24.08.2019 - SSK Emekli

Malul çocuğu olan kadın sigortalıların erken emekliliği


 Malul çocuğu olan kadın sigortalıların erken emekliliği

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleneceği ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirileceği öngörüldüğünden, ilave edilecek süre; yani sene içerisinde her 270 gün çalışmaya ilaveten çalışılmış gibi kabul edilen 90 gün ilave edilecek ve bu süre yaş her 270 güne yine 3 ay erken emekli yapacak yani 55 yaşında emekli olması gereken bir bayan işçimizin toplam 20 yıllık bir hizmeti olması halinde sigorta günü olarak 7200 olması gerekirkenn gün 9000’ünü varmış gibi değerlendirilecek  ve 55 yaş yerine 51 yaşında emekli olabilecek.

Aşağıda Yazılı Şekillerde Çocuğu Olanlar bu kanundan Yararlanacaklardır.

– Çocuğun doğum tarihi ile öldü ise ölüm tarihine kadar geçen süre
– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,kadar geçen süre
– Çocuğun evli olup olmadığına,evlendi ise evlilik tarihine kadar geçen süre
– Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,velayet başkasına geçti ise velayetin geçtiği zamana kadar geçen süre
– Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,evlat edindi ise evlat edindikten sonra yukarıda izah ettiğim şekilde geçen süreler
– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olması durumunda her bir çocuk için yine yukarıda yazılı olan süreler geçerli olacaktır.
Ne Zaman Uygulanmaya Başladı ve uygulama nasıl oluyor

2008’den önce işe girenler ile 2008’den sonra işe girenlerde’ki farklılıklar

Bu kanun malul çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun Kurum sağlık kurulu tarafından başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır. 2008’den önce maluliyet olsa bile kanunun başladığı tarihten itibaren yararlandırılacaktır.

2008 Yılı Ekim Ayı Başından Sonra Çalışmaya Başlayan Kadın Sigortalılar

2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan kadın sigortalının malül çocuğu  işe giriş tarihinden sonra olması halinde çocuğun doğduğu tarih yok iş başlangıç tarihinden önce oldu ise işe başladığı tarihten itibaren bu kanundan yararlanacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus sağlık kurul raporlarını kuruma teslim edilmesi hususudur.

Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğun 2828 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Korunma, Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetlerinden Faydalanması

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden sürekli veya süreksiz olarak faydalanması dikkate alınarak kadın sigortalılara ilave hizmet verilecektir.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun, sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz faydalandıkları süre için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesine göre prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmeyecektir.

Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyenlerin başvuru süreci

Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen ve çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar, en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurmalılar.

-Başvurulan yer, çocukları hakem hastaneler denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk ederler.

– Elinde raporu olan anneler ise bu raporlarıyla SGK’ya müracaat ederler.

– Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre (1 Ekim 2008 gününden sonra olmak ön şartıyla), başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edilir.

– Kadın sigortalının, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılır.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN