21.07.2019 - SSK Emekli

İş Güvencesi Tazminatı Hesaplanması ve Sgk İşlemleri


İş Güvencesi Tazminatı , Hesaplanması ve SGK İşlemleri

1.   İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NEDİR:

İş güvencesi tazminatı ,  İş Kanunun hükümlerine göre hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine bir aylık süre içinde onu işe başlatmayan işyerinin işçiye ödemek zorunda olduğu  en az dört , en çok sekiz aylık tutarındaki tazminata denir.

2.   İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATINDAN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR : 

a-    İşyerinin otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyeri olması,

b-    Faydalanan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile bu işyerinde çalışan işçi olması

c-    Çalışanın  işyerinde en az altı aylık kıdemi olan bir işçi olması

d-    İşletmenin bütününü sevk eden ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmaması gerekir.

3.   İŞE İADE DAVASI SÜRECİ VE SONUCU 

a-   1 Ay İçerisinde Dava Açma

İş K. M.20/1 uyarınca , iş sözleşmesi  feshedilen işçi  , gereksiz olduğu düşündüğü fesih bildirimin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde işe iade davası açmalıdır.  İşçi için dava açma süresinin başlangıcı fesih tebliğ tarihidir.  Bu süre içerisinde işçi dava açmadığı takdirde işe iade edilme hakkını kaybedecektir.

b-   Davanın Kazanılması

İş sözleşmesini iş veren tarafından sebep gösterilmeden ve ya geçersiz sebeple feshedilen işçi, açmış olduğu işe iade davasını kazandıktan sonra , geçersiz sayılan fesih nedeniyle , boşta geçen süreye ilişkin ücretini ve diğer haklarını talep etme hakkına sahip olur.

c-     İşçinin 10 Gün İçerisinde İşyerine Başvurması

Mahkemenin verdiği işçinin işe iade kararın , işçiye tebliğinden itibaren on iş günü içerisinde işe başlamak üzere işçinin işverenine başvurması gerekir. On iş günü geçtikten sonra yapılan başvuruyu işveren kabul etmek zorunda değildir.

d-   İş verenin İşçiyi İşe Başlatması ve ya Başlatmaması:

Kanuni süre içerisinde işe başlamak için başvuran işçiyi , işveren  işçinin başvuru tebliğini aldıktan  Bir Ay içinde işe Başlatır. Bu durumda iş veren işçisine çalıştırılmadığı  süreler için en çok dört aya kadar ücret öder.

e-   İşcinin İşveren Tarafından İşe Başlatılmaması:

Kanuni süre içerisinde işe başlamak için başvuran işçiyi , işveren Bir Ay içerisinde işe başlatmaz ise , işçinin boşta geçen süre ücretinin yanında ( Dört aylım ücret)  Tazminat ödemesi gerekmektedir. İş veren işçiye en az dört en fazla sekiz ay tutarında tazminat öder.

4.   İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR:

Yargıtay , iş güvencesi tazminatını belirlenmesinde yıllık ücretli izinle ilgili kıdem süresini dikkate alınması gerektiğini ön görmekte ve buna göre iş güvencesi tazminatı miktarı;

 

–          6 ay – 5 yıl arasında kıdemi olan işçi 4 aylık ücret tutarında

–          5-yıl -15 yıl arasında kıdemi olan işçi 5 aylık ücret tutarında

–          15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için ise 6 aylık ücret tutarında

Olması gerektiğine ve ayrıca fesih sebebine göre  bu miktarlarda azami sınır olan 8 aya kadar da çıkarılabileceğine hükmetmiştir.

 5- İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR:

İş güvencesi tazminatı fesih tarihindeki çıplak bürüt ücrete göre hesaplanması  gerekir. Bürüt ücretin içerisinde para ile ölçülebilir ve devamlılık  arz eden diğer menfaatler yer almaz.

Örneğin Bir iş yerinde 7 Yıldır çalışan  ve  en son ücreti 1.000 tl olan bir kişinin  İş güvencesi tazminatı hesaplayacak olursak:

İşçinin Kıdemi: 7 Yıl  ( 5 aylık bürüt ücret tutarında )

Aylık Bürüt Ücret:  1.000 tl

 

 

6- İŞE İADE DAVASI SONRASI SGK İŞLEMLERİ:

a-   İşçi 10 Gün İçinde İşe Başvurmazsa

İşçi 10 gün içerisinde işe başvurmaz ise SGK’ya prim belgesi verme ve prim ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

b-   İşci 10 Gün İçerisinde İşe Başlamak İçin Başvurursa:

İşci 10 gün içerisinde işe başvurursa işveren işçiyi Bir Ay içerisinde işe başlatmak veya başlatmamak durumundadır.

 

Eğer İşveren Bir Ay İçinde İşciyi İşe Başlatırsa;

–          Buna göre işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakları  verilecek ve SGK Primleri’de ödenecektir.

Eğer İşci Bir Ay İçerisinde İşe Başlatılmaz İse:

–          işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakları  verilecek ve SGK Primleri’de ödenecektir.

–          İş veren işçiyi işe başlatmayarak tazminat ödeme yolunu seçer ise En Az Dört En Çok Sekiz aylık ücreti tutarında İşe Başlatmama Tazminatı ödeyecek ödenen bu tutar  Prime Tabi Tutulmayacaktır.

“ İşveren İşciyi İster işe başlatsın ister başlatmasın mutlaka SGK ile ilgili işlemlere tabi olmaktadır.  “  Sadece başlatmaması durumunda   İlave olarak tazminat verecektir bu tazminat ise SGK primi ödenmeyecektir.

 

Prim Belgelerinin Verilme Usulü:

İşe İade kararına istinaden yapılacak geriye dönük aylık prim hizmet belgeleri elektronik ortamda değil  kağıt ortamında düzenlenmesi ve dilekçe ekinde , mahkeme kararına ait bir suretle birlikte işyerinin bağlı olduğu merkez müdürlüğüne verilecektir.

 

Prim Belge Verme Süresinin Zamanı:

İşçinin başvuru yaptığı onuncu işgününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23’ü ne kadar verilmesi gerekir.

 

–          Prim Belgeleri verildiği ayın sonuna kadar ödenir

–          Prim belgeleri için kanuni ödeme süresinde ödendiği takdirde para cezası uygulanmayacaktır.

–          5 Puanlık Prim İndirim Uygulaması:   İş yeri prim teşviki ile ilgili diğer şartları sağlaması ve prim belgesini yasal süresinde vermesi halinde 5510 sayılı kanun türü ile belge verebilir ve 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilir.

 

Mustafa Bayraktaroğlu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

http://www.mustafabayraktaroglu.com/

https://twitter.com/m_bayraktaroglu

 

 

Bir önceki yazımız olan Özel hastaneler sadece vatandaşı değil SGK’yı da soymuş… başlıklı makalemizde ali tezel, hastane ve sgk hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN