16.01.2019 - SSK Emekli

İşyerinin Devri Halinde İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı


İşyerinin Devri Halinde İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

İş yeri devri nedir. İşyerinin tamamının veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmelerine bağlı bütün hak ve borçların hukuki bir işleme dayalı olarak, iş sözleşmesinin tarafı olan işve­renden başka bir işverene geçmesi ve işyerinin bu ikinci işverenin yönetimin­de faaliyetini sürdürmesi işyeri devri olarak adlandırılmaktadır.

Başka bir anlatımla eski işverenin işye­rindeki yönetim yetkisinin başka bir işveren lehine yitirmesi, bunun sonu­cunda da iş sözleşmesinin tarafı olma sıfatının ortadan kalkması ki bu durum şu şekillerde de gerçekleşebilir bölünme, birleşme gibi ve ayrıca  işyerinin devrinden sonra işyerinin faaliyetlerine devam etmesi gerekmektedir.

Bu durumda mevcut olan iş sözleşmeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın işçinin korunması ve iş güvencesinin sağlanması açısından bir bütün olarak devralan işverene geçmekte olup iş sözleşmesinin tarafı olan işçilerin onayının alınması gerekmemektedir. Devralan işveren işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. Yani eski iş veren gelecekteki kıdem tazminatlarından sorumlu değilken yeni işveren hem geçmişten hemde kendi süresi içinde geçen sürelerden sorumludur.

İşverenler işçi hakların hiçbir şekilde anlaşma konusu yapamazlar bu sorumluluk yasal bir yükümlülük olup emredici hükmündedir ve aksi kararlaştırılamaz.

Devir halinde işçi hakları nasıl hesaplanır?

Devir halinde işçinin kıdem-ihbar-ücretli izin hakkı-prim-ikramiye yol-yemek-çocuk ve yakacak yardımları gibi dahil olmak üzere tüm hakları , devreden ilk işveren yanında işe başladığı tarih esas alınarak hesaplanır. Yani  işyeri devri halinde devralan işveren sadece kendi dönemine ait haklardan değil , devreden işverenin dönemindeki haklardan da sorumlu olmaktadır.

Örneğin;Devredilen işyerinde 5 yıl hizmet süresi ile çalışmakta olan bay Ahmet, devralan işyerinde 2 yıllık hizmeti bulunması durumunda toplamda 7 yıllık hizmet süresi olduğu kabul edilmektedir.

Devir Halinde Kıdem Tazminat Hakkı Varmı?

Devreden veya devralan işveren işçinin iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedeme hakkına sahip değildir. Aynı şekilde işyerinin devredilmiş olması hali  işçi yönünden de iş sözleşmesinin feshi için  haklı bir sebep oluşturmamaktadır. Yani işçilerin yönetim değişti diye işten ayrılmaları durumunda kıdem hakkı olmamaktadır.

Ancak  , devreden ve devralan işverenin, Çeşitli sebeplere bağlı olarak ki bunlar ekonomik, Bilim veya teknolojik hatta yeni çalışma ortamları ve iş organizasyonu şeklinde olabilir bu sebeplere bağlı olarak işverenin haklı sebeplerle fesih haklı olabilir tabiki bu duruma 30 veya daha fazla çalışılan yerlerde  işçi gösterilen sebebin haksız olduğu ile ilgili işe iade dava hakkı saklıdır.Yani iş verenin haklı sebep göstererek işten işçileri kıdem ve ihbar tazminat haklarını ve diğer haklarını vermek suretiyle devirden önce işçilerin iş sözleşmelerini

Söz konusu maddeye göre, işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devredilen işyerinde mevcut olan iş sözleşmeleri sona ermeyip, bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçe­ceğinden, işçi işyerinin devri ile birlikte kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatına ilgili işçinin hak kazanabilmesi için işten çıkartılmış olması gerekmektedir.

İŞYERİNİ HUKUKEN KAPATIP BAŞKA BİR İŞVERENİN ALTINDA ÇALIŞILMAYA BAŞLANMASI

İşverenin şahsını esas alarak yapılmış iş sözleşmesi durumu var ise

Örneğin; Tüccar Ahmet Taşçı Tüccar Mehmet Kara’ya işyerini devrediyorsa burada başka bir işverenin sorumluluğuna girildiği için burada hukuki olarak bir kapatma fiili olduğundan işçilerin bu durumda tüm o ana kadar bulunan tüm yasal haklarının verilmesi suretiyle devir yapılabilir.  Bunun haricinde, işyerinde faaliyet devam edecekse ve aynı veya benzeri bir işin yapılmasına devam edilecekse işyerinin devri, intikali, birleşme veya işveren değişikliği nedeniyle iş sözleşmesinin feshine gerek bulunmamaktadır. İşyerinin devri halinde işçiye kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir durum ortaya çıkmaz.

. Ayrıca devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıllık süre ile sınırlı tutulması hükmü, kıdem tazminatı için geçerli değildir.

İHBAR TAZMİNATI

İhbar tazminatında ise; devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlü olup, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin devra­lan işveren yanında ihbar tazminatına hak kazandıracak bir biçimde sona ermesi halinde, devralan işveren, devreden işverenin işyerinde geçen süreler de dahil olmak üzere tüm hizmet süresi üzerinden ihbar tazminatı ödemekle yükümlü bulunmaktadır.

İşverenin iflası dolayısıyla malvarlığının tasfiye edilmesi sonucunda işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde işyeri devri kuralları uygulanamayacaktır.

Bir önceki yazımız olan Emeklilik’te Son Yedi Yıl Kuralı başlıklı makalemizde Borçlanma son 7 yıl, Emeklilik ve son 7 yıl hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 9 SORU
  1. Zehra dedi ki:

    3 yıldır çalıştığım iş yeri devir edildi.yeni işveren maaşımı yüksek buldu ve yeni düşük bi maaş uzerinden anlaşma yapmak istiyo.ben bu sebepten istifa edersem kıdem tazminatı alabilirmiyim?

  2. rövşen dedi ki:

    işten ayrilsam kiden tazminatimi alabilirmiyim

  3. Zgkhn dedi ki:

    Merhabalar . Ben şuan bir özel okulda çalışıyorum. Yaklaşık 4 yıl 4 aydır aynı kurumda hizmet vermekdeyim. Ve şubat 1 tarihi ile yeni bir kuucumuz olucak. Ama bu süreçde eski işverenimiz bize bir açıklmama yapmaökla birlikde okulu devrettigini 26.01.2018 tarihinde sölemiştir. Yeni iş veremimiz ise bizimle hiç bir konusma yapmadıgı gibi şartlarıda bana uymamakdadır. Ben şimdi cıksam işten tazminat ve ihbar paramı alabilrmiyim.

SORU SORUN