20.06.2019 - SSK Emekli

Gen testi ile kanser tarama cebinizden çıkar


Gen testi ile kanser tarama cebinizden çıkar 

Haberlerde okumuşsunuzdur, Angelina Jolie yaptırdığı gen testleri ile kansere yakalanma riski yüksek olduğunu tespit ettirip, kanser riski taşıyan organlarını aldırmış. Acaba aynı işlemi sizler yaptırmak isterseniz bunu SGK karşılıyor mu?

 

Angelina Jolie yaptırdığı gen tarama testleri (BRCA1 ve BRCA2) ile meme ve yumurtalık kanseri olma riski olduğunu öğrenmesi üzerine, hem göğüslerini hem de yumurtalıklarını aldırmış. Sonuçta hekimler kanser riskinin yüzde 80’lerden yüzde 10’lara kadar düştüğünü belirtmişler.

Kanser teşhisinde gen teknolojisi artık yoğun olarak kullanılıyor. Kanser tiplerine göre yapılan gen testi isim listesi de aşağıdaki gibidir.

 

Kanser tipi Genetik tanı   Test Süresi
MEME KANSERİ      
Kalıtsal meme ve ovaryum kanseri – mutasyon araştırma BRCA1, BRCA2   4-6 hafta
Kalıtsal meme ve ovaryum kanseri –bilinen mutasyonun taranması BRCA1, BRCA2   5 gün
Meme kanserleri HER2 amplifikasyonu   5 gün
       
KOLON KANSERİ      
HNPCC (Herediter Non-polipozis Kolon ca) MLH   4-6 hafta
FAP ( Familyal adenomatöz polipozis) APC   4-6 hafta
Kolon Kanseri ( APCI1307K ilişkili) APCI1307K   1-2 hafta
Jüvenil Polipozis Sendromu SDS   4-6 hafta
       
TİROİD KANSERİ      
Multipl Endokrin Neoplazi (Medüller Tiroid Kanseri) MEN2   1 hafta
       
KANSER İLİŞKİLİ SENDROMLAR      
Peutz Jeghers Sendromu STK11   1-2 hafta
Cowden Sendromu ( Hamartoma tümor sendromu-PHTS) PTEN   1-2 ay
Bloom Sendromu BLM (RECQL3)   1 hafta

 

Daha çok, meme yumurtalık kanseri riskini ölçmek için yapılan testin adı BRCA1 ve BRCA2 mutasyon ve gen taramsı olup piyasa fiyatı da 3 ile 4 bin lira arasında değişmektedir.

 

***Meme kanseri genetik bir hastalık mı?
Uzmanlara göre;  kalıtsal olsun veya olmasın, tüm meme kanserlerinde birden fazla genetik bozukluk (mutasyon) bulunabilmektedir. Bunlardan bazıları (ana-babadan) kalıtsal olup çocuğa geçerler. Bazıları da kalıtsal değil sonradan meydana gelirler.

Ancak, kalıtsallık oranı yüzde 5 ile 10 arasında etkilidir. Daha çok ailede 65 yaşından önce meme veya yumurtalık kanseri bulunması, aynı ailede iki veya daha fazla sayıda meme veya yumurtalık kanseri bulunması, her iki memede de kanser bulunması meme kanserinin o ailede kalıtsal olabileceğini düşündürür. Şüphelenilen kişilerde BRCA1 ve BRCA2 gen testleri ile kalıtsal meme kanseri tanısı yapılabilir.

 

***SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

SGK’nın hangi genetik testleri karşıladığı da SUT eki 8 numaralı listede var ama maalesef bu listede BRCA1 ve BRCA2 gen testleri yok. SUT’a göre yapılan genetik testleri listesi aşağıdaki gibidir.

 

 

4657

  9.6.TIBBİ GENETİK Sadece  sözleşmeli üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları veya bünyesinde, genetik tanı merkezi ruhsatı/ geçici çalışma izin belgesi olan laboratuarı bulunan ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından faturalandırılır (prenatal genetik tetkikler hariç). Genetik tetkik bedellerinin ödenebilmesi için; yapılacak analizlerin sonuçları raporda belirtilecektir. Analiz görüntülü sonuçlarının orijinal cihaz çıktılarının imzalı fotokopisi (gerektiğinde orjinal çıktı istenebilir) sonuç raporuna eklenecek ayrıca hekim tarafından tetkik istem formunda analiz endikasyonu, tanı için gerekliliği ve tedavi protokolünü değiştirip değiştirmediği belirtilmeli ve bir örneği faturaya eklenmelidir.

 

4658

  SİTOGENETİK  

 

4659

908.440 Amniotik mayii kültürü  

150,08

4660

908.450 Analiz, > 50 hücre  

40,13

4661

908.460 Analiz, 20 hücre  

25,13

4662

908.470 Analiz, fetal doku  

70,15

4663

908.480 Analiz, frajil X (>100)  

70,15

4664

908.490 Analiz, HRB ile (>50)  

50,08

4665

908.500 Analiz, HRB ile (20 – 50)  

45,03

4666

908.510 Analiz, kırık sendromları  

50,08

4667

908.520 Analiz, marker kromozom (>100)  

100,17

4668

908.530 Analiz, SCE değerlendirme  

70,15

4669

908.540 Deri biyopsi kültürü  

70,15

4670

908.550 Düşük materyali kültürü  

120,07

4671

908.560 Fetal kan kültürü  

100,17

4672

908.570 Frajil X hücre kültürü  

70,15

4673

908.580 Gonad biyopsi materyali kültürü  

100,17

4674

908.590 HRB hücre kültürü  

70,15

4675

908.600 Kemik iliği, direkt  

100,17

4676

908.610 Koryon villus materyali, direkt  

100,17

4677

908.620 Koryon villus materyali, kültür  

130,19

4678

908.630 Kro, bant, SCE boyama  

50,08

4679

908.640 Kro, bant, telomer  

50,08

4680

908.650 Kro, bantlama, C, HRB, Nor, Q her biri

40,13

4681

908.660 Kromozom, bantlama, GTG  

40,13

4682

908.670 Kromozom, bantlama, R  

40,13

4683

908.680 Periferik kan kültürü  

50,08

4684

908.690 Solid doku materyali kültürü  

100,17

4685

  MOLEKÜLER Adli veya tıbbi endikasyonlara bağlı zorunluluklar dışında kişinin kendi isteğine bağlı olarak yaptırılan DNA testleri için kurumlarca hiçbir şekilde ödenmez.

 

