ve ikramiyeme destek olur mu

SORU SORUN