21.07.2019 - SSK Emekli

İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü


İŞYERİ HEKİMİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Her işveren, çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi, diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi; eğer tam süreli işyeri hekimi istihdam edilirse bu elemana gerek kalmamaktadır)  ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmek zorundadır. İsterse bu hizmetleri fatura mukabili dışarıdan (ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden) satın alabilir.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmediği tespit edilen işverene; işyeri hekimi için 5.000 TL ve iş güvenliği uzmanı için 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL idari para cezası kesilecek ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay için ayrı ayrı 10.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene, 2.500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için yine 2.500 TL idari para cezası uygulanacaktır.

www.sskemekli.com

İş Yeri Hekimi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Çalıştırma

İş Yeri Hekimi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Çalıştırma

 

Örnek1 :10 çalışanı olan az tehlikeli bir işyerinde iş güvenliği uzmanı 30 dk + (15 dk x 10 kişi)= 180 dk, yani bu işyerinde iş güvenliği uzmanı ayda en az 3 saat görevlendirilecektir.
www.sskemekli.com

Örnek2 :30 çalışanı olan az tehlikeli bir işyerinde iş güvenliği uzmanı 30 kişi x 10 dk = 300 dk, yani bu işyerinde iş güvenliği uzmanı ayda en az 5 saat görevlendirilecektir.

 

ONDAN AZ (1-9 KİŞİ) ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET GİDERLERİ BAKANLIKÇA KARŞILANACAK

10’dan az (1-9) çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği giderleri SGK tarafından karşılanacaktır.

Kontrol ve denetimlerde; işyerinde sigortasız işçi çalıştırdığı veya gerçek olmayan sigortalı gösteren işyerlerinin tespiti halinde, tespit tarihine kadar işveren adına yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte, desteği sunan kurum olan SGK tarafından işverenden tahsil edilir. Ayrıca işveren SGK’nın sunduğu bu destekten 3 yıl boyunca faydalanamaz.

 www.sskemekli.com

İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşveren iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yapmak ve bununla ilgili rapor düzenlemek zorundadır.

Bu işlemleri zamanında yapmayan işverene her bir fiil için ayrı ayrı 1.500 TL İdari para cezası uygulanır.

–          İş kazalarını 3 iş günü içinde,

–          Meslek hastalığını, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekiminden öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde,

SGK’ya bildirmek zorundadır.

İş kazası ve meslek hastalıklarını süresinde SGK’ya bildirmeyen işverene her bir fiil için 2.000 TL İdari para cezası uygulanacaktır.

 

İŞVEREN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRECEK

İşveren çalışan sayısına göre yazılı olarak işçi temsilcisi görevlendirmek zorundadır.

–          2 ile 50 arasında çalışanı olan işyerlerinde 1 kişi ,

–          51 ile 100 arasında çalışanı olan işyerlerinde 2 kişi, ………..

İşçi temsilcisi olarak görevlendirilecektir.

Çalışan temsilcisi görevlendirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene 1.000 TL İdari para cezası uygulanacaktır.

Çalışan temsilcilerinin tehlike kaynağının yok edilmesi veya riskin azaltılması yönündeki önerilerini dikkate almayan işverene 1.500 TL İdari para cezası uygulanır.

 

İŞVERENLER AŞAĞIDAKİ HALLERDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİNİN YAPILMASINI SAĞLAMAK ZORUNDADIR:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Yukarıda belirtilen durumlarda yapacakları işe göre belirtilen durumlarla ilgili olarak rapor olmadan çalışanın işe başlatılması halinde her bir çalışan için 1.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Bir önceki yazımız olan E-Devlet başlıklı makalemizde e devlet ilk giriş, e devlet nedir ve e devlet şifresi nasıl alınır hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN