22.10.2018 - SSK Emekli

Fiili hizmet süresi zammının (FHSZ) hesaplanması


Fiili hizmet süresi zammının (FHSZ) hesaplanması

Fiili hizmet süresi zammı, sigortalıların Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işyeri ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin

Her 360 günü için;

 1. a) 60 gün eklenecekse (fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,17),
 2. b) 90 gün eklenecekse (fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,25),
 3. c) 180 gün eklenecekse (fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,50), formülü uygulanarak hesaplanır.

 

Örnek 1:

Çalıştığı İşyeri : Kurşun ve arsenik işlerinde (5510/40-1)

Eklenecek FHSZ : 60 gün

FHSZ Kapsamında Hizmet Süresi :7000

İlave Edilecek FHSZ : 7000 x 0,17 = 1190

Top. Prim. Gün Sayısı : 7000 + 1190 = 8190

Örnek 2:

Çalıştığı İşyeri : Demir ve çelik fabrikasında (5510/40-7)

Eklenecek FHSZ : 90 gün

FHSZ Kapsamında Hizmet Süresi :4430

İlave Edilecek FHSZ : 4430 x 0,25 = 1107,50 ==) 1107 (Artık günler

dikkate alınmaz.

Top. Prim. Gün Sayısı : 4430 + 1107 = 5537

Örnek 3:

Çalıştığı İşyeri : Yeraltı işlerinde (maden ocağı) (5510/40-10)

Eklenecek FHSZ : 180 gün

FHSZ Kapsamında Hizmet Süresi :1800

İlave Edilecek FHSZ : 1500 x 0,50 = 750

Top. Prim. Gün Sayısı : 1500 + 750 = 2250

 

Fiili hizmet süresi zammının emeklilik işlemlerinde değerlendirilmesi:

Kanuna göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

a) Prim ödeme gün sayısına ilavesi

Hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, yukarıdaki tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar (Türk Silâhlı Kuvvetleri, Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında) için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalılar (Yeraltı işleri) için süre sınırı uygulanmaz.

Fiili hizmet süresi zamlarının sigortalıların prim ödeme gün sayılarına ilave edilmesi için bu işlerde belirli bir süre çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sigortaların farklı fiili hizmet süresi zammına tabi işyerinde çalışması halinde, prim ödeme gün sayısına ilave için tüm işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınır.

Örnek 1: Sigortalının Kanunun 40 ncı maddesinde yer alan tablonun (4) numaralı sırasında belirtilen çimento fabrikası işyerinde 1200 gün, (6) numaralı sırasında belirtilen alüminyum fabrikası işyerinde 1000 gün, (10) numaralı sırasında belirtilen yeraltı işlerinde ise 1500 gün çalışmasının olması halinde,

Hizmet süresi 1200 gün 1000 gün 1500 gün = 3700 gün

İlave edilecek gün 200 gün 250 gün 750 gün

1200 gün prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir.

Örnek 2: Sigortalının, Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen yer altı işlerinde 9690 gün çalışmasının bulunması halinde,  Hizmet süresi 9690 gün

İlave edilecek gün 9690 x 0,50 = 4845

Söz konusu sigortalılar için süre sınırı uygulanmayacağından toplam prim ödeme gün sayısı 9690 + 4845 = 14535 olur.

 b) Yaş hadlerinden indirim yapılması:

Sigortalıların prim ödeme gün sayılarına ilave edilen fiili hizmet süresi zamlarının üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

Sigortalıların yaş haddi indiriminden yararlanabilmeleri için ölüm ve maluliyet halleri hariç olmak üzere Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalıların (Yeraltı işlerinde çalışanlar) en az 1800 gün, diğer sıralarda yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde fiilen çalışmış olmaları şarttır.

Örnek 1 : Sigortalının, aylığa hak kazanma yaş haddi 60’dır. Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (15) numaralı sırasında belirtilen yangın söndürme işlerinde 5002 gün çalışması bulunmaktadır. Söz konusu işyeri için 60 gün FHSZ verilmektedir.

FHSZ : 5002 x 0,17 = 850,34 =) 850

FHSZ Yarısı : 850 / 2 = 425 gün (1 yıl 2 ay 5 gün)

Fiili hizmet süresi zammının yarısı 3 yılı geçmediğinden sigortalının emeklilik için öngörülen yaş haddinden 1 yıl 2 ay 5 gün indirim yapılır.

Emeklilik İçin Gerekli Yaş: 60

05 gün 02 ay 01

25 gün 09 ay 58 yaş. Sigortalı tahsis talebinde bulunduğu tarihte 58 yaş 09 ay ve 25 gün yaşına

sahip ise, yaş koşulu yerine gelmiş sayılır.

Örnek 2 : Sigortalının ilk sigortalılık başlangıcı 02/06/2011 olup, Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen yer altı tünel işlerinde 8240 gün çalışması bulunmaktadır. Aylığa hak kazanma yaş haddi 55’dir.

FHSZ : 8240 x 0,50 = 4120

FHSZ Yarısı : 4120 / 2 = 2060 gün (5 yıl 8 ay 20 gün)

Sigortalının yer altı işlerinde 1800 günden fazla çalışması bulunduğunda, yaş haddinden indirim yapılacak olup, indirimde bu işyerleri için süre sınırı uygulanmaz.

Emeklilik İçin Gerekli Yaş: 55

20 gün 08 ay 05

10 gün 03 ay 49 yaş. Sigortalı tahsis talebinde bulunduğu tarihte 49 yaş 03 ay ve 10 gün yaşına sahip

ise, yaş koşulu yerine gelmiş sayılır.

Sigortaların farklı fiili hizmet süresi zammına tabi işyerinde çalışması halinde yaş haddinden indirim yapılması için gerekli olan 3600 günün tespitinde tüm işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınır. Ancak yapılacak yaş indirimine esas fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken, yeraltı işyerlerindeki süreler ile diğerleri ayrı olarak değerlendirilir.

TABLO 10  FİİLİ HİZMET SÜRESİ  YARARLANMA KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR

Fiili hizmet süresi zammının (FHSZ) hesaplanması.fw

Fiili hizmet süresi zammının (FHSZ) hesaplanması

Bir önceki yazımız olan SGK İşyeri Bildirilmesi başlıklı makalemizde iş veren, İş Yeri Bildirim Formu ve İstenen Belgeler hakkında bilgiler verilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

ZİYARETÇİ SORULARI - 11 SORU
 1. Ercan Kayar dedi ki:

  Doğum tarihi:17/06/1980. İlk işe giriş: 6/4/1999. Sorum şu 15/1/2009 da yeraltına iş başı yaptım. yeraltın da 1857 gün yevmiye yaptım.rahatsızlanıp süresiz yerüstünde çalışıyorum şuan böyle çalışırsam ne zaman emekli olabilirim

 2. Ercan Kayar dedi ki:

  Kaç yaşında emekli olabilirim

 3. Seçkin Taşpınar dedi ki:

  Yeraltı metrolarında tünel temizliği tünel içi yol bakım onarımı gibi işlerde çalışanlar ilgili kanunun 40. Maddesinin 10. Bendindeki fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir mi ?

SORU SORUN