24.06.2018 - SSK Emekli

Maluliyetten Doğan Tazminat


Maluliyetten Doğan Tazminat

MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NEDİR? : İş Kanunu’na göre “bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır” (İK mad. 30/8). Maluliyetten doğan tazminat, aranan şartlar bulunduğu halde işverenin iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, işe alınma isteğinde bulunan eski işçisine ödemek zorunda olduğu altı aylık ücret tutarında bir tazminattır.

MALULİYETİ SONA EREN İŞÇİYİ YENİDEN İŞE ALMA ZORUNLULUĞUNUN KOŞULLARI NELERDİR?

İşverenin işyerinden malûlen ayrılmak zorunda kalan işçisini yeniden işe alması zorunluluğu, birtakım şartların gerçekleşmesine bağlı kalmaktadır. Buna göre, işverenin böyle bir zorunluluğunun doğabilmesi için,

İşçinin öncelikle bu yolda bir istekte bulunması,

İstek olduğu zaman işyerinde boş bir işin bulunması yoksa işyerinde bir yer boşalıncaya kadar beklenmesi,

gerekmektedir. Bu iki şartın gerçekleşmesi halinde işveren malûliyeti ortadan kalkan eski işçisini boş bir yer varsa derhal, boş bir yer yoksa boşalacak ilk işe o andaki şartlarla, başka bir deyişle sona eren sözleşmede mevcut şartlara bakılmaksızın, yeni sözleşmenin yapıldığı andaki mevcut şartlarla, aynı iş için istekli diğerlerine tercihen işe almak zorundadır. Bu şartlar dışında işverenin bu yolda herhangi bir yükümlülüğünün doğması söz konusu edilemeyecektir

MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNATIN MİKTARI NEDİR?

İş Kanunu işyerinden malullüğü nedeniyle ayrılanların tekrar işe uygun hale gelmelerine rağmen çalıştırılmamaları halinde işverene yönelik bir hukuki yaptırım öngörmüş, diğer gruptakiler için böyle bir düzenleme yapmamıştır. İş Kanunu’nun 30. maddesine göre, Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe almma isteğinde bulunan eski işçiye alt\ aylık ücret tutarında tazminat öder”. Buna göre, bir yenilik olarak yukarıda bahsi geçen nedenlerle işyerinden ayrılanların tekrar istihdamı açısından işe elverişli olmaları durumunda işverenin bunları çalıştırma yükümlülüğüne aykırı olarak istihdam etmemesine bağlı bir müeyyide de öngörülmüştür. Ancak bu hukuki müeyyide, işyerinden sakatlanarak ayrılmasına bağlı olarak daha sonra işe uygun hale gelenler (maluliyeti sona erenler) içindir. Söz konusu tedbir yerinde olmakla birlikte eksiktir.İşyerinde daha önce çalışmış fakat iş ilişkisi hükümlü olması nedeniyle sona ermiş (doğaldır ki, çalışma ilişkisinin eski hükümlü istihdamına izin vermesi koşuluyla) veya terör mağduru haline gelenler için de bu hukuki müeyyidenin kapsamının genişletilmesi uygun olacaktır.

MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu’nda işe alınma isteğinde bulunan maluliyet durumu ortadan kalkan işçiye verilecek maluliyetten doğan tazminat hesabına esas alınacak ücret, işçinin son aldığı çıplak ücrettir. Maluliyetten doğan tazminat ücret değildir. Dolayısıyla bu tazminattan sigorta primi kesilmez, sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

 • Örnek: Aylık brüt ücreti 1.800 TL olan ve maluliyeti nedeniyle işyerinden ayrılan ve maluliyetinin sona ermesi üzerine 15.10.2017  tarihinde işe alınmak için işe başvuran işçi (A)’yı işveren işe almamıştır. İşe alınmayan işçi (A) işverenin kendisini işine veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorunda olduğunu ve bu zorunluluğa uymadığı için kendisine maluliyetten doğan tazminat ödemesi gerektiği iddiasıyla iş mahkemesine başvurmuştur. Mahkeme, durumu ispatlayan işçi (A)’ya 6 aylık ücreti tutarında maluliyetten doğan tazminat ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.Maluliyetten Doğan Tazminatın Hesaplanması: (A)’nın son brüt aylık çıplak ücerit 1.800,00 TL ve mahkemenin hükmettiği maluliyetten doğan tazminat tutarı 6 aylık ücret olduğuna göre brüt maluliyetten doğan tazminat tutarı 1.800 x 6 = 10.800,00 TL olacaktır.

  Maluliyetten doğan tazminattan sadece damga vergisi kesileceğine göre;

  Damga Vergisi =Brüt Maluliyetten DoğanTazminat x %0,66

  = 10.800,00 x %0,66 =71,28 TL

  Maluliyetten Doğan Tazminat= Brüt Maluliyetten Doğan Tazminat – Damga Vergisi

  = 10.800,00-71,28

  = 10.728,72 TL

Bir önceki yazımız olan Sgk'dan İşyeri Şifresi Nasıl Alınır başlıklı makalemizde e bildirge internet, e bildirge şifre alma ve e sgk bildirge hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN