24.08.2019 - SSK Emekli

İşsizlik Maaşı Hesaplaması


İşsiliz Maaşı Hesaplama   : Sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı %40  olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini %80  geçememektedir.

2018 Yılı Asgari Ücret 2.029,50 TL’dir  ve Ne kadar Yüksek maaş alırsanız alın Alacağınız İşsizlik Maaşı Asgari Ücretin  %80 geçemez

2018 Yılında Asgari Ücretten Maaş Alan Kişinin alacağı işsizlik maaşı

Eğer Asgari Ücretten Maaş Alıyor iseniz Aylık Alacağınız İşsizlik Maaşı 806 TL’dir.


İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

Son 3 yıldaki prim gününüz 600 Günsen Az İse İşsizlik Maaşı Alamazsınız

Son 3 yıldaki prim gününüz  600-899 gün arası ise 6 Ay

Son 3 yıldaki prim gününüz  900-1079 gün arası ise 8  Ay

Son 3 yıldaki prim gününüz  1080  gün ve  fazla ise 10  Ay süresince işsizlik maaşı alabilirsiniz.


2018 YILI İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılır.


HANGİ DURUMLARDA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KESİLİR

İşsizlik ödeneği almakta iken;

  • a) Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,
  • b) İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,
  • c) Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,
  • d) Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen,

Sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir.


İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.


İşsizlik  Ödeneği Başvuru:

İşsizlik  ödeneği başvuru için En yakın İş-kur Müdürlüğüne Gidip Kimliğiniz İle başvuruda bulabilirsiniz, Ayrıca aşağıdaki linke tıklayarak E-devlet üzerinden de başvuru yapmanız mümkün, e devlet üzerinden başvuru yapılabilmesi için şifreniz olması gerekmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusutıkla sorunu sor