4686

908.700 Agaroz jel elektroforez  

20,07

4687

908.710 Analiz, PCR (2 primer)  

60,03

4688

908.760 DNA dizi analizi, 2 primer*  

120,07

4689

908.770 DNA dizi analizi, 4 primer*  

126,48

4690

908.780 DNA dizi analizi, 8 primer*  

140,13

4691

908.791 DNA’nın metilasyon için modifikasyonu  

59,02

4692

908.800 DNA, İzolasyon, amnion sıvısı* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.

45,03

4693

908.810 DNA, İzolasyon, CVS* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.

50,08

4694

908.820 DNA, İzolasyon, kan* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.

30,02

4695

908.830 DNA, İzolasyon, doku* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.

40,13

4696

908.840 Dot blot  

80,10

4697

908.890 Kantitatif RT-PCR (2 örnek)  

200,17

4698

908.900 Kantitatif RT-PCR (4 örnek)  

250,25

4699

908.910 Kantitatif RT-PCR (8 örnek)  

300,17

4700

908.915 MLPA En fazla bir adet faturalandırılabilir.

134,91

4701

908.920 Northern blot  

120,07

4702

908.930 Parental analiz, 16 primer  

160,20

4703

908.940 Parental analiz, 8 primer  

140,13

4704

908.950 PCR, multiplex  

100,17

4705

908.960 PCR, nested  

80,10

4706

908.980 PCR, RT  

80,10

4707

908.990 Poliakrilamid jel elektroforezi  

40,13

4708

908.991 Real time PCR  

198,99

4709

909.030 RFLP PCR, agaroz jel elektroforez dahil 

75,89

4710

909.031 RNA izolasyon Her hasta için tek RNA izolasyonu ödenir.

30,02

4711

909.040 Saflaştırma, PCR En fazla bir adet faturalandırılabilir.

25,30

4712

909.060 Sitogenetik, FISH, interfaz  

200,17

4713

909.070 Sitogenetik, FISH, lokus spesifik  

180,10

4714

909.080 Sitogenetik, FISH, multicolor  

240,13

4715

909.090 Sitogenetik, FISH, sentromer, 2 prob  

140,13

4716

909.100 Sitogenetik, FISH, sentromer, multiprob  

180,10

4717

909.110 Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, 2 prob  

200,17

4718

909.120 Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, multiprob  

240,13

4719

909.130 Southern blot  

80,10

4720

909.191 Striple mutasyon analizi (1-5 mutasyon için)   Bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir. Bir adet faturalandırılabilir. 9.6 başlığı altındaki işlemler ile birlikte faturalandırılamaz.

118,04

4721

909.192 Striple mutasyon analizi (1-12 mutasyon için)   Bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir. Bir adet faturalandırılabilir. 9.6 başlığı altındaki işlemler ile birlikte faturalandırılamaz.

134,91

4722

909.193 Striple mutasyon analizi (1-13 ve üzeri mutasyon için)    Bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir. Bir adet faturalandırılabilir. 9.6 başlığı altındaki işlemler ile birlikte faturalandırılamaz.

143,34

4723

909.200 Western Blot  

128,16

 

Gen testi ile kanser tarama cebinizden çıkar

 

Haberlerde okumuşsunuzdur, Angelina Jolie yaptırdığı gen testleri ile kansere yakalanma riski yüksek olduğunu tespit ettirip, kanser riski taşıyan organlarını aldırmış. Acaba aynı işlemi sizler yaptırmak isterseniz bunu SGK karşılıyor mu?

 

 

Angelina Jolie yaptırdığı gen tarama testleri (BRCA1 ve BRCA2) ile meme ve yumurtalık kanseri olma riski olduğunu öğrenmesi üzerine, hem göğüslerini hem de yumurtalıklarını aldırmış. Sonuçta hekimler kanser riskinin yüzde 80’lerden yüzde 10’lara kadar düştüğünü belirtmişler.

Kanser teşhisinde gen teknolojisi artık yoğun olarak kullanılıyor. Kanser tiplerine göre yapılan gen testi isim listesi de aşağıdaki gibidir.

 

Kanser tipi Genetik tanı   Test Süresi
MEME KANSERİ      
Kalıtsal meme ve ovaryum kanseri – mutasyon araştırma BRCA1, BRCA2   4-6 hafta
Kalıtsal meme ve ovaryum kanseri –bilinen mutasyonun taranması BRCA1, BRCA2   5 gün
Meme kanserleri HER2 amplifikasyonu   5 gün
       
KOLON KANSERİ      
HNPCC (Herediter Non-polipozis Kolon ca) MLH   4-6 hafta
FAP ( Familyal adenomatöz polipozis) APC   4-6 hafta
Kolon Kanseri ( APCI1307K ilişkili) APCI1307K   1-2 hafta
Jüvenil Polipozis Sendromu SDS   4-6 hafta
       
TİROİD KANSERİ      
Multipl Endokrin Neoplazi (Medüller Tiroid Kanseri) MEN2   1 hafta
       
KANSER İLİŞKİLİ SENDROMLAR      
Peutz Jeghers Sendromu STK11   1-2 hafta
Cowden Sendromu ( Hamartoma tümor sendromu-PHTS) PTEN   1-2 ay
Bloom Sendromu BLM (RECQL3)   1 hafta

 

Daha çok, meme yumurtalık kanseri riskini ölçmek için yapılan testin adı BRCA1 ve BRCA2 mutasyon ve gen taramsı olup piyasa fiyatı da 3 ile 4 bin lira arasında değişmektedir.

 

***Meme kanseri genetik bir hastalık mı?
Uzmanlara göre;  kalıtsal olsun veya olmasın, tüm meme kanserlerinde birden fazla genetik bozukluk (mutasyon) bulunabilmektedir. Bunlardan bazıları (ana-babadan) kalıtsal olup çocuğa geçerler. Bazıları da kalıtsal değil sonradan meydana gelirler.

Ancak, kalıtsallık oranı yüzde 5 ile 10 arasında etkilidir. Daha çok ailede 65 yaşından önce meme veya yumurtalık kanseri bulunması, aynı ailede iki veya daha fazla sayıda meme veya yumurtalık kanseri bulunması, her iki memede de kanser bulunması meme kanserinin o ailede kalıtsal olabileceğini düşündürür. Şüphelenilen kişilerde BRCA1 ve BRCA2 gen testleri ile kalıtsal meme kanseri tanısı yapılabilir.

 

***SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

SGK’nın hangi genetik testleri karşıladığı da SUT eki 8 numaralı listede var ama maalesef bu listede BRCA1 ve BRCA2 gen testleri yok. SUT’a göre yapılan genetik testleri listesi aşağıdaki gibidir.

 

 

4657

  9.6.TIBBİ GENETİK Sadece  sözleşmeli üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları veya bünyesinde, genetik tanı merkezi ruhsatı/ geçici çalışma izin belgesi olan laboratuarı bulunan ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından faturalandırılır (prenatal genetik tetkikler hariç). Genetik tetkik bedellerinin ödenebilmesi için; yapılacak analizlerin sonuçları raporda belirtilecektir. Analiz görüntülü sonuçlarının orijinal cihaz çıktılarının imzalı fotokopisi (gerektiğinde orjinal çıktı istenebilir) sonuç raporuna eklenecek ayrıca hekim tarafından tetkik istem formunda analiz endikasyonu, tanı için gerekliliği ve tedavi protokolünü değiştirip değiştirmediği belirtilmeli ve bir örneği faturaya eklenmelidir.

 

4658

  SİTOGENETİK  

 

4659

908.440 Amniotik mayii kültürü  

150,08

4660

908.450 Analiz, > 50 hücre  

40,13

4661

908.460 Analiz, 20 hücre  

25,13

4662

908.470 Analiz, fetal doku  

70,15

4663

908.480 Analiz, frajil X (>100)  

70,15

4664

908.490 Analiz, HRB ile (>50)  

50,08

4665

908.500 Analiz, HRB ile (20 – 50)  

45,03

4666

908.510 Analiz, kırık sendromları  

50,08

4667

908.520 Analiz, marker kromozom (>100)  

100,17

4668

908.530 Analiz, SCE değerlendirme  

70,15

4669

908.540 Deri biyopsi kültürü  

70,15

4670

908.550 Düşük materyali kültürü  

120,07

4671

908.560 Fetal kan kültürü  

100,17

4672

908.570 Frajil X hücre kültürü  

70,15

4673

908.580 Gonad biyopsi materyali kültürü  

100,17

4674

908.590 HRB hücre kültürü  

70,15

4675

908.600 Kemik iliği, direkt  

100,17

4676

908.610 Koryon villus materyali, direkt  

100,17

4677

908.620 Koryon villus materyali, kültür  

130,19

4678

908.630 Kro, bant, SCE boyama  

50,08

4679

908.640 Kro, bant, telomer  

50,08

4680

908.650 Kro, bantlama, C, HRB, Nor, Q her biri

40,13

4681

908.660 Kromozom, bantlama, GTG  

40,13

4682

908.670 Kromozom, bantlama, R  

40,13

4683

908.680 Periferik kan kültürü  

50,08

4684

908.690 Solid doku materyali kültürü  

100,17

4685

  MOLEKÜLER Adli veya tıbbi endikasyonlara bağlı zorunluluklar dışında kişinin kendi isteğine bağlı olarak yaptırılan DNA testleri için kurumlarca hiçbir şekilde ödenmez.

 

4686

908.700 Agaroz jel elektroforez  

20,07

4687

908.710 Analiz, PCR (2 primer)  

60,03

4688

908.760 DNA dizi analizi, 2 primer*  

120,07

4689

908.770 DNA dizi analizi, 4 primer*  

126,48

4690

908.780 DNA dizi analizi, 8 primer*  

140,13

4691

908.791 DNA’nın metilasyon için modifikasyonu  

59,02

4692

908.800 DNA, İzolasyon, amnion sıvısı* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.

45,03

4693

908.810 DNA, İzolasyon, CVS* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.

50,08

4694

908.820 DNA, İzolasyon, kan* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.

30,02

4695

908.830 DNA, İzolasyon, doku* Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.

40,13

4696

908.840 Dot blot  

80,10

4697

908.890 Kantitatif RT-PCR (2 örnek)  

200,17

4698

908.900 Kantitatif RT-PCR (4 örnek)  

250,25

4699

908.910 Kantitatif RT-PCR (8 örnek)  

300,17

4700

908.915 MLPA En fazla bir adet faturalandırılabilir.

134,91

4701

908.920 Northern blot  

120,07

4702

908.930 Parental analiz, 16 primer  

160,20

4703

908.940 Parental analiz, 8 primer  

140,13

4704

908.950 PCR, multiplex  

100,17

4705

908.960 PCR, nested  

80,10

4706

908.980 PCR, RT  

80,10

4707

908.990 Poliakrilamid jel elektroforezi  

40,13

4708

908.991 Real time PCR  

198,99

4709

909.030 RFLP PCR, agaroz jel elektroforez dahil 

75,89

4710

909.031 RNA izolasyon Her hasta için tek RNA izolasyonu ödenir.

30,02

4711

909.040 Saflaştırma, PCR En fazla bir adet faturalandırılabilir.

25,30

4712

909.060 Sitogenetik, FISH, interfaz  

200,17

4713

909.070 Sitogenetik, FISH, lokus spesifik  

180,10

4714

909.080 Sitogenetik, FISH, multicolor  

240,13

4715

909.090 Sitogenetik, FISH, sentromer, 2 prob  

140,13

4716

909.100 Sitogenetik, FISH, sentromer, multiprob  

180,10

4717

909.110 Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, 2 prob  

200,17

4718

909.120 Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, multiprob  

240,13

4719

909.130 Southern blot  

80,10

4720

909.191 Striple mutasyon analizi (1-5 mutasyon için)   Bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir. Bir adet faturalandırılabilir. 9.6 başlığı altındaki işlemler ile birlikte faturalandırılamaz.

118,04

4721

909.192 Striple mutasyon analizi (1-12 mutasyon için)   Bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir. Bir adet faturalandırılabilir. 9.6 başlığı altındaki işlemler ile birlikte faturalandırılamaz.

134,91

4722

909.193 Striple mutasyon analizi (1-13 ve üzeri mutasyon için)    Bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir. Bir adet faturalandırılabilir. 9.6 başlığı altındaki işlemler ile birlikte faturalandırılamaz.

143,34

4723

909.200 Western Blot  

128,16

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
  1. nurcan helvacı dedi ki:

    merhabalar. benim yengem 10 gün önce ameliyat oldu. kitle alındı şu anda vucudunda kanserli hücre yok denildi. kitle 1. evrede idi 2cm 40 ml civarı. yayılma olmadı. bu işlemi yaptırabilir miyiz çıkan sonuca göre kemoterapi almayabilir miyiz bilgi veririseniz sevinirim

SORU SORUN