23.05.2019 - SSK Emekli

İtibarı Hizmet ve Yaş Haddi


İtibarı Hizmet ve Yaş Haddi

5510 sayılı Kanunun Geçici 7. maddesi birinci fıkrası hükmüne göre; 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine göre sandıklara tabi sigortalılık başlangıçları ile hizmet süreleri, fiilî hizmet süresi zammı, itibarî hizmet süreleri, borçlandırılan ve ihya edilen süreler ve sigortalılık süreleri tabi oldukları kanun hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Bu itibarla Bu itibarla 506 sayılı kanunda düzenlenen itibari hizmet kavramını açıklamamız gerekmektedir.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunun 16. maddesi ile eklenen Ek 39. maddede itibari hizmet sürelerinin emeklilik yaş haddinde nasıl uygulanacağını düzenlemiştir.

Kanunun Ek 5. maddesinde belirlilen ve yukarıda açıklanan işyerlerinde çalışanların sigortalılık süresine ilave edilen giin sayıları beş yıldan çok olmamak üzere Kanunda belirtilen yaş hadlerinden indirilir (506. ek m. 36).
Örneğin; 20 yıl aralıksız Basın Kanuna tabi çalışan bir sigortalı, 5 yılda itibari hizmet alarak sigortalılık süresini 25 yıla çıkaracaktır. 20 yıl aralıksız çalıştığını kabul ettiğimiz için 7200 gün prim ödemesi vardır. Bu sigortalı için emeklilik yaş haddinin 50 yaş olduğunu varsayalım. Yaş haddinden itibari hizmet süresi olan 5 yıl düşüleceğinden örneğimizdeki sigortalı 45 yaşını doldurarak emekli olabilecektir.

İtibarı hizmet süresinin 5 yıldan fazla olması halinde en fazla 5 yıllık süre yaş haddinden indirilecektir.
5510 sayılı Kanun itibari hizmet süresi kavramını kaldırmış bunun yerine fiili hizmet süresi kavramı adı altında 40. maddede yeni düzenlemeye gitmiştir.

29 Ağustos 2008 tarihinde 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Sigortalıların Kanunun 40. maddesinde (ikinci fıkra) belirtilen işyerlerinde ve işlerde yada unvanlarda geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için anılan maddede gösterilen gün sayıları Fiili hizmet süresi zammı olarak tanımlanmaktadır.

Tebliğin 5. maddesi hükmüne göre ise Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından Kanunun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve aşağıdaki tablonun birinci sütunundaki işler/işyerlerinde çalışan ve ikinci sütunda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalılar yararlandırılır.

Bir önceki yazımız olan Malüllük Aylığı başlıklı makalemizde Malülen Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN