23.05.2019 - SSK Emekli

Fiili Hizmet Süresinin Yaş Haddinden Düşülmesi


Fiili Hizmet Süresinin Yaş Haddinden Düşülmesi

Prim ödeme gün sayısına eklenen fiili hizmet süresi zammının yarısı ölüm ve maluliyet halleri hariç üç yılı  geç­memek üzere 5510 sayılı Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir. Yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için yer altı işlerinin ma­den ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışan sigortalıların en az 1800 gün, diğer si­gortalıların ise fiili hizmet süresi zammı kapsamında söz ko­nusu işyeri ve işlerde en az 3600 gün çalışmaları gerekmekte­dir.

Ancak, yer altı işlerinin maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde en az 1800 gün çalışan sigortalılar için yaş haddi indiriminde süre sınırı uygu­lanmayacaktır.

Fiili hizmet süresi zammına tabi olarak farklı işyerinde ça­lışan sigortalının emeklilik yaş haddinden indirim yapılması için gerekli olan 3600 günü belirlenirken tüm işyerlerinde ge­çen hizmetleri ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Ancak, 3600 günün hesabında dikkate alman maden işyerlerinin yeraltı işyerlerin­de geçen çalışmalarının 1800 günden az olması halinde diğer çalışmaları için yaştan indirim yapılacak süre hesaplanırken bu çalışmalardan dolayı indirim yapılacak süre hesaplanmayacaktır.
Örnek : Çimento fabrikası işyerinde 1600 gün, alüminyum fabrikası işyerinde 900 gün, maden ocağında ise 1100 gün çalışması bulunan sigortalı (A)’nın, yaş haddinden indirim yapılmasında aranan 3600 prim gün sayısının tespitinde fiili hizmet süresi zammı kapsamında tüm işyerlerinde geçen hizmet süreleri (1600+900+1100 = 3600 gün) toplamı dikkate alınacak, ancak, çimento ve alüminyum fabrikalarında geçen çalışmalar için yaş indirimine esas fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken, maden işyerindeki çalışmalar 1800 gün olmadığından bu süreler göre yaş indirimine esas fiili hizmet süresi zammı hesaplanmayacaktır.
2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32. maddesine göre fiili hizmet süresi zammına müstehak görevlerde çalışanların bu görevlerde geçirdikleri süreler, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra da 5510 sayılı Kanu-nun 40. maddesi kapsamına tabi işlerde çalışmaları durumunda sigortalıların yaş haddi indiriminden faydalanabilmeleri için aranan 3600 günün doldurulmasında dikkate alınacaktır.
2008 yılı Ekim ayı başına kadar mülga 506 sayılı Kanuna tabi itibari hizmet süreleri ve 5434 sayılı Kanuna tabi fiili hizmet süresi zammı ile ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir.
Ancak, daha önce 506 sayılı Kanunun mülga ek 5. madde-sinde sayılan itibari hizmet süresi ve 5434 sayılı kanun mülga 32. maddesinde sayılan fiili hizmet süresi zammı kapsamında yer alıp, 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde fiili hizmet süre¬si zammı kapsamında sayılmayan işlerde 2008 yılı Ekim ayı başından önce geçen çalışma sürelerinin değerlendirilmesinde 3600 gün prim ödeme şartı aranmayacaktır.

Fiili Hizmet Süresi Hesaplama

Bir önceki yazımız olan Malüllük Aylığı başlıklı makalemizde Malülen Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 2 SORU
 1. Hüseyin gökçe dedi ki:

  Termik santralde 25 yıl çalışıyorum başlangıç 1988 fiili hizmet zammı nda nezaman yararlanıp emekli liğimnezaman tşkk

 2. Sıtkı DİBEK dedi ki:

  20/03/1971 doğumluyum.03/11/1986 yılında türkiye taş kömürü kurumuna iş başı yaptım.uzun yılar kaynakçı olarak çalıştığım kurumda.SGK VERDİĞİM DİLEKÇEDEKİ NET BİLGİLER ŞÖYLEDİR….
  14/04/2018 itibarı ile
  yerüstü gün:7916
  yeraltı gün:2932
  yeraltı itibari hizmet(2008) sonrası: 137 gün
  1/4 oranında 137 günden emeklilikte yaş haddimden düşülerek 20/03/2020 tarihi 49 yaşımdan 34 gün önce emekli olacağım bildirilmiştir….benim öğrenmek istediğim 2008 öncesi yeraltı gün sayımın itibari hizmete tabi olup olmadığıdır.İlk yeraltı sigortam 1997 yılındadır. tşk ederim. tel numaram 05334397546

SORU SORUN