20.08.2019 - SSK Emekli

İşyerinin Devri, İşverenin Değişmesi Ve İşyerlerinin Birleşmesi İşçinin Kıdemini Etkiler Mi?


İşyerinin Devri, İşverenin Değişmesi Ve İşyerlerinin Birleşmesi İşçinin Kıdemini Etkiler Mi?

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, işyerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli işçinin kıdemini etkilemez (İK mad.14/3).

Yargıtay da konuya ilişkin kararlarında, işyerini devreden işveren işçinin iş sözleşmesine son vermemişse, işçinin son devirle birlikte iş sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteyemeyeceğine, zira devirin işçi yönünden kural olarak haklı fesih nedeni oluşturmadığına hükmetmiştir.

 Yargıtay işyerinin başka bir yere nakledilmesi durumunda ise, öncelikle nakil durumunun İş Kanunu mad.16/H’ye girip girmediği araştırılarak iş sözleşmesi koşullarında esaslı değişiklik yapılıp yapılmadığına karar verilmesi gerektiğine, iş sözleşmesi koşullarında esaslı bir değişiklik söz konusu ise işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanabileceğine hükmetmiştir.

 Yargıtay’a göre, işyerinin nakli sonucu yeni işyerine gitmek istemeyerek istifa eden ve kıdem tazminatını alan işçinin, işyerinin naklolduğu yeni işyerinde işe alınması işverenin davacıya kıdem tazminatı öderken kötüniyetli olduğunu ve ileride daha az kıdem tazminatı ödeme amacı taşıdığını göstermez

iki işyerinin birleşmesi veya hukukî niteliğinin değişmesini de işyerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli gibi değerlendirmek gerekir.

İşyerinin devri veya işverenin ölümü halinde mirasçılarına geçmesi, devletin el koyması gibi işyerinin geçici ya da sürekli el değiştirmesi, işçinin kıdemini etkilemez. Başka bir deyişle işçinin kıdemi ara verilmeksizin devam eder. Ayrıca işyerinin el değiştirmesi işçinin iş sözleşmesini feshetmesi için haklı bir sebep değildir. İş sözleşmesi sona ermeden de sadece devir sebebiyle kıdem tazminatı ödenmez. Öte yandan asıl işveren işçinin iş sözleşmesinin feshinin ardından alt işveren tabi olarak çalışması halinde hizmet süresinin birleştirilmesi doğru olmaz

Bir önceki yazımız olan İşsizlik Süresince Yasal haklar başlıklı makalemizde işe iade davası, İşsizlik Maaşı İiçin Nereye Başvurulur ve İşsizlik Maaşı ne kadardır hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN