20.08.2019 - SSK Emekli

Fiili Hizmet Süresi


Fiili Hizmet süresi   aşağıda listesi bulunan işlerde çalışan kişilerin prim gün sayılarına eklenecek  ve Prim ödeme gün sayısına eklenen fiili hizmet süresi zammının yarısı ölüm ve maluliyet halleri hariç üç yılı  geç­memek (1.080 Gün) üzere Emekli Aylığı  bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir.

Örnek : Cam Fabrikasında 1500 Gün Çalışan Bir kişinin Fiili Hizmet Süresi:  1500×60/360=250 Gün Prim Gününe eklenecek 250/2 125 Gün yaş haddinden düşecektir.

Aşağıdaki Hesaplama Formundan fiili hizmet sürenizi girerek hesaplama yapabilirsiniz

 

 

Fiili Hizmet Süresi Zammından Hangi Sigortalılar Yararlanır?

a) Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlardan  ( 60 Gün)
– Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı,
– Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe,Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı,
– Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma, işlerinde fiilen çalışan sigortalılar.

b) Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlardan; ( 60 Gün)
– Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturma¬yacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),
– Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde),
– Ateşçilik işlerinde,
– Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde),
– Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri),
– Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı  akdirde)
– Camı fırın başından alma işlerinde,
– Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde,
– Traş işlerinde,
– Asitle hak ve cilâlama işlerinde,
– Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturma-yacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde)
– Pota ve taş odalarında görülen işlerde,fiilen çalışan sigortalılar.

c) Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlardan; (90 Gün)
– Cıva izabe fırınlarında,
– Elementer cıva bulunan ocaklarda, görülen işlerde fiilen çalışan sigortalılar.
d) Çimento fabrikalarında çalışanlardan;
– İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma,
– Otomatik fırınlarda pişirme,
– Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde), işlerinde fiilen çalışan sigortalılar.

e) Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlardan; ( 60 Gün)
– Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme,
– Kimyasal arıtma,
– Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temiz-lenmesi,
– Kok fabrikalarında kömür ve ocak,
– Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması,
– Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması,
işlerinde fiilen çalışan sigortalılar.

f) Alüminyum fabrikalarında çalışanlardan;  ( 60 Gün)
– Alüminyum oksit üretimi- Baca gazlarından asit elde edilmesi, işlerinde fiilen çalışan sigortalılar.

i) Yeraltı işlerinde çalışanlardan; ( 180 Gün)
Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde fiilen çalışan sigortalılar. (Söz konusu işleri yer üstünde yapan sigortalılar bu kapsamda değerlendi-rilmeyecektir.)

İ) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlardan; ( 90 Gün)
Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde fiilen çalışan sigortalılar.

k) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlardan; ( 60 ve 90 Gün)
– Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren iş-lerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde,   60 Gün
– Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren iş-lerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde,
– Dalgıçlık işinde, fiilen çalışan sigortalılar. 90 Gün

l) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlardan; (90 Gün)
Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadrosunda çalışanlar.

m) Emniyet ve polis mesleğinde görev yapanlardan; ( 90 Gün)
Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser,emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları.

n) Milli İstihbarat Teşkilatı Mensupları, ( 90 Gün)
o) İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlardan;  ( 60 Gün)
Yangın söndürme işinde fiilen çalışan sigortalılar.

fiili-hizmet-listesi

Bir önceki yazımız olan Malüllük Aylığı başlıklı makalemizde Malülen Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 15 SORU
  1. uğur dedi ki:

    merhaba 2007 den 2015 kadar 90 gün fili hizmet ödemem var sgk primim 32a dan yattı yani 9 yıl kesintisiz ödendi yaşım 44 sgk başlangıcım 01.10.1988 emeklilik hesabında 51 yaşımda emekli olacağım 9 yıl fili hizmet emeklilik yaşımı ne kadar geri çeker bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim saygılarla

  2. urungo s,ylemez dedi ki:

    girişim 1986 8700 gün var ne zaman emekli olurum

  3. Hüseyin gökçe dedi ki:

    1988başlangıç 1993mart termik santral başlangıç fiili hizmet zammı nda yararlanıp ne zaman emekli olabilirim yaşım 48

1 2 3 5
SORU SORUN