21.07.2019 - SSK Emekli

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sigortalılara Nasıl Ödenmektedir?


Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sigortalılara Nasıl Ödenmektedir?: (4/1-a) SSK  kapsamındaki tabi sigortalıların geçici iş göremez­lik ödenekleri PTT üzerinden gerçekleştirilecektir.

Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idaresinin işverenlerince söz konusu sigorta kollarından dolayı istirahatlı bırakılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin Kurumca yukarıda belirlenen usul ve esaslara göre, SGK adına sigortalılara ödenmesi ve daha sonra Kurum ile mahsuplaşılmak suretiyle tahsil edilmesi mümkün olmakla birlikte, Kurumsal ve işveren alt yapısı oluşturuluncaya kadar bu işlemler yapılmayacaktır.

Kamu idarelerinde, (4/1-a) SSK  kapsamında çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için SGK’ya ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından SGK adına sigortalılara ödenmesi mümkün olmakla birlikte, ikinci bir talimata kadar bu mahiyette protokoller imzalanmayacaktır. Kurumca bu konuda verilecek izinden sonra işveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi halinde, işverenin;

  1. İstirahat raporlarını,
  2. Sigortalının istirahatlı olduğu devrede işyerinde çalış­madığına dair yazıyı,
  3. Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin net kazancını,

 Geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir imzalı ödeme belgesini,

Kuruma ibrazından sonra, Kurum tarafından hesaplana­rak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması halinde ilk prim bor­cuna mahsup edilecektir. İşyerinin kapanmış olması halinde ise iade edilecektir.

(4/1-b) kapsamındaki sigortalılar sadece, istirahat raporla­rıyla birlikte banka hesap numaralarını bildirirler, bunlardan yukarıda sayılan bilgiler istenmez. Kurum bankalar yerine PTT şubeleri üzerinden de sigortalılara da ödeme yapabilecektir.

Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas is­tirahat raporu süresi içinde, sigortalılık halinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde istirahat süresince geçici iş göre­mezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.

Bir önceki yazımız olan Askerlik Borçlanması Yaşı Öne Çekermi başlıklı makalemizde bağ-kur askerlik borçlanması yaşı geri çeker mi ve ssk askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 1 SORU
  1. ışılay taruz dedi ki:

    hastlık süresi içinde raporlanan ssk günlerimi nasıl öderim

SORU SORUN