21.07.2019 - SSK Emekli

İstirahat Raporu Müracat


İstirahat Raporu Almak İçin Nasıl Müracaat Edile­cektir? İstirahat raporlarının SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Sağlık hizmet su­nucularına Kanunun 4/1-a kapsamındaki sigortalıların, işveren tarafından düzenlenen vizite kâğıdı ile 4/1-b kapsamındaki sigortalıların ise kimlik belgeleri ile müracaat etmeleri zorunlu bulunmaktadır.

İstirahat Raporunun Ne Kadarlık Süre İçin Nereden ve Nasıl Alınması Gerekir?

Ayaktan tedavilerde hizmet akdiyle bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonra­sında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altı­na alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

SGK ile sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

(4/1-a) kapsamındaki sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 (kırk) günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilir.

 

Bir önceki yazımız olan Askerlik Borçlanması Yaşı Öne Çekermi başlıklı makalemizde bağ-kur askerlik borçlanması yaşı geri çeker mi ve ssk askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN