26.06.2019 - SSK Emekli

İşveren Prim ve Stopaj Desteği İşlemleri


İşveren Prim ve Stopaj Desteği İşlemleri

687 sayılı KHK’da öngörülen sigorta primi ve işsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;
1 – 01/02/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
2 – İşe alındığı tarihten önceki 3 aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla
5510/4-a, 4-b, 4-c, Ek-6, Ek-9/1. fıkra kapsamında bildirilmemiş olması,
3 – İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

İşyeri yönünden;
1 – Özel sektör işverenlerine ait olması (İhale konusu işyerleri hariç),
2 – Sigortalının 2016/Aralık ayına ait sigortalı sayısına ilave olması ya da 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde 2016 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olması,
3 – Ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
4 – 687 kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
5 – Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması,
6 – Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

İşveren Prim ve Stopaj Desteği İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır.  Öncelikle ile aldığınız kişinin sigorta girişini https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap   Linkinden yapmanız gerekmektedir.  Burdan giriş yapıldıktan sonra.

E bildirge ekranından aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi  4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği  Linkine girilerek  şifre  ve parolarımızı girmemiz gerekmektedir.

Sisteme Girildikten sonra  ektarının sol tarafında  SİGORTALI GİRİŞ linki bulunmaktadır.  Burada  sigortalının tc kimlik numarasını girerek  sorgulama yapıp işlemi  onaylamamız gerekmektedir.

Tüm bu işlemler bittikten sonra  E-bildirge ekranına girip Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri-Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş (Asıl)  ve Kanun Numarası olarak  00687 sayılı kanunu seçerek sigorta bildirgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Sigorta Tahakkuk Fişi İse aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Yukarıdada görüldüğü üzere  sadece damga vergisi  ödenmektedir.  Stopaj için ise  vergi tutarlarını  Mahsup ederek ödemeyeceksiniz.

İşe Girişi Bildirgesi İçin Tıklayınız

687 Sayılı Kanun İçin İşe Girişi Tıklayınız

E bildirge İçin Tıklayınız

Bir önceki yazımız olan İş Kazası Bildirimi başlıklı makalemizde İş Kazası Bildirim Formu, iş veren ve İstenen Belgeler hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN