22.10.2018 - SSK Emekli

İhbar Tazminat Hakkı Nedir Kimler İhbar Tazminatı Alır Veya Öder


İhbar Tazminat Hakkı Nedir Kimler İhbar Tazminatı Alır Veya Öder 

İHBAR TAZMİNATI  HAKKI NEDİR?

4857 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre; Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

 1. a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
 2. b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 3. c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 4. d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

YENİ İŞVERENİNİN SORUMLULUĞU

İş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 17 nci maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde karşı tarafa ihbar tazminatı ödenmelidir. Kanunda belirtilen sürelerde ihbar öneli tanınması halinde ihbar tazminatı hakkı doğmaz. İhbar tazminatından olayın özelliklerine göre işçi, işveren ve işten çıkan işçiyi işe alan yeni işveren işçiyle birlikte sorumlu olabilir. Buna göre şu ihtimallerden bahsedilebilir:

 1. Sözleşmenin işveren tarafından haklı olmayan sebeple önel verilmeden feshi halinde sadece işçi lehine tazminata hükmedilir.

2.Sözleşme işçi tarafından haklı olmayan sebeple önel verilmeden feshedilmişse bu durumda işveren lehine tazminata hükmedilir.

 1. Yeni işverenin sorumlu olması. Yeni işverenin sorumluluğu 4857 SK. 23.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Madde 23 – Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur:
 2. a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa.
 3. b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa.
 4. c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse” bu durumda yeni işveren işçiyle birlikte ihbar tazminatından sorumlu olacaktır. İhbar tazminatında bir tarafın haksız feshinin bulunması gerektiğinden hem işçi hem de işveren lehine aynı anda ihbar tazminatına hükmedilmesi mümkün değildir. Yani daha açık bir ifadeyle bir dosyada aynı fesih sebebine bağlı olarak her iki taraf lehine iki ayrı ihbar tazminatına hükmedilmez. Ayrıca, derhal haklı fesih hakkının kullanılması halinde önel tanınması gerekmediğinden bu halde de karşı taraf lehine ihbar tazminatına hükmedilemez.

EVLENEN KADIN İŞÇİNİN-EMEKLİ OLARAK İŞTEN AYRILANLAR VEYA ASKERLİK GÖREVİ SEBEBİYLE İŞTEN AYRILANLARIN İHBAR TAZMİNAT KARŞISINDAKİ DURUMU

Bazı Sosyal Güvenlik Müşavirleri ,İnsan Kaynakları Yöneticileri ,Personel Müdürleri ,Muhasebe ve İdari İşler Müdürleri de ısrarla ve özellikle evlenen kadın işçinin evlilikten dolayı kıdem tazminatı istediği zaman karşılarına ihbar öneli kozunu ileri sürüyorlar.

Böylece işçi ve işveren arasında anlamsız tartışmalara neden olmaktadır.

Bu konu yıllardır tartışılmakta ve tam olarak’ta bir çözüm ortaya konulamamakta fakat yargıtayın kararları içtihad oluşturduğu için konu yargıya intikal ettiğinde Yargıtay yukarıda saydığım kadın işçinin evlenmesi erkek işçinin muazzaf askerliği ve yine emeklilik dolayısıyla işten ayrılmalarda işçinin ihbar öneline takılmaması yönünde kararları mevcut bulunmakta yani ihbar tazminatını öne sürerek işçinini hak etmiş olduğu kıdem tazminatını ihbar öneli ile daha düşük ödeyen işveren bunu faiziyle birlikte tekrar işçisine ödemek zorunda.

Uygulamada iş müfettişleri ve yargı kararlarında kadın işçinin evlenme nedeniyle iş sözleşmesini

YARGITAY KARARLARI DA BU YÖNDE

Yargıtay, bir Kararı’nda, “dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur.”

Yargıtay “İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.”

Yargıtay kararında da belirtildiği üzere evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçiden işveren ihbar tazminatı talep edemez. Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde fesheden kadının işyerinden ayrılmasından sonra başka bir işe girmesi onun kötü niyetli olduğu anlamına gelmez. Evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden kadından işveren ihbar tazminatı isteyemez.

Tabi sevgili okurlar dikkat ettiyseniz kişininin evlenmesi veya boşanıp tekrar evlenmesi hususunda kanun koyucu herhangi bir sınır getirmemiş yani kadın işçi evlendi kıdem tazminatını aldı sonra boşandı başka bir işyerinde veya aynı işyerinde tekrar çalışmaya başladı yine evlendi diyelim tekrara evlilikten dolayı kıdem tazminat hakkı var ancak anlaşmalı boşanma yaptı ise ve işveren bu durumu ispat edebilirse ödemiş olduğu kıdem tazminatını faiziyle birlikte geri alabilir.

Bir önceki yazımız olan SGK İşyeri Bildirilmesi başlıklı makalemizde iş veren, İş Yeri Bildirim Formu ve İstenen Belgeler hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
 1. aynur dedi ki:

  neden evde çalışanlar kıdem tazminatı alamaz anlamıyorum çalışma saatleri cok uzun olan ve her işi yaptırsınlar kıdem tazminatı vermesinler kanunnun degişmesi şart biz kadınlar hep ezilmelimi hakkımızı savunacak kimse yokmu nereye baş vurmalıyız yol gösterin

SORU SORUN