22.05.2018 - SSK Emekli

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği


Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

Kıdem Tazminatı son işyerin de alınan bürüt maaşa göre hesaplanır,  Kabaca bir hesap yapılmak gerekirse her yıla bir bürüt maaş  toplamından Binde 75,9  Damga vergisi düşülerek net kıdem tazminatı hesaplanır..

Aşağıda En son aylığı 2.000 TL bürüt olan bir kişinin  kıdem tazminatı hesaplama örneği  verilmiştir.

 

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

 

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir.

Buna göre:

-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, -İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

-Askerlik görevi nedeni ile,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla, -İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ve evlilik nedeniyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
 

Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır.

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 78 SORU
 1. Nihat yıldırım dedi ki:

  Bir iş yerinde 19 ay çalıştım fakat ben emekliyim mesleğim şoför rahatsızlığım nedeninle araçı gerigeri gelir vurdum ne tazminat ne kaza sigorta ne iş arama üçreti çıkardılar

  1. Nihat yıldırım dedi ki:

   Paramı 9ödemedilet

 2. Serhat duruhan dedi ki:

  İflas eden şirkette işçi kıdem tazminatını alabilir mi

  1. admin dedi ki:

   İş ilişkisinin iflâs veya tasfiye nedeniyle sona ermesi halinde o işyerinde çalışmakta olan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı alacağı süreye bakılmaksızın imtiyazlı yani öncelikli alacak hükmündedir.
   İflas kararı verildikten sonra işçi işçilik haklarından doğan alacağının ve tutarını bir ay içinde iflâs dairesine bildirmeniz gerekmektedir.

 3. Cahit dedi ki:

  Sayın Admin, Asgari ücretin yükselecek olması Emeklilik Kıdem Tazminatını olumsuz mu etkiler? 2016 yılında emekli olursak alacağımız tazminat azalır mı? Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Vereceğiniz cevap için çok teşekkürler.

  1. admin dedi ki:

   asgari ücretin yükselecek olması kıdem tazminatını olumlu etkiler. daha fazla kıdem tazminatı alırsınız ( kıdem tazminatı maaşa göre hesaplanmaktadır. her yıla bir bürüt maaş alırsınız)

SORU SORUN