24.08.2019 - SSK Emekli

Malûlen Emeklilikte Neler Değişti?


Malûlen Emeklilikte Neler Değişti?
Önemli bir sosyal güvenlik hakkı olan malûllük ile ilgili 02.08.2013 tarihli RG’de önemli bir Yönetmelik yayımlanmış bulunuyor. Yürürlük tarihi 01.09.2013 olan “Malûliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 11.10.2008 tarihli ve 27021 sayılı RG’de yayımlanmış bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmıyor, bazı hükümlerini değiştirip bazı maddelerini ise yürürlükten kaldırıyor. Peki, bu değişiklik neleri içeriyor? Onu irdeleyelim.

 

Malûlen emeklilik şartları
Malûlen emeklilik için en az 10 yıldan beridir sigortalı olma, en az bin 800 gün prim ödeme gün sayısına sahip olma ve çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirmiş olma şartları birlikte aranıyor. Bunlara ek olarak diğer önemli dördüncü koşul ise malûliyet gerektirir durumun ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra oluşmuş olması. En çok anlaşmazlığa düşülen konu ise çalışma gücü kaybı oranı ile ilk defa çalışma başladığı tarihten önce malûliyet gerektirir durumda olmama şartında yaşanıyor. Bir de organ nakli halinde kontrol muayenesiyle çalışma gücü kaybının yüzde 60’ın altına düştüğüne kara verilen sigortalıların malûllük aylıklarının kesilmesi oluyordu.

 

Birden fazla hastalığın etkisi dikkate alınacak
Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınıyor ve muhtelif nedenlerle oluşan çalışma gücü kayıplarını birleştirmeye yarayan Balthazard Formülü uygulanmama kuralı korunurken yeni olarak “birden fazla hastalığın bir arada olduğu ve tedaviye rağmen çalışma olanağı vermediğine SGK sağlık kurulunca karar verilenlerin malûl sayılacağı belirtiliyor.

Malûliyet gerektiren haller tek cetvelde toplanıyor
Yönetmelik eki Ek-1’de malûliyet gerektiren haller toplanıyor, böbrek, kalp, akciğer, karaciğer, kemik iliği nakli gibi organ nakli olma hali malûliyet gerektiren hallerde vurgulanıyor. Sara hastalığı da kapsam içine alınıyor.

 

Yetkili Sağlık Kurumlarında Esneklik
Malûliyet tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili,

a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,

b) Devlet üniversite hastaneleri,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri,

ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet hastanelerine ek olarak

d) Belgelenmesi kaydıyla, herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesinde; yoğun bakımda tedavisi devam eden ve yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyorsa yatmakta olduğu hastaneler ile

e) Belgelenmesi kaydıyla (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan yataklı sağlık hizmet sunucularında yoğun bakımda tedavisi devam ederken yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanlara yatmakta olduğu hastaneler de yetkili kılınıyor.
Sağlık kurulu oluşumu kuralı
Sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu; iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşacağı,

Değerlendirilecek hastalık, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremeyecekleri,

Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren hastalığı bulunanlar için sağlık kurulu, o hastalığı ilgilendiren branştan üç uzman ile oluşturulabileceği,

Kayda bağlanıyor.

 

Bakıma muhtaç çocuklar
Sigortalıların ve kadın sigortalıların malûl çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğu durumlardan aşağıda belirtilenlere,

• Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar.

• Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.

• İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.

• İki elin kaybı.

• Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.

• Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.

• Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.

• Yukarıda tespit edilen hastalıklar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka birinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalıklara

ek olarak

• Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması.

• Giyinme, beslenme, fonksiyonel mobilite, bağırsak ve mesane bakımı, kişisel hijyen ve tuvalet ihtiyaçları gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması

Durumu da ekleniyor.

Erken yaşlanma tespitinde tanım getiriliyor
5510 sayılı Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalıların erken yaşlanmış olduklarının tespitinin; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hali tayin ve tespiti ile yapılacağı, bu durumu tespit edilenlerin erken yaşlanmış sayılacakları,

Bu tespitlerde; nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporlarının esas alınacağı belirtiliyor.

Kontrol muayenesinde kapsam genişliyor
Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmesi nedeniyle malûl sayılanlara ek olarak malûlen değil de yüzde 40-60 arasında çalışma gücü kayıpları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar da kontrol muayenesine tabi tutulacaklar.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca kontrol muayenesi kararı verilmesi halinde bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme SGK sağlık kurullarınca yapılacak ve bu karara itiraz olması halinde konu, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanacak.

Yeni talep
Yönetmelik Karar sonrası yeni talep durumuna da işaret ediyor. Buna göre;
Sigortalıların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının hastalıklarında artma veya yeni bir hastalığın ilave olduğunun belgelemesi halinde, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilebilecek.

İtiraz metodu
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirilmek üzere yapılan itirazlar, SGK sağlık kurulu kararlarının sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerince kararın ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılabilecek.

Bir önceki yazımız olan Torba Kanun (6495) ile neler değişecek başlıklı makalemizde 6495 nolu kanun, ali tezel ve torba kanun hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 17 SORU
  1. Elif dedi ki:

    Iyi calısmalar.babam sag kulagı %100 sol kulagı ise %80 duymuyor.doktoru malulen emekli olabilirsin demis.bu durumda emekli olunabilr mi bolgi berirseniz cok mutlu olurum tesekkurler

  2. rifat tüfekçi dedi ki:

    Merhaba kardeşim 20 sene önce kalp krizi geçirip Bypass ameliyatı oldu.Bu sürede 12 kere anjiyo oldu ve 5 defa stend takıldı.15 gün önce ileri derece (4.evre)kalp yetmezliği ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde tedavi gördü. EF si % 20 ,Kalp pili takıldı.Kardeşimin şu anda evde tedavisi devam ediyor ve birinin bakımına muhtaç durumda,işini kendi yapamaz durumunda malulen emekli olması için SGK başvurdum beni en yakın hastane Şişli Etfal hastanesine sevk ettiler.Bu durumda ne yapmam gerekiyor.Çapa hastanesi sağlık kurumundan raporu alıp Etfal hastanesine mi götürmem gerekiyor,yoksa SGK ya götürmem gerekiyor.Diğer evrakları tamam(10 sene ve 1800 günü )

1 4 5 6
SORU SORUN