23.05.2019 - SSK Emekli

İtibarı Hizmet Süresi ve Sigortalılığın Başlangıcı


İtibarı Hizmet Süresi ve Sigortalılığın Başlangıcı: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun Ek 5. maddesinde itibarı hizmet sü­resi ile ilgili düzenleme yer almıştır. 506 sayılı Kanuna göre sigortalı olanla­rın, Ek 5. maddede sayılan görevlerde geçen sigortalılık sürelerine, bu süre­lerin her tam yılı için, 90 gün sigortalılık süresi olarak eklenir.

Fiili hizmet sürelerine her yıl için 90 gün itibarı hizmet süresi verilir. Ke­sirlerin hesaplanmasında tam yıl 360 gün olarak alınır. Fiilen çalışılmış güne eklenecek itibari hizmet günü sayısının bulunmasında (Çalışılan gün sayısı X 0,25) formülü uygulanır.

Örneğin; 506 sayılı Kanunun Ek 5. maddesinde sayılan işyerlerinde 16 yıl çalışan bir bayan sigortalı, 4 yıl itibarı hizmet süresi alarak, toplam sigor­talılık süresini 20 yıla çıkarmış olur. Diğer şartları da taşıması halinde yaşlı­lık sigortasından emekli olabilir.

506 sayılı Kanunun Ek 5. maddesinde yapılan bu düzenlemede sigortalı prim gün sayısı kazanmamaktadır. Çalıştığı her yıl için dörtte bir oranında itibarı hizmet alarak sigortalılık süresini artırmaktadır. Bir anlamda sigortalı­lık başlangıcı itibari hizmet süresi kadar geriye çekilmektedir.

Hemen belirtelim ki, kanunun Ek 6. maddesine göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 3600 gününü Ek madde 5’de belirtilen işlerde geçiren sigortalılar, itibari hizmet süresine ilişkin hüküm­lerden yararlanacağı belirtilmiş olmakla birlikte 5510 sayılı Kanunun Geçici 7. maddesi hükmüne göre, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun ek 5. maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp bu Kanunun 40. maddesinde sayılmayan işlerde bu Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen çalışma sürelerinin bu maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlen­dirilmesinde 3600 gün prim ödeme şartı aranmamaktadır. İtibarı hizmet süresi ile ilgili ayrıntılı açıklama “İtibari Hizmet Süreleri ve Emeklilik” bö­lümünde yapılmıştır.

Bir önceki yazımız olan Malüllük Aylığı başlıklı makalemizde Malülen Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN