15.12.2018 - SSK Emekli

İflas eden şirketin çalışanı parasını nasıl alır?


SON dönemde birçok şirketin iflas erteleme başvurusu yaptığı bir gerçek. Bu durum ‘suistimal’ var mı tartışmalarını da getirdi.

Peki iflas eden şirketin çalışanı, parasını alabilir mi? Tabii ki ‘Garanti Fonu’ndan alabilir.Ancak buradaki sistem gibi “Kıdem Tazminatı Garanti Fonu” da gelmeli.

Halen tartışılan ve yakında yasalaşacağı belirtilen “Kıdem Tazminatı Fonu” yerine tıpkı işçiler için “Ücret Garanti Fonu”, işverenler için “Kredi Garanti Fonu” gibi işvereni acze düşmüş veya iflas etmiş şirket çalışanları için “Kıdem Tazminatı Garanti Fonu” kurulmalı… İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçilerine yapamadığı son üç aylık ücret ödemeleri, hem de kesinti yapılmadan Ücret Garanti Fonu’ndan ödenir. Ödeme için başvuru yapan işçiden bazı belgeler istenir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 1’inci maddesinde, “Bu kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur.

Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır. Bu ödemeler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78’inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç üst sınırını aşamaz.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonu’nun oluşumu ve uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir” denilmiştir.

Buna göre, çalışanlarına ücret ödemesi yapamayan işveren,

1– Konkordato ilan etmişse,

2- Aciz vesikası almışsa,

3- İflas kararı alınmışsa,

4– İflas ertelenmiş olsa dahi çalışanların son üç aylık ücretleri Ücret Garanti Fonu’ndan ödenir.

İşçinin bu parayı alabilmesi içinse;

1– Son bir yıldır aynı işyerinde çalışmış olması,

2- İşverenin ücretlerini ödememiş olması gerekir.

BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER

İŞKUR’a Ücret Garanti Fonu’ndan para isteyen bir işçi, aşağıdaki durumlara göre belirlenen belgeleri götürmek zorundadır.

– Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılmaksızın,

a) İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 105’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

b) İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

c) İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyum tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

ç) İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi.

KIDEM TAZMİNATI GARANTİ FONU GELMELİ

Halen mevcut ve klasikleşmiş “Kıdem Tazminatı”nın kaldırılıp yerine “Kıdem Tazminatı Fonu” getirilmeye çalışılıyor ama bu doğru bir yaklaşım değil, getirilmek istenen fona işverenler de karşı, işçiler de karşı tek isteyen devlet.

Amaç, kıdem tazminatını alamayan işçileri düşünüp almaları sağlamak ise yukarıda açıklandığı üzere, iflas etmiş, ödeme aczine düşmüş işverenlerin çalışanlarının alamadıkları kıdem tazminatı için “Kıdem Tazminatı Garanti Fonu” kurulmalı. Bu fon olursa ne işverene ne de işçiyi ilave yük gelmez çünkü, İşsizlik Fonu’nun yüzde 5’i bu işe ayrıldığında hem çalışanlar mutlu olacak hem de işçileri düşününler.

Ali Tezel/02.08.2016

Bir önceki yazımız olan ‘Cumartesi’ yıllık izinden sayılır mı? başlıklı makalemizde cumartesi izin, Resul Kurt ve yıllık izin hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 7 SORU
  1. feyzi dedi ki:

    06 11 1986 girişim var 3900 iş günümvae ben nezaman emeklı olabilirim

  2. Kadriye DUMLUPINAR dedi ki:

    Eşim,ssk emeklisiydi,vefatından sonra emekli maaşını almaya başladım.Şu andaki aldığım elime geçen maaş 1160tl.Babam’da ssk emeklisiydi,vefatından sonra annem emekli maaşını almaya başladı.Annemde 2 ay önce vefat etti.Annemin son aldığı emekli maaşı 1650 tl.Aldığım emekli maaşını durdurup.babamdan kalan emekli maaşını alsam,alacağım emekli maaşı ne kadar olur.

  3. Hasan yörük dedi ki:

    Sn ali tezel is yeri iflas etti ama is yeri iki kat bi kati baska isimle diger kat badka isimle faaliyetteydi birini kapattliar diger firmaya gecis yaptilar sadece birlesme olmus gibi geliyo bize bu durumda tazminatlari verecekler fakat hesaplama nadil olacak ornek verebilirmisiniz sgk dan bilgi alamadik

SORU SORUN