Fiili Hizmet Süresi

Fiili Hizmet süresi   aşağıda listesi bulunan işlerde çalışan kişilerin prim gün sayılarına eklenecek  ve Prim ödeme gün sayısına eklenen fiili hizmet süresi zammının yarısı ölüm ve maluliyet halleri hariç üç yılı  geç­memek (1.080 Gün) üzere Emekli Aylığı  bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir.

Örnek : Cam Fabrikasında 1500 Gün Çalışan Bir kişinin Fiili Hizmet Süresi:  1500×60/360=250 Gün Prim Gününe eklenecek 250/2 125 Gün yaş haddinden düşecektir.

Aşağıdaki Hesaplama Formundan fiili hizmet sürenizi girerek hesaplama yapabilirsiniz

 

Fiili Hizmet Süresi Hesaplama

Aşağıdaki Hesaplama Formunda Filli Hizmet Sürenizi Yazdığınızda Primlerinize ne kadar eklenip , Yaş Şartınızdan Ne Kadar Düşeceği Hesaplanmaktadır.

 

Fiili Hizmet Süresi Zammından Hangi Sigortalılar Yararlanır?

a) Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlardan  ( 60 Gün)
– Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı,
– Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe,Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı,
– Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma, işlerinde fiilen çalışan sigortalılar.

b) Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlardan; ( 60 Gün)
– Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturma¬yacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),
– Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde),
– Ateşçilik işlerinde,
– Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde),
– Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri),
– Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı  akdirde)
– Camı fırın başından alma işlerinde,
– Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde,
– Traş işlerinde,
– Asitle hak ve cilâlama işlerinde,
– Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturma-yacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde)
– Pota ve taş odalarında görülen işlerde,fiilen çalışan sigortalılar.

c) Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlardan; (90 Gün)
– Cıva izabe fırınlarında,
– Elementer cıva bulunan ocaklarda, görülen işlerde fiilen çalışan sigortalılar.
d) Çimento fabrikalarında çalışanlardan;
– İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma,
– Otomatik fırınlarda pişirme,
– Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde), işlerinde fiilen çalışan sigortalılar.

e) Kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlardan; ( 60 Gün)
– Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme,
– Kimyasal arıtma,
– Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temiz-lenmesi,
– Kok fabrikalarında kömür ve ocak,
– Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması,
– Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması,
işlerinde fiilen çalışan sigortalılar.

f) Alüminyum fabrikalarında çalışanlardan;  ( 60 Gün)
– Alüminyum oksit üretimi- Baca gazlarından asit elde edilmesi, işlerinde fiilen çalışan sigortalılar.

i) Yeraltı işlerinde çalışanlardan; ( 180 Gün)
Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde fiilen çalışan sigortalılar. (Söz konusu işleri yer üstünde yapan sigortalılar bu kapsamda değerlendi-rilmeyecektir.)

İ) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlardan; ( 90 Gün)
Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde fiilen çalışan sigortalılar.

k) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlardan; ( 60 ve 90 Gün)
– Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren iş-lerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm2 basınçta yapılan işlerde,   60 Gün
– Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren iş-lerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta yapılan işlerde,
– Dalgıçlık işinde, fiilen çalışan sigortalılar. 90 Gün

l) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlardan; (90 Gün)
Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadrosunda çalışanlar.

m) Emniyet ve polis mesleğinde görev yapanlardan; ( 90 Gün)
Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser,emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları.

n) Milli İstihbarat Teşkilatı Mensupları, ( 90 Gün)
o) İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlardan;  ( 60 Gün)
Yangın söndürme işinde fiilen çalışan sigortalılar.

fiili-hizmet-listesi

Bir önceki yazımız olan Malüllük Aylığı başlıklı makalemizde Malülen Emeklilik hakkında bilgiler verilmektedir.


tıkla sorunu sor


Emeklilik Hesaplatma , Borç Sorgulama, Diğer Sorularınız  İçin  SGK Uzmanlarımızı Arayabilirsiniz 0888 233 0 233 


ZİYARETÇİ SORULARI

Henüz Soru Sorulmamış. İlk soruyu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

SORU SOR 0888 233 0 233