24.01.2019 - SSK Emekli

GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GİDEN SOMA MADENCİLERİ İÇİN TBMM SORUŞTURMA ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ


GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GİDEN SOMA MADENCİLERİ İÇİN TBMM SORUŞTURMA ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ

Son günlerde yoğunlukla Özel Sektöre tabi Maden ve Taş Ocaklarında 6331 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmadan 12/12 sistemi ile çalıştırmanın yoğunlukları ,bunun karşılığında haklarını alamamak ,işten çıkarılma tehditlerinden sıklıkla şikayet mailleri gelmektedir.

Alo 170 , Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerine şikayetler yoğunlaşmaktadır.

Özellikle Ege Bölgesinde yoğun olarak faaliyet gösteren taş ocaklarında kötü çalışma koşulları altında çalışanlar , şikayetlerinin sonuç alınmadığından işverenlerinde 6331 sayılı Kanunu görmezden geldiklerini, İş Güvenliği Uzmanlarının ise olayların fazla üzerine gidemediklerinden şikayet ediyorlar.

Çalışma Bakanlığına bağlı müfettişlerin acilen Kütahya ve ilçelerinde faaliyet gösteren taş ocaklarını, denetlemelidir.

Bu bölgelerde çalışanlarda kötü çalışma koşullarında şikayet ediyorlar.

Buralardan da her an İş Kazaları haberleri alabiliriz.

Soma’daki maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının nedenlerinin araştırılmasıyla ve bu kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik Araştırma Komisyonu Önergesinde aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.

“ Türkiye’deki yaklaşık 2 milyar tonluk linyit kömürü rezervinin 753 milyon tonu Soma’dadır. Soma’da günde 15 milyon ton tüvenan(*) linyit kömürü üretilmektedir. Türkiye Kömür İşletmelerinin en büyük işletmesi merkezi Soma’da olan Ege Linyit İşletmeleridir. Soma’da üretilen linyit, Soma Termik Santrallerine yakıt temin etmekte ve ısınma ve sanayinin talebini karşılamaktadır.’’

İşçi ölümleri ortalaması AB’nin 8,5 katıdır. Türkiye’de 2002-2013 yılları arasında toplam 880 bin iş kazası yaşanmış, bu kazalarda 13.442 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1946’dan 2013 yılına kadar iş kazaları sonucu ölen işçilerin sayısı ise 61 bin 270’e ulaşmıştır.

İş kazalarının en yüksek olduğu sektör madencilik ve taşocakçılığı sektörüdür.

TUİK’in ‘2013 İş Kazaları Araştırma Sonuçlarına’ göre iş kazası oranının en yüksek olduğu sektör madencilik ve taş ocakçılığı sektörüdür. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki kazaların toplam kazalar içindeki payı yüzde 13,4’tür. 1955-2013 tarihleri arasında toplam 3 bin 98 kişi maden kazalarında hayatını kaybetmiş, 326 bin kişi de yaralanmış veya sakat kalmıştır. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödövans vb. gibi yanlış uygulamalar ve kamusal denetimin yeterince yapılmaması iş kazalarının artmasına neden olmuştur.

Fakat önerge TBMM kabul görmemiştir.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6407 linki tıkladığınızda bu yönetmeliğin ne kadar başarılı olacağını sormuştuk.

Ülkemiz Madenci ölümlerinde , kazalarında şampiyonlar liginde liderliği koruyor.

Son üç yıldır adeta madencilerimiz ölümle randevulaşarak maden galerilerine giriyorlar.

Ölümlü yada yaralanmalı kazalara maruz kalmaktadırlar.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte Maden İşçilerini ,İşverenlerini ilgilendiren yönetmelikte 19.Eylül.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

GRİZU KARŞISINDA TEDBİRİ İŞVEREN ALIR

İşveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini önlemek üzere, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek için yapılan işe uygun tedbirler alır.

 

ENKAZ ALTINDA KALMAMA ADINA İŞVEREN TEDBİR ALACAK

İşveren, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar ve kullanıma hazır bulundurur.

 

İŞVEREN UYARI VE ALARM SİSTEMİNİ KURACAK

  • İşveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini kurar.

 

  • İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurur.

İŞVEREN SAĞLIK GÖZETİMİ YAPACAK

Yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanır.İşe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılır.

 

İŞVEREN YÖNETMELİK EKLERİNE UYGUN HAREKET ETMELİ

a) Yeraltı ve yerüstü maden işleri ile sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerlerinde ek-1’de,

b) Yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri ek-2’de,

c) Yeraltı maden işlerinin yapıldığı işyerleri ek-3’te,

ç) Sondajla maden çıkarılan işyerlerinde ek-4’te

belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklere uymak zorundadır.

İDARİ PARA CEZASINI UNUTMAMAK GEREKİR

30 26/1-n İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak) 1.120,00

 

Yukarıdaki Yönetmelik , dikkate alınmalı ,bunun yanında Maden Mühendisleri Odasının görüşleri değerlendirilmeli ,geçmişteki kazalardan ders çıkarılması ile  maden kazaları önlenebilir.

Soma bir madenci ilçesi 15 Bin çalışanı bünyesinde barındırıyor.Çalışanların büyük çoğunluğu yani %90 Özel Sektör İşletmelerinde ,%10 Kamu İşletmeleirinde çalışıyor.

5 Bin İş Kazası olmuş ,bu iş kazalarının büyük çoğunluğu Madende çalışanlarda gerçekleşmiştir.

79 Kişi ise hayatını Maden Kazaları ile kaybetmiştir.

Sağlık sorunları devam etmektedir.

Yeterli Donanımlı hastane yok.

Ülkemizde Maden ve Taş Ocağı çalışanları denetimin etkin olmadığını şikayet ediyorlar.

Taşeronlaşma sonucu ,yeterli İş Sağlığı ve Güvenliği önlemi alınmıyor.

ILO 176 Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hayata geçirilmelidir.

Ücret yetersizlikleri telafi edilmelidir.

Meslek Hastalıkları izlenmelidir.

İş Güvencesi yoktur. İşten çıkarma tehdidi var.

Çalışma koşulları sağlıksız olup ,bir çok çalışan meslek hastalığına yakalanıyor.

Sendikal örgütlenme taşeronlaşmadan dolayı engellenmiştir.

ÇSGB MÜFETTİŞLERİ SORUŞTURMA YAPACAKTIR.

İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Soma’da özel şirketin işlettiği kömür madeninde çıkan yangınla ilgili inceleme yapılması amacıyla 3 iş müfettişi görevlendirildi.

Bakanlık müfettişlerince 2012 yılında 2 kez, 2013 yılında 2 kez ve son olarak da 13-14, 17-18 Mart 2014’te iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapıldığı belirtilerek mevzuata aykırı bir durumun görülmediği ifade edildi.

Kaçınılmazlık ilkesine göre raporlar olayın seyrini anlatacaktır.

 

Hayatını kaybeden maden çalışanlarına Allah(cc) rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

 

(*)TÜVENAN KÖMÜR:

Tüvenan kömür, bir kömür ocağından tabii olarak çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan ham kömürdür.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

14.05.2014

Bir önceki yazımız olan Ölüm Aylığı Şartları başlıklı makalemizde bağkur ölüm ayliği, dul maaşı ve dul ve yetim aylığı hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SORUN