24.01.2019 - SSK Emekli

Kocasını Öldüren Kadın Emekli Maaşı Alabilirmi?


Kocasını Öldüren Kadın Emekli Maaşı Alabilirmi?  Evet sevgili okuyucular son yıllarda özellikle ülkemizde kadın cinayetlerini hemen hemen her gün gazete televizyon veya sosyal medyada karşımıza çıkmakta ve görünen o ki daha da çok çıkacağa benzemekte. Esasen mutlu bir yuva kurma amacıyla başlayan evlilik müessesesi ekonomik nedenlerle veya eşlerden bir tanesinin diğerini aldatması veya tarafların ailelerinin ortaya girmesi gibi birçok neden sayabileceğimiz sebeplerden dolayı çatırdamakta ve sonuçta ortaya kavga gürültü patırdı derken boşanma veya ayrı yaşama şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bizim gibi doğu ülkelerinde daha çok gözüken ve genellikle erkek’lerin içlerine sindiremedikleri bu durum ileride nahoş durumlara ve eşlerin öldürülmesine kadar gitmektedir.

Bugün sizlere olayın bir diğer penceresi olan yani SGK boyutu hakkında bilgi vermeye çalışacağım biliyorsunuzki hak sahipliği kavramına göre eşlerden birinin vefatıyla diğerine sahip olduğu maddi haklar kalmakta yani kısacası emekli bir kişininin veya öldükten sonra emekli olacak bir kişininin ilk derecede eşi çocukları eğer yoksa anne babası hak sahibi sıfatıyla maaş almaktadır.

Peki eşini öldüren bir kişi hak sahibimidir emekli maaşı alabilirmi bu konuyla ilgili mevzuat ne diyor o konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Öncelikle şunu belirtelimki Mirastan yoksunluk sebeplerini düzenleyen Türk Medeni Kanununun 578. maddesi (eski 520. madde) miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlerin mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemeyeceklerini hükme bağlamıştır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun “Dul ve Yetim Aylığının Bağlanmayacağı” halleri düzenleyen 77. maddesi hükmünde de;

“Aşağıda yazılı hallerde dul ve yetimlere aylık bağlanmaz:

a) Kendisinden aylık bağlanacak, iştirakçiyi veya emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı alanı;

Kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu kanun gereğince adi malül sayılacak hale getirenlere;” düzenlemesine yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 578. maddesinde sayılan mirastan yoksunluk nedenleri ve bu düzenlemeye koşut bulunan 5434 sayılı Kanunun 77. maddesi sosyal güvenlik hukuku alanında da evrensel hukuk ilkeleri arasında yer alan “hiç kimsenin kendi kusurundan yararlanamayacağı” ilkesinin gözetilmesini zorunlu kılmaktadır

Ancak 506 sayılı kanunda bir boşluk vardır bu kanun da eşlerden birinin birbirini öldürmesi halinde maaş bağlanamıyacağına dair bir hüküm yoktur yalnız yukarıda yazılan haller çerçevesinde değerlendirilmekte ve eşini öldüren kişeye maaş bağlanmamaktadır.

Sevgili okuyucular şunu belirtmek isterim ki bu konuyla ilgili birçok dava vardır ve sonuçta öldürülme nedeni yani ağır tahrik veya bir başka bir sebepten dolayı kişi  öldürdüğü kişinin maaşından veya mirasından yararlanmak için öldürmemiştir. Evde baskı zulüm gören bir kadının bir cinnet veya psikolojik bir patlama sonucu vuku bulmuş bir olay olabilir. Bu durumlar özel hukuk dallarına girip iyice irdelenmeli ve mahkeme heyeti ona göre karar vermelidir.

Sonuçta eşini öldüren kişi öldürdüğü kişinin haklarından ve mirasından yararlanaz. Yani maaş kalacak diye eşinizi öldürmenin bir manası yok. Sağlıcakla kalın

Bir önceki yazımız olan SGK İşyeri Bildirilmesi başlıklı makalemizde iş veren, İş Yeri Bildirim Formu ve İstenen Belgeler hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN