20.08.2019 - SSK Emekli

Göçmen Vatandaşların Askerlik Borçlanması


Göçmen Vatandaşların Askerlik Borçlanması Yurtdışında askerlik hizmetini yaptıktan sonra Türkiye’ye muhacir olarak gelen ve Türk vatandaşlığına alınanlar, askerliğini Türkiye’de yapmış olması şartı aranmaksızın, geldikleri ülkede askerlik hizmetlerini yaptıklarını resmi bir belge ile ibraz etmeleri halinde askerlik borçlanmasından yararlanabilecekler.

Söz konusu resmi belgedeki askerlik süresi borçlanmaya esas alınacaktır. Askerlik hizmetini yabancı bir ülkede ve o ülke kanunlarına göre yaptıktan sonra Türkiye’ye göçmen olarak gelen ve Türk Vatandaşlığına alınanların, geldikleri ülkede askerlik hizmetini yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri halinde belgede kayıtlı fiili askerlik süresinin borçlandırılmasına ilişkin Kurum uygulaması 30.01.1987 tarih 12-3 Ek Genelgede açıklanmıştır.

Söz konusu genelgeden önce Sosyal Güvenlik Kurumu askerliğini yurtdışında yaptıktan sonra göçmen olarak gelen ve Türk vatandaşlığına alınanların askerlik borçlanma taleplerini kabul etmemekteydi. Anılan genelgede belirtildiği üzere; 506 sayılı Kanunun askerlik borçlanmasıyla ilgili hükümlerinin uygulanmasında, 1111 sayılı Türk Askerlik Kanununa göre Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde er olarak veya yedek subay okulunda geçen süreler esas alındığından, askerlik hizmetini yabancı bir ülkede ve o ülke kanunlarına göre yaptıktan sonra Türkiye’ye göçmen olarak gelen ve Türk vatandaşlığına alınan sigortalıların sözkonusu askerlik sürelerini borçlanma talepleri Ocak 1987 tarihine kadar kabul edilmemiştir.


Talepleri kabul edilmeyen sigortalılar tarafından Kurum aleyhine açılan davalar sigortalılar aleyhine sonuçlanmış ise de, kararları sigortalılar tarafından temyiz edilmesi ve Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından da bozulması üzerine, konu SSK Yönetim Kurulunca incelenmiş ve Yargıtay’ın bozma gerekçesi nazara alınarak yurtdışında askerlik hizmetini yaptıktan sonra Türkiye’ye muhacir olarak gelen ve Türk vatandaşlığına alınanların “askerlik hizmetinin” Türkiye’de yapılmış olması şartı aranmaksızın, geldikleri ülkede askerlik hizmetini yaptıklarını gösterir, resmi bir belge ibraz etmeleri halinde belgede kayıtlı fiili askerlik süresinin borçlandırılmasına kararı alınmıştır.

Ancak, Bulgaristan’dan gelen göçmen Vatandaşlarımızın askerlik borçlandırılması için bir çoğunun ibraz ettiği belgelerde askerlik süresinin hangi tarihler arasında geçtiği belirtilmediğinden borçlanma işlemleri yapılamamıştır. Kurum konu ile ilgili olarak 12-10 sayılı genelgesinde, bu durumda olanların günün şartları içinde yeni bir belge temin etmelerine fiilen imkân bulunmadığından konunun Dışişleri Bakanlığı nezdinde incelendiği ve 1946-1987 yılları arasında Bulgaristan’da kara sınıfında muvazzaflık süresinin iki yıl olduğu, Bulgaristan’da soydaşlarımızın askerlik hizmetlerini istisnasız karacı olarak yapı ve inşaat işlerinde çalışarak yaptıkları, Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızdan yurda geldiği tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlar ile yurda geldikleri tarihte 19-22 yaş arasında bulunanlardan, ellerinde “askerliğini yapmış” veya askerliğini yapmış….leva ödemiş” şek¬linde belgesi bulunanların Bulgaristan’da askerlik yapmış kabul edilerek, 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yedeklik statüsüne geçirilmiş oldukları tespit edilmiştir.

Bu itibarla, Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızın askerlik hizmetini yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri halinde belgede kayıtlı fiili askerlik süresinin; belgede fiili askerlik süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri kayıtlı olmayanların ise tarihi belirtilmeksizin 2 yıl olarak borçlandırılmaları ve sigortalılık süresinin başlangıcından önceki süreler olarak işleme tabi tutulması uygun görülmüştür.

12-10 Ek genelge de sorunu tam olarak çözemediği için 02.11.1987 tarihinde 12-18 Ek genelge çıkarılmıştır. Bu genelgede, ülkemize geldikleri tarihte 22 yaşını doldurmuş olmaları sebebiyle askerliklerini yapmış kabul edilen, fakat Bulgaristan Devletinden askerlik yaptıklarına dair belge temin edemeyen Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızın, askerliklerini yapmış sayıldıklarına dair Türkiye’de bağlı bulundukları askerlik şubelerinden alacakları belge ile müracaat etmeleri halinde, taleplerinin kabul edilerek askerlik sürelerinin 2 yıl üzerinden borçlandırılmalarına imkan tanınmıştır.,

Bulgaristan dışındaki ülkelerden gelen göçmen vatandaşlarımızın as-kerlik hizmetini yaptıklarını gösterir resmi belgelerinde fiili askerlik süre-sinin kayıtlı olmaması halinde, geldikleri ülkelerdeki mecburi askerlik sürelerinin Dışişleri Bakanlığından tesbiti ve bu süre ile sınırlı olmak şartıyla borçlandırılmaları yapılmaktadır

Bir önceki yazımız olan Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları başlıklı makalemizde askerlik borçlanması, Borçlanma ve Doğum Borçlanması hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
  1. sevinç dedi ki:

    YURTDIŞI askerlik borçlanması başvurusunda bulunduk ELİMİZDE 2 YIL askerlik yaptığıma dair belge olmasına rağmen sgk 20 ay borçlanma yaptı.Dilekçe vermek istediğimizde sonucun değişmeyeceğini söylediler.Fakat kanuna göre 24 ay borçlanabilirim.Mağduriyete uğradım nereye itiraz dilekçesi vermeliyim.

  2. Naser dedi ki:

    Afganistan da 91 senesinde askerlik yaptım elimde 2 sene askerlik yaptığıma dair belge var . Fakat aradan geçen zaman da yönetimler degisti savaş filan derken benim belgeyi simdiki yönetim tanımıyor ne yapmalıyım . O zamanlar elektronik sistem yoktu tüm kayıtlar defter üzerine idi ve savaşlarda yok olup girmiştir

SORU SORUN