24.05.2019 - SSK Emekli

İşci Özlük Dosyası


İşçi Özlük Dosyası

Madde 75 – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

Özlük dosyası olmaması cezayı gerektirmekle birlikte, ayrıca özlük dosyasında bulunması zorunlu olan belgeleri düzenlememek veya zamanında ilgili kuruma vermemek de cezayı gerektirmektedir. Bazı belgelerin bulunmaması doğrudan idari para cezası gerektirmemekle birlikte, hem denetimlerde, hem de ihtilaflı hallerde ispat için bulundurulması gerekir.

İş Kanunu 109. Maddesi uyarınca işçiye yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olması gerekir. Bildirim yapılacak kişi bunu imzalamazsa, bu husus orada tutanakla tespit edilir. Tutanak en az iki kişi tarafından imzalanır. İşçiye yapılan bildirimlere ilişkin imzalı örnek veya imzadan kaçınmış ise düzenlenen tutanak eklenerek bunların da özlük dosyasında saklanması gerekir.

İşçi özlük dosyası her işçi için ayrı düzenlenmesi gerektiğinden, özlük dosyası düzenlenmeyen her işçi için ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olacaktır. Bu nedenle çalışan her işçi için bir özlük dosyası düzenlenmesi zorunludur.

 

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ BELGELER

İşe Başvuru Formu
Hizmet Sözleşmesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a
GSS Giriş Bildirgesi
SGK Sigortalı Bildirim Belgesi
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a
Aile Durum Bildirimi Formu
İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti
İkamete Dayalı Nüfus Kayıt Örneği
Yabancı Uyruklu İşçi Çalışma İzin Belgesi
Ücret Hesap Pusulası
Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
Referansları ve CV’ si
Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
Sağlık Raporu
Kan Grubunu Gösterir Belge
Adli sicil kaydı
Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
18 yaşından küçük çalışan var ise ebeveyninin muvafakatnamesi
Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar
Yıllık Ücretli İzin Cetveli
Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
2 adet vesikalık Fotoğraf
Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi
İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK
İş Kazası Tutanağı
Çalışma Belgesi
Fazla Çalışma Onay Belgesi
İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
İstifa Dilekçesi
İbraname
Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu
Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname
Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin belgeleri
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin imzasını taşıyan belgeler

 

 

İŞ BAŞVURU VE BİLGİ FORMU

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

BELİRLİ SURELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

AİLE DURUM BİLDİRİMİ

İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN TALEBİ DİLEKÇESİ

YILLIK ÜCRETLİ İZİN CETVELİ

HİZMET AKDİ FESÎH BİLDİRİMİ

DOĞUM YAPAN KADININ 6 AYLIK ÜCRETSİZ İZİN TALEP DİLEKÇESİ

DOĞUM YAPAN KADININ EMZİRME İZİN TALEP DİLEKÇESİ

İŞ KAZASI TUTANAĞI

İŞE İZİNSİZ GELMEME TUTANAĞI

İBRANAME

İŞE GELMEYEN İŞÇİNİN EN SON ADRESİNE GÖNDERİLECEK NOTER TEBLİGATI

DAHA EVVEL ÎŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMA DAVETİ

ÇALIŞMA BELGESİ

FAZLA MESAİ ONAY BELGESİ ÖRNEĞİ

İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

Bir önceki yazımız olan Emeklilik’te Son Yedi Yıl Kuralı başlıklı makalemizde Borçlanma son 7 yıl, Emeklilik ve son 7 yıl hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